• TR
  • EN

 

Bölüm Hakkında

İktisat Doktora Programı, uluslararası iktisat, kamu maliyesi, parasal iktisat, finansal iktisat gibi, geleneksel iktisadî analizde uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Programın amacı, kamuda ya da özel sektörde çalışmayı düşünen öğrencilerin, karar verici konumlara geldiklerinde, doğru kararlar alabilmelerini sağlayacak analitik ve teknik becerileri öğrencilere vermektir. Programa katılacak öğrenciler, lisans ve/veya lisansüstü derecelerini iktisat alanında almış olabilecekleri gibi, bazı ek dersler alarak kendilerini doktora progmına hazırlamak kaydıyla, iktisat dışı bir alanda da lisans ve/veya lisansüstü dereceleri almış olabilirler. Öğrenciler, ilk yıl, İleri Mikroiktisadi, Makroiktisadi ve Ekonometrik Analiz derslerinin birinci ve ikinci kısımlarını aldıktan sonra; üçüncü sömestr ilgilendikleri ya da uzmanlaşmak istedikleri alanlarda seçmeli üç ders daha alarak programın ders kısmını tamamlarlar. Dersleri bitiren öğrenciler yazılı ve sözlü olarak yapılan yeterlilik sınavlarını da başarıyla tamamladıktan sonra, tez yazma aşamısına geçerler. Tezin amacı iktisat bilimine, ve/veya iktisadi sorunların çözümüne katkıda bulunma potansiyeli gösteren, özgün bir eser ortaya koymaktır. Tezini başarıyla tamamlayıp, savunan öğrenciler ‘iktisat doktoru’ ünvanını alarak mezun olurlar.

Vizyon Misyon

Hedef grubumuz, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere ilgi duyan, matematik ve sayısal yöntemlerle barışık öğrencilerdir.

Özel sektör, bürokrasi, bankacılık ve finans kesiminde kariyer yapmak isteyen öğrencilere gerekli donanımın kazandırılması programın başlıca amacıdır. İleri düzeyde verilen iktisat teorisi ve ekonometri dersleri programın temel taşlarını oluşturmaktadır.

Programa giren öğrencilerin daha ileri düzeyde uzmanlaşabilmelerine imkan sağlamak amacıyla; uluslararası iktisat, finans, oyun teorisi, uluslararası ekonomi politik, iktisadi gelişme ve iktisadi düşünce tarihi alanlarında seçmeli dersler de program bünyesinde yer almaktadır.

Başvuru Koşulları

Genel Ekonomi PhD Programı Kabul Koşulları

Programa müracaat etmeyi düşünen öğrencilerin, Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilmiş bir yüksek öğrenim kurumundan lisansüstü tezi yazarak mezun olmuş olmaları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı’nda başarılı olmaları ve dersler İngilizce olarak yapılıp, tez İngilizce yazılacağından, iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

Müracaatın işleme konulabilmesi için aşağıdaki unsurların müracaat paketinde bulunması gerekir:

a) Programa müracaat eden adayın neden doktora almak istediğini belirten bir ‘niyet mektubu’,
b) Tercihen adayın hocaları tarafından yazılmış, iki referans mektubu,
c) Adayın mezun olmuş olduğu yüksek öğrenim kurumları tarafından verilmiş not dökümleri (Transcript),
d) Adayın akademik geçmişini ve iş deneyimini belirten kısa özgeçmiş (Resume),
e) Son beş yıl içinde girilmiş Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı’ndan en az 55 alındığının belgesi,
f) İngilizce’ye hakimiyetin belgelenmesi:

     - TOEFL sınavından 66 veya daha yüksek bir not almak, ya da

     - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) 55 veya daha yüksek bir not almak.

Yukarıdaki şartları sağlamış adaylar mülakata davet edilirler. Müracaat paketindeki şartların ve sözlü mülakatın değerlendirilmesi sonucunda doktora programına müracaat eden adayların iktisat bilgilerinin bir sınavla değerlendirilmesine karar verilebilir.

Kredi Transferi

Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilmiş yüksek öğrenim kurumlarından alınan doktora seviyesi dersler, eğer benzer bir ders Yeditepe İktisat Doktora Programı’nda da veriliyorsa transfer edilebilir. Bu transferin yapılabilmesi için; notların BB (80/100) ya da daha yüksek olması ve dersin beş seneden daha önce alınmamış olması gerekir. Bu tür transferler üç dersten fazla olamaz.

İktisat Doktora Programından Mezuniyet Koşulları

Doktora programını tamamlayarak ‘İktisat Doktoru’ diplomasına hak kazanmak için öğrencinin aşağıdaki şartları tamamlamış olması gerekir.

a) Doktora programına farklı branşlarda lisans ve/veya lisansüstü derecesi almış öğrenciler müracaat edebilirler. Farklı alanlardan gelen öğrencilerin almaları gereken dersler aşağıda belirtilmiştir:

Lisans Mezuniyeti

Lisansüstü Mezuniyeti

Doktora Programında Alınması Gereken Dersler

İktisat

İktisat

Doktora programından 9 ders
Toplam: 9 Ders

İktisat dışı

İktisat

Master programından 2 ders + 9 doktora dersi 
Toplam 11 ders

İktisat

İktisat dışı

Master programından alınacak  ECON 502 ve ECON 506 + 9 doktora dersi
Toplam 11 ders

İktisat dışı

İktisat dışı

Master programından alınacak  ECON 502 ve ECON 506  + 2 master dersi  + 9 doktora dersi
Toplam 13 ders

İktisat

Henüz almamış

Bütünleşik Doktora
Master programından 6 ders + 9 doktora dersi 
Toplam 15 ders

b) Yukarıdaki tabloda belirtilen miktarda krediyi ve kredisiz olarak alınan Doktora Tezi Seminer’ini (ECON 699) başarıyla (asgari CB notuyla) tamamlamış olmak,
c) Aşağıda belirtilen zorunlu dersleri başarıyla (asgari CB notuyla) tamamlamış olmak:

İleri Mikroiktisat I (ECON602), İleri Mikroiktisat II (ECON603), İleri Makroiktisat I  (ECON606), İleri Makroiktisat II  (ECON607), İleri Ekonometri I (ECON610), İleri Ekonometri II (ECON611), (Kredisiz olarak alınan) Doktora Tezi Semineri (ECON699).

d) Genel İktisat Seçmeli Dersleri Havuzu’nda belirtilen derslerden 3 tanesini seçerek başarıyla (asgari CB notuyla)  tamamlamış olmak,
e) Yeterlilik Sınavı’nı başarmış olmak:

      Yeterlilik sınavı derslerin tamamlanmasından sonra yazılı ve sözlü olarak yapılan bir

       sınavdır. Bölümün tavsiyesi Yeterlilik Sınavı’nın derslerin tamamlandığı sömestrin hemen

       bitiminde değil, birkaç ay sonra alınması yönündedir. Bu sınavların amacı, doktora adayının

       bir iktisatçı olarak yeterliliğini ve analitik derinliğini tespit etmektir.

f) Bir tez önerisi hazırlayıp, bu konuda iktisat bölümüne bir seminer vermek.
g) Akademik ve ahlaki prensiplere bağlı kalarak, iktisat bilimine katkı yapma potansiyeli gösteren bir doktora tezi yazmış, iktisat bölümüne sunmuş ve savunmuş olmak.

Cumartesi, 18 Nisan, 2020 - 12:45
Uzaktan Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları için tıklayınız.
Cumartesi, 18 Nisan, 2020 - 12:38
23 Mart Pazartesi itibariyle online derslerimiz başlıyor. Detaylı bilgi için Instagram paylaşımımıza göz atınız.
Cumartesi, 18 Nisan, 2020 - 12:33
Dekanlıktan gelen duyuruya göre salgınla mücadele kapsamında tüm lisansüstü öğrenciler için 13 Mart itibariyle örgün eğitime ara verilmiştir.
Pazartesi, 19 Ağustos, 2019 - 17:14
  İktisat bölümünün yürüttüğü "Genel İktisat" ve "Politik İktisat" doktora programları, 2019-2020 akademik yılı başvuruları başlamıştır. Başvuruların ebs.yeditepe.edu.tr adresine yapılması gerekmektedir. Mülakatlar 2 Eylül Pazartesi saat 10:00'dan itibaren başlayacaktır...
Mar 09

Ekonomi Bölümü olarak; Wib Kulübü, Doç. Dr. Neda Üçer ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nün katkıları ile...

Ara 04

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'ın konuşma yapacağı "2019 Senesinin...