• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
LAW 790 Hukukta Bilimsel Araştırma Yöntemleri Tezli Zorunlu
LAW 597 Seminer Tezli Zorunlu
LAW XXX Serbest Seçmeli Tezli Serbest Seçmeli
LAW XXX Serbest Seçmeli Tezli Serbest Seçmeli
LAW XXX Serbest Seçmeli Tezli Serbest Seçmeli
LAW XXX Serbest Seçmeli Tezli Serbest Seçmeli
LAW XXX Serbest Seçmeli Tezli Serbest Seçmeli
LAW XXX Alan Seçmeli Tezli Alan Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
LAW 699 Mezuniyet Tezi Tezli Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
LAW XXX Aile Hukukunda Yenilikler Tezli Seçmeli
LAW 524 Atipik Sözleşmeler - II (Factoring, Franchising, Leasing, Joint-Ventures) Tezli Seçmeli
LAW XXX Çek Hukuku Tezli Seçmeli
LAW 697 Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri Tezli Seçmeli
LAW 629 Ceza Muhakemesi Kanunundaki Genel İlkeler Tezli Seçmeli
LAW 574 Ceza Yargılamasında İstinaf Tezli Seçmeli
LAW XXX Demokrasi Teorisi Tezli Seçmeli
LAW XXX Enerji Hukuku Tezli Seçmeli
LAW XXX Güncel Konkordato Hukuku Uygulamaları Tezli Seçmeli
LAW XXX Kamu Güveni Aleyhine İşlenen Suçlar Tezli Seçmeli
LAW XXX Kira Hukuku Tezli Seçmeli
LAW XXX Kitle İletişim Hukuku Tezli Seçmeli
LAW XXX Medeni Usul Hukukunda Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri Tezli Seçmeli
LAW XXX Ön Sözleşmeler Tezli Seçmeli
LAW XXX Oy Hakkının Anayasal İlkeleri Tezli Seçmeli
LAW 576 Sinallagmatik Sözleşmelerde İade Talepleri Tezli Seçmeli
LAW XXX Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku Tezli Seçmeli
LAW XXX Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta İfade Özgürlüğü Tezli Seçmeli
LAW 575 Uluslararası Gelişmeler Işığında Anonim Ortaklıklarda Pay Senedi Türünün Dönüştürülmesi Tezli Seçmeli
LAW XXX Vergi Hukuku Uyuşmazlıkları Tezli Seçmeli
LAW 642 Yeni Borçlar Kanunumuza Göre Genel İşlem Şartları Tezli Seçmeli
LAW 744 Hükümet ve Parti Sistemleri Tezli Alan Seçmeli
LAW 562 Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Tezli Alan Seçmeli