• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: Bilimsel Hazırlık
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
COMM 202 Medya Analizleri Tezli
COMM 442 Medya Yönetimi Tezli
VCD 544 İletişim ve Medya Kuramları  Tezli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
COMM 120 Sanat Tarihi ve Estetik Tezli
VCD 545 Tasarım Tarihi ve Felsefesi Tezli
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
VCD 547 Tasarımda Disiplinlerarası Yaklaşımlar Tezli Zorunlu
VCD 549 Dijital Ortam Planlama ve Yönetimi Tezli Zorunlu
VCD 553 Dijital Medya ve Kültür Tezli Zorunlu
XXX Serbest Seçmeli (Tüm Üniversite Dersleri) Tezli Serbest Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
COMM 560 İletişim Araştırmaları ve Bilimsel Etik Tezli Zorunlu
VCD 546 Dijital Tasarım Uygulamaları Tezli Zorunlu
VCD 554 Medya İçin İçerik Geliştirme Tezli Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
COMM 580 İletişim Çalışmalarında Seminer Tezli Zorunlu
VCD 599 Tez Tezli Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
VCD 555 Enformasyon Tasarımı Tezli Seçmeli
VCD 558 Tasarım Stüdyosu Tezli Seçmeli
VCD 562 Semiyoloji ve Reklam Tasarımı Tezli Seçmeli
VCD 563 Görsel Algı ve İkna Becerileri Tezli Seçmeli
VCD 564 Yaratıcı Endüstriler Tezli Seçmeli
VCD 566 Yeni Medya Sanatı Tezli Seçmeli