• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

 

Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı, matematiksel modellemeye, nicel yöntemlere, yenilikçi finansal araçlara ve teknolojik platformlara artan ihtiyaçlar bağlamında öğrencilere Finansın temelleri ve uygulamaları hakkında güçlü bir altyapı sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası sektördeki yönetim veya araştırma pozisyonlarıyla ilgili kariyer yollarını takip edebilir veya akademik araştırmalara yönelik doktora derecelerini almak üzere eğitimlerine devam edebilirler.

 

Finansal İktisat Yüksek Lisans Programını Azami Bitirme Süresi

Tezli Yüksek Lisans Programının 4 dönem ders +2 dönem tez olmak üzere en fazla toplam 6 dönemde tamamlanması gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programının 3 dönemde tamamlanması gerekmektedir.

 

Finansal İktisat Yüksek Lisans Programını Tamamlama Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlamak için 7 ders, 1 seminer ve yüksek lisans tezinden başarılı olunması gerekir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamak için 10 ders ve bitirme projesinden başarılı olunması gerekir.

 

Finansal İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı Müfredatını ve minimum mezuniyet koşullarını görmek için lütfen bu bağlantıya tıklayınız. 

 

Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı Müfredatını ve minimum mezuniyet koşullarını görmek için lütfen bu bağlantıya tıklayınız. 

 

 

Vizyon ve Misyon

 

Vizyon

Vizyonumuz, gelişmiş finansal araçlara ve matematiksel modellemeye dayanan son derece karmaşık ve entegre piyasaların, risk-getiri ölçütlerine odaklanarak sürdürülebilir sosyoekonomik gelişmeyi teşvik edecek şekilde, güncel ve uzun vadeli ihtiyaçları ile uyumlu, verimli ve etik çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

 

Misyon

Misyonumuz öğrencilerimize, mevcut finansal piyasalara katılabilmelerini, çeşitli paydaşların güncel ve uzun vadeli ihtiyaçlarını göz önüne alarak gelecek trendlerin geliştirilmesine yardımcı olabilmelerini ve ilgili alanlarda doktora eğitimine devam etmek için yeterli teorik ve ampirik altyapı kazanmalarını sağlayacak finans mühendisliği ve ekonometri odaklı güçlü bir eğitim vermektir.

 

Hedefimiz

Hedefimiz mezunlarımızın ilgi alanlarına göre aşağıdaki kariyer yollarından herhangi birini izleyebilmeleri için iyi hazırlanmalarını sağlamaktır:

1. İlgili bir alanda, herhangi bir ticari veya devlet kuruluşunda yönetim veya araştırma pozisyonu

2. İleri eğitim yoluyla araştırma odaklı veya akademik bir kariyer

3. Danışmanlık veya danışmanlık firmaları dahil olmak üzere girişimcilik

 

Başvuru Koşulları

 

Başvuru Süreci

Adaylar http://ebs.yeditepe.edu.tr/ web adresinde yeni kullanıcı oluşturup, online başvuru formuna erişerek formu doldurur ve Finansal İktisat Yüksek Lisans Programına online başvurularını gerçekleştirirler. Başvuruları takiben, adaylar Güz dönemi için Eylül ayında, Bahar dönemi için Ocak ayında, Yaz dönemi için ise Haziran ayında mülakata davet edilirler. Başarılı bulunan adaylar aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde kesin kayıtlarını gerçekleştirerek bölüm derslerini almaya başlayabilirler.

 

Kabul Koşulları

 1. Yurtiçi veya yurtdışı YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir üniversiteden lisans diploması almış olmak.
 2. Tezli Yüksek Lisans programı için ALES'ten başvurduğu programın puan türünden minimum 55 puana sahip olmak. ALES sınav sonuçlarının geçerlik süresi beş yıldır. Tezsiz Yüksek Lisans Programında ALES şartı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmamaktadır.
 3. İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS veya E-YDS sınavlarından 55 ya da son iki yılda girilen TOEFL IBT sınavından 66 puana sahip olmak. Yeditepe Üniversitesi İngilizce Lisans Bölümünden mezun olan adaylar ile yurt içinde veya yurt dışında lisans eğitimini %100 İngilizce olarak tamamlayan ve bunu belgeleyen adaylar İngilizce yeterlik sınavından muaftır. Dil muafiyeti olmayan adayların Üniversitemizin yapacağı yabancı dil yeterlik sınavlarına girip minimum 50 puan almaları, başarılı olamadıkları takdirde programa başlayabilmeleri için İngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri gerekmektedir. 

 

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

 • Lisans / Yüksek Lisans Diploması Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi  (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin ek olarak belgelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini de getirmeleri gerekmektedir.)
 • Lisans / Yüksek Lisans Transkriptinin Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi  (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin ek olarak belgelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini de getirmeleri gerekmektedir.)
 • ALES Sonuç Belgesi Çıktısı (Tezsiz Yüksek Lisans Programında ALES şartı aranmamaktadır) Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmamaktadır.
 • Dil Muafiyet Belgesi ( YDS , YÖKDİL veya TOEFL, Yeditepe Üniv. Dil Yeterlik Sınavı) (Yeditepe Üniv. Dil Yeterlik Sınavında başarısız olan adaylar İngilizce Hazırlık okur) 
 • Yurt Dışında Okumuş T.C. Vatandaşı Adaylar İçin YÖK' Den Alınacak Diploma Denklik Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi Orijinali. (Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi fotokopisi.)
 • Nüfus Cüzdanı  Aslı ve Fotokopisi  (Yabancı Uyruklu Adaylar için Pasaport ve Oturma İzni Aslı ve Fotokopisi)
 • İkametgah Belgesi  (Muhtardan veya E-Devlet Çıktısı)
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

Online başvuru için lütfen tıklayınız

 

 

Bologna

Sıkça Sorulan Konular

 

Öğrencilerin Yüksek Lisans Programı ile İlgili Sıkça Sordukları Konular:

 1. Yüksek Lisans programı için gerekli kredili dersleri (tez dışındaki dersleri) başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans program için dört yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programı için üç yarıyıldır. Öğrenciler bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamakla yükümlüdürler. Her yarıyıl alınacak dersleri gösteren ders programı program websayfasında "Bölüm Hakkında" ya da "Dersler" bağlantılarında mevcuttur. FE 598 Finansal İktisat Semineri dersi genel olarak hem Güz hem Bahar dönemi açılır. Diğer zorunlu dersler, ders programında gösterildiği gibi, ya yalnızca Güz ya da yalnızca Bahar dönemi açılır. Öğrenciler her yarıyıl, ders programında gözüken o yarıyıldaki derslerin hepsini seçerler. Tezli Yüksek Lisans Programındaki öğrenciler, FE 599 Tez  dersi dışındaki derslerini, kendilerine tanınan azami süre olan 4 yarıyıla yayabilirler. Diğer bir deyişle, Tezli Yüksek Lisans Programındaki öğrenciler tez dışında almaları gereken 8 dersi her dönem dört ders alarak iki dönemde ya da her dönem iki ders alarak dört dönemde tamamlayabilirler.

 2. Programa giren her öğrenciye, kayıt sırasında Enstitü tarafından obs.yeditepe.edu.tr adresindeki öğrenci sistemine erişim için gerekli olan OBS (öğrenci bilgi sistemi) kullanıcı adı ve şifresi verilmektedir. OBS sistemi ayrıca öğrenci e-posta adresinizi ve şifrenizi içerir. Webmail.yeditepe.edu.tr adresinden öğrenci e-postanıza giriş yapmalı ve size e-posta ile gönderilen aktivasyon linkine tıklayarak öğrenci e-postanizi aktive etmelisiniz. Lütfen düzenli olarak hem öğrenci e-postanızı hem de OBS'deki mesajlarınızı kontrol ediniz. Danışman mesajları OBS üzerinden, genel duyurular ise içeriğine göre OBS ya da ana bilim dalı websayfasından duyurulur. Dersler için kullanılan Yeditepe Moodle Sistemine (webadresi: yulearn.yeditepe.edu.tr) giriş yapmak için öğrenci e-posta ve şifrenizi kullanacaksınız. Bazı dersler Google Classroom'u kullanırken diğerleri Yeditepe Moodle Sistemini (Yulearn) kullanabilir. Her dersin hangi platformu kullandığına dair bilgiyi, dönem başında, dersi veren öğretim üyesi ya ilk derste ya da OBS üzerinden mesaj göndererek bildirebilir. "Yeditepe" mobil uygulaması ile OBS mesajlarınızın doğrudan telefonunuza gelmesini sağlayabilirsiniz. Öğrenciler her dönem akademik takvimden ders kayıt tarihlerini takip ederek obs.yeditepe.edu.tr web adresinden kayıt olmaları gereken derslere zamanında ve doğru bir şekilde kayıt olmakla ve kayıt oldukları derslerle ilgili gereklilikleri eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdürler. Ders kayıtları akademik danışmanın (ve Enstitünün) onayından sonra gerçekleşmektedir. Akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma döneminde öğrenciler dönem başı seçtikleri dersleri değiştirme imkanına sahiptirler. OBS sistemi (Ders Kayıt, Ders Ekleme-Bırakma, vs.) ve Yeditepe Yulearn Sistemi ile ilgili kullanım bilgilerine dair rehber dosyaları söz konusu sistem içinde görebilirsiniz. E-posta / telefon / çevrimiçi mesaj olarak gönderilen öğrenci dilekçeleri teknik nedenlerden gönderene uyarı yapmadan teslim edilmeyebilir. Bu nedenle dilekçelerinizin ulaştığını teyit etmeniz gerekmektedir. Mezuniyet işlemlerini başlatma talebi dilekçesi OBS sisteminizde belirtilen akademik danışmana, diğer dilekçeler ana bilim websayfasında belirtilen bölüm sekreterliğine iletilmelidir. Teziniz ile ilgili dilekçelerde (tez aşamasında kayıt dondurma dahil) tez danışmanının uygunluk imzası olmalıdır. Mezuniyet işlemlerini başlatma dilekçesi verilmeden önce tez savunmasının başarılı sonuçlanması ve tez notunun tez danışman tarafından OBS sistemine girilmesi gerekmektedir.

 3. Tezli Yüksek Lisans öğrencileri, FE 599 Tez dersi dışındaki tüm derslerini başarıyla bitirdikten sonra, programı bitirine dek her dönem FE 599 dersine kayıt olmakla ve tez çalışmalarını, programda geçirdikleri azami süreyi (altı yarıyıl) aşmayacak şekilde, başarıyla tamamlamakla yükümlüdürler.

 4. Tez çalışmalarına başlayacak Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, seçtikleri tez danışmanları ile birlikte en geç bir ay içinde tez başvuru formunu doldurarak resmi tez başvurusunda bulunur ve tez dersine kayıt olurlar (Not: Tez çalışmasına önceden başlayan öğrenciler: Tez çalışmanız tez başvuru formunu doldurduktan sonra resmileştiği için, tez başvuru formunuz kabul edildikten en az bir dönem (3-4 ay) sonra tezinizi savunabilirsiniz). Öğrenciler tezlerini tamamladıklarında danışmanları onayı ile tez savunma jürisi oluştururlar. Yüksek lisans tez savunma jürisi 3 kişiden oluşur. Jüride danışman dışında en az bir üye kurum dışı, diğer bir deyişle, başka bir üniversiteden tam zamanlı bir öğretim üyesi olmalıdır. Diğer üye anabilim dalı içinden, kurum içindeki başka bir anabilim dalından veya kurum dışından olabilir.  

 5. Tezli Yüksek Lisans Programında tezini tamamlayan öğrenciler, tez savunma toplantısının organizasyonu ve tezin hazırlanıp teslim edilmesi ile ilgili izlemeleri gereken prosedürleri öğrenmek üzere Sosyal Bilimler Ensititüsü Öğrenci İşlerinden randevu almalıdırlar: Tez savunma toplantısı için tüm komite üyelerinin katılabileceği gün ve saat belirleme öğrenci tarafından organize edilir. Öğrenci tez savunma toplantısından en az 2 ay önce Yeditepe Yazım Merkezi ile randevulu görüşerek tezinin gerekli formatı taşıdığı teyidini almalıdır (Bkz. Yeditepe University Writing Center websayfası). Sonra, tez danışmanı öğrencinin tezini  Enstitü'ye ayrıntılı benzerlik kontrolü için gönderirir. Enstitü'den ilgili kontrol sonucu onay geldikten sonra öğrenci tez başlığı, tez komite üyeleri detayları, tez savunma gün, saat ve konumunu bildiren dilekçe ile Enstitü'ye başvurur. Enstitü başvuruyu kabul ettikten sonra öğrenci tezini planladığı gibi savunabilir. Öğrenciler tez savunma tarihinden en az bir ay önce tamamlanmış tezlerinin bir kopyasını tez savunma jürisi üyelerine iletmekle yükümlüdürler. Tez tutanak formu  tez savunmasında, savunma toplantısının yapılacağı gün, toplantıdan önce, Sosyal Bilimler Ensititüsü'nden temin edilir ve tez danışmanına iletilir. Tez danışmanı, komite üyelerinin imzası alındıktan sonra toplantı sonunda bölüm sekreterliğine iletir.  Buna ek olarak öğrenciler bu linteki diğer formu tez savunmasına getirir ve toplantı sonunda komite üyeleri imzaladıktan sonra Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerine İletir. 

 6. Lisansüstü programlarınızda kayıtlı olan tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinizin tez savunma sunumları sonucunda “Başarılı” bulunmaları halinde tezlerini CD ve ciltli olarak Enstitümüze teslim ederken aynı zamanda Pre-print makalelerini de Enstitü Sekreterliğine email ile göndermeleri gerekmektedir.  Tez savunma “Başarılı” tutanağı Enstitümüze ulaşan öğrencilere tez teslim bilgileri ve pre-print makalesinin formatına ilişkin bilgilendirme mail yoluyla gönderilmektedir. Dileyen öğrenciler, sözkonusu pre-print makale ve tezlerinin açık erişime maksimum süre (6 ay) için kapatılmasını talep etmek üzere, ayrıca bir dilekçe yazıp, tez danışmanlarının da dilekçede imzalarını almak şartıyla, ana bilim dalı sekreterliğine iletebilirler.

 7. Derslerini tamamlayıp tez aşamasına gelen öğrenci tez savunmasında başarılı olana dek her dönem (kayıt dondurduğu dönemler hariç) tez dersine kayıt olmakla yükümlüdür. 

 8. Kayıt dondurma süresi Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için en fazla iki yarıyıl, Tezsiz  Yüksek Lisans öğrencileri için en fazla bir yarıyıl olabilir. Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için, bir yarıyıldan fazla kayıt dondurmak isteyen öğrenciler her yarıyılın başında, söz konusu yarıyıl için ayrı bir kayıt dondurma dilekçesi vermek zorundadır. Kayıt dondurulduğu yarıyıl okulda geçirilen süre içinde sayılmamaktadır.

 9. Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri başvuru şartlarını tamamladıklarında Tezli Yüksek Lisans Programına dilekçe ile geçiş yapabilirler.

 10. Yüksek Lisans programında mezuniyet için minimum genel not ortalaması 2.50/4.00’tür ve bir derste minimum başarı notu CC’dir.  Bir dersten bir dönem sonunda CC altında not alan öğrenciler o dersin söz konusu dönem sonundaki bütünleme sınavına girebilir. Bir dersin bütünleme sınavı o dersin final sınavının yerine geçer. Bir dersten CC altında not alınırsa o dersin tekrar edilmesi gerekmektedir.

 11. Mezuniyet aşamasına gelindiğinde öğrencilerin tamamlaması gereken minimum ECTS (AKTS) toplamları Tezli Yüksek Lisans programında 120 ve Tezsiz Yüksek Lisans Programında 90 ECTS'dir. Mezuniyette şart koşulan minimum ECTS toplamlarına erişebilmek için, ders seçerken "seçmeli" satırından ders seçen öğrencilerin kendi müfredatındaki ECTS’den daha düşük ECTS değerine sahip dersleri seçmemeleri gerekir. Tezli Yüksek Lisans programındaki öğrenciler son tez savunmasında başarılı olduklarında mezuniyetlerini talep eden bir dilekçe yazıp anabilim dalına iletmelidirler. Buna Benzer olarak, Tezsiz Yüksek Lisans programındaki öğrenciler tüm derslerini başarıyla tamamladıklarında mezuniyetlerini talep eden bir dilekçe yazıp anabilim dalına iletmelidirler.

 12. Yukarıda bilgiler ilgili resmi yönetmeliklere dayalıdır ve size ön bilgi olarak yardımcı olması amacıyla sağlanmıştır. Bununla birlikte, her zaman bazı komplikasyonlar ya da zaman sınırlamaları olabilir, ve  kurallar değişebilir. Öğrencilerin mali konular hakkında bilgileri Yeditepe Üniversitesi Mali İşler (02165780000 - 1253/1264/1276) Birimi ile,  kayıtlı oldukları anabilim dalı programındaki genel durumları, kalan süreleri, hak ve yükümlülükleri ve diğer detaylar hakkında bilgileri Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimi ile birebir görüşüp teyit etmeleri, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini ve Yönergesini okumaları gerekmektedir. Söz konusu yönetmelik ve yönergeler Üniversite websayfasından ya da Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerinden temin edilebilinir.

 

 

Pazartesi, 12 Şubat, 2024 - 11:34
Sevgili Öğrenciler, 2024 Bahar döneminde açılacak dersler aşağıda listelenmiştir. Derslerinize Yeditepe Üniversitesi akademik takvimde yazan ders kayıt döneminde, OBS üzerinden (obs.yeditepe.edu.tr) kayıt olmalısınız. Ders günü/saati, dersi veren öğretim üyesi gibi detaylar OBS sisteminde kayıt...
Cumartesi, 21 Ekim, 2023 - 22:23
Finans ve yatırım alanında kariyere hazır mısınız? CFA® Programı ile işverenlerin en çok değer verdiği bilgi ve becerileri uygulamayı öğreneceksiniz. CFA® Programının finans alanındaki küresel kariyerinizi nasıl hızlandırabileceğini duymak için bu webinara katılın. Öğrencilere yönelik bu canlı web...
Çarşamba, 20 Eylül, 2023 - 02:58
Sevgili Öğrenciler, 2023 Güz döneminde açılacak dersler aşağıda listelenmiştir. 2023 Güz derslerinize Yeditepe Üniversitesi akademik takvimde yazan ders kayıt döneminde, OBS üzerinden (obs.yeditepe.edu.tr) kayıt olmalısınız. Ders günü/saati, dersi veren öğretim üyesi gibi detaylar OBS...
Perşembe, 25 Mayıs, 2023 - 01:46
Call for Student Participation in the 2023-2024 CFA Research Challenge Competition   If you are a team player, if you are interested in company valuation and financial analysis, if you want to learn more about these topics and meet very successful business and finance professionals in...
Cuma, 5 Mayıs, 2023 - 20:43
Sermaye Piyasası Lisanslama  Süreçleri Hakkında Çevimiçi Bilgilendirme Toplantısı Yapılacaktır.   
Cumartesi, 20 Ocak, 2024 - 14:04
Yeditepe Üniversitesi, dört ülkeden 25 üniversiteyi temsil eden 31 takım içinden en iyi beş takım arasına seçilerek CFA Institute Local Research Challenge Yarışması’nda finale ulaştı. Üniversitemiz yarışmada beş öğrenciden oluşan bir takım tarafından temsil ediliyor (soyadına göre alfabetik sırayla...
Perşembe, 21 Eylül, 2023 - 14:37
    Nurol Portföy Genel Müdürü Dr. Tayfun ÖZKAN, 2023 Güz dönemi Finansal İktisat Lisansüstü Programlarında FE 633 İktisat ve Finansta Ampirik Konular dersini verecek. Dr. ÖZKAN'ın bankacılık, portföy yönetimi, girişim ve...
Pazartesi, 8 Mayıs, 2023 - 07:16
Yeditepe Üniversitesi'nin  Coursera  programı üyeliği çerçevesinde, Yeditepe e-posta adresinizle kayıt olduğunuzda Coursera derslerine ücretsiz katılıp sertifka alabilirsiniz. Bir dönem alacağınız ders sayısında limitasyon olabilir. Sorularınız varsa, öğrenci işleri ya da...
Cuma, 14 Nisan, 2023 - 16:18
Kayıt ve Katılım Bağlantısı: 19 Nisan 2023 (15:00 UK/ 16:00 CET) - https://global.cfainstituteevents.org/d/4lq6x0/ Tekrarı: 20 Nisan 2023 (10:00 UK/ 11:00 CET)- https://global.cfainstituteevents.org/d/qlq63b/ Tekrarı: 25 Nisan 2023 (10:00 UK...
Salı, 18 Ekim, 2022 - 11:51
1. Finans  profesyonelleri  için en prestijli uluslararası sertifikasyon: CFA (Chartered Financial Analyst) 2. CFA affiliated Yeditepe öğrencisi iseniz " http://cfainst.is/StudentGuide " adresini takip ederek CFA sınavı için size çalışma materyali ve büyük ölçüde...