• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı kapsamında, tasarım ve dijital medya alanında kuramsal ve uygulamalı bir içerikle öğrencilerin, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri sağlanır. Dijital tasarım, dijital ortam planlama ve içerik geliştirme alanlarında disiplinler arası bir yaklaşım edinen öğrenciler, somut ve sürdürebilir projeler üretir ve alanda deneyim kazanırlar. 

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı, öğrencilere görsel iletişim tasarımı alanında bilimsel ve akademik araştırma yapma olanağı tanımaktadır. Bu alanda uzmanlaşmak ve akademik bir kazanım elde etmek isteyen öğrenciler, görsel iletişim tasarımının disiplinler arası yapısından faydalanarak, tasarım, medya, kültür ve yeni iletişim teknolojileri alanlarında çalışabilirler. 

Tezli Yüksek Lisans Programını Bitirme Koşulları

Yüksek Lisans eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için toplam 130 AKTS alması gereklidir. Buna göre mezuniyet koşulları: 6 Zorunlu + 1 Seçmeli + Seminer + Tez olarak belirlenmiştir.

Tezli Yüksek Lisans Programı Azami bitirme süresi : 4 dönem ders+2 dönem tez; 6 dönemdir. 

Vizyon Misyon

Vizyon

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı çerçevesinde, öğrencilerin farklı medyaları görsel iletişim aracı olarak kullanmaları, farklı disiplinleri biraraya getirerek kavramsal, yaratıcı ve inovatif içerikler üretmeleri hedeflenmektedir. Mezunlarımızın görsel iletişim tasarımı alanında yapacakları akademik ve bilimsel çalışmalar ile akademiye katkı yapmalarının yanı sıra sektörde öncü konumda olmaları beklenmektedir.

Misyon

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı tasarım alanında yatkın ileri görüşlü, yaratıcı ve dijital teknolojilere hakim, hem sektörel hem de akademik alanda öncü olabilecek tasarımcılar yetiştirme sorumluluğunu üstlenmiştir.

Başvuru Koşulları

Başvuru Süreci

 • Yeditepe Üniversitesi web sayfası üzerinden (www.yeditepe.edu.tr) “Enstitüler”, “Sosyal Bilimler Enstitüsü”, Online kayıt bağlantısından başvurular yapılabilir.

Başvuru Koşulları

 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
 • Tezli Yüksek Lisans programları için ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır).
 • İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya son iki yıl içinde girilen TOEFL'dan 66 puana sahip olmak.  
 • Yukarıdaki maddede belirtilen sınavlara ilişkin puanları olmayan adayların Üniversitemizin yapacağı yabancı dil yeterlik sınavlarına girip başarılı olmaları, olamadıkları takdirde programa başlayabilmeleri için İngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri gerekmektedir. (Yeditepe Üniversitesi Mezunları İngilizce Yeterlilikten muaftır.)

Kabul Kriterleri

 1. Ales Belgesi
 2. Niyet Mektubu

Niyet mektubunda cevaplanması beklenilen sorular;

 • Bu bölümü neden tercih ediyorsunuz?
 • Tez çalışmasında yapılması planlanan araştırma konunuz nedir?
 • Programı tamamladıktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz?
 • Bu programın kendinize nasıl katkıda bulunacağına inanıyorsunuz?
 1. CV
 2. Transkript
 3. İki Referans Mektubu

Bologna

Amaç

Göstergelerin hakim olduğu günümüzde, doğru ve etkin tasarımlar yapmak, evrensel akımları takip etmek, etkileşim ile yaratıcılığı bir araya getirebilmek görsel iletişim tasarımcısı için önem taşımaktadır. Her ortamı karşılıklı bir iletişim süreci olarak değerlendiren, çoklu ortama adapte, iletişim, medya, sanat ve teknoloji alanlarını bir araya getiren görsel iletişim tasarımı, disiplinler arası yapısı ile 21. Yüzyılın görsel ihtiyaçlarına çözümler üreten yenilikçi bir alandır. 

2002 yılından beri alanda öğrenci yetiştiren Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Programı, kapsamlı ve çok yönlü kurgulanmış tezli bir programdır. Program kuramsal, uygulama ve proje dersleri olmak üzere üç temel alanda yapılandırılmıştır.

Program öğrencilerin, yeni iletişim çağında, farklı medyaları görsel tasarım aracı olarak kullanmalarını, dijital teknolojilere hakim olmalarını, farklı disiplinlerden faydalanarak, görsel iletişim tasarımı vizyonunu, anlayışını, kavramsal, düşünsel ve uygulamalı olarak kazanmalarını sağlamaktadır.

Hedef

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı kapsamında, tasarım ve dijital medya alanında kuramsal ve uygulamalı bir içerikle öğrencilerin, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri sağlanır. Dijital tasarım, dijital ortam planlama ve içerik geliştirme alanlarında disiplinler arası bir yaklaşım edinen öğrenciler, somut ve sürdürebilir projeler üretir ve alanda deneyim kazanırlar.