• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ECON 610 İleri Ekonometrik Analiz I Zorunlu
ECON 606 İleri Makroiktisadi Analiz I Zorunlu
ECON 602 İleri Mikroiktisadi Analiz I Zorunlu
FEAS 601 Metod ve Etik Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ECON 611 İleri Ekonometrik Analiz II Zorunlu
ECON 607 İleri Makroiktisadi Analiz II Zorunlu
ECON 603 İleri Mikroiktisadi Analiz II Zorunlu
FEAS 698 Tez Semineri Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ECON 699 Doktora Tezi Zorunlu