• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

İngiliz Edebiyatı Doktora Programının amacı, İngiliz edebiyatını çağdaş, karşılaştırmalı ve evrensel bir perspektifle inceleyen, ileri düzeyde bir eğitimi öğrencilerine sunmak ve nitelikli akademisyen yetiştirmektir. Bu kapsamda, yaratıcı ve açık görüşlü, eleştirel düşünen, yurtiçi ve yurt dışında çeşitli akademik ve araştırma kurumlarında başarılı olan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın araştırmalar yürüten, bilime ve insanlığa olumlu katkılar sunabilen öğretim elemanları yetiştirmektir. 

Ayrıca Programın amaçları arasında,  öğrencilere disiplinler arası bakışın ışığında, akademik dünyanın bir gereği olan çözümleyici ve çok yönlü bir yaklaşımın, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerinin kazandırılması bulunmaktadır. Bu çerçevede edebiyat kuramının çeşitli yönlerinin ele alınması, diğer disiplinlerin edebiyat uygulamaları açısından taşıdığı değer üzerinde durulacaktır.

Programın bir diğer hedefi, mezunların gerek yurtiçi gerekse uluslararası düzeyde başarılı, saygın akademik kurumlardan kabul görecek düzeyde alanına hakim, bilime ve insanlığa olumlu katkılar sunabilen araştırmacılar olarak yetiştirilmesidir. Doktora öğrencilerinin ilgili alanlarda derinliğine araştırma yapma pratiği kazanmaları, bu kapsamda kuramsal bilgilerini edebiyat metinleri üzerinde uygulayarak akademik standartlara uygun yorum ve eleştiri yeteneklerini geliştirmeleri programın öncelikli bir hedefidir.

Öğrencilerin hem başarılı araştırmacılar hem de yetkin öğretim elemanları olmalarını sağlayacak şekilde, iletişim yeteneğine sahip, diğer akademisyenlerle uyumlu çalışma ve işbirliği yapma kapasitesinde, yaratıcı, ilkeli ve meslek ahlakına bağlı kişiler olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, akademik mesleğin bir yaşam uğraşı olduğunun vurgulanması, araştırmacı kimliğinin taşıması gereken dinamik ve aktif yönün gerektirdiği becerilerin kazandırılması programın başarmayı amaçladığı hedefler arasındadır.

Doktora programımız İngiliz edebiyatı,  karşılaştırmalı edebiyat kuramı,  edebiyat ve estetik konularının yanı sıra, Rönesans, 18. yy ve 19. yy Romantik ve Viktorya dönemi ve 20. yy İngiliz edebiyatı gibi dönemler, roman, şiir, öykü, drama gibi edebi türler, klasik eleştiri, edebiyat sosyolojisi, Marksizm, feminizm, psikanaliz, yapısalcılık ve yapısalcılık sonrası gibi edebiyat teorisinin farklı alanlarını ele almaktadır.

Vizyon Misyon

Başvuru Koşulları

 • Doktora programı başvurusu için:
 1. Ülkemizdeki üniversitelerin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin yüksek lisans programlarından 4 üzerinden 3.25, ya da karşılık gelen bir not ortalaması ile mezun olmak,
 2. Üniversitemiz tarafından yapılacak bilim sınavında başarılı olmak koşulları aranmaktadır.
 • Bunlara ek olarak
   
 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan yüksek lisans diploması almış olmak.
 • Doktora programları için ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır.)
 • İngilizce dil yeterliliği için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55,  veya TOEFL' dan 66, puana sahip olmak.

 

 • Doktora programına kabul ölçütlerinin ağırlığı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ölçütlerin Değerlendirmedeki Yüzde (%) Payları

ALES/GRE/GMAT

Bilimsel Sınav

Yüksek Lisans Mezuniyet Derecesi

30

40

30

 • Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün öngördüğü genel koşullar geçerlidir.
 • Adayların yüksek lisanslarını tamamlamış olmaları gereklidir. 
 • Belli bir yüksek lisans programından mezun olmak koşulu yoktur. İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisansı yapmamış, başka disiplinlerden gelen öğrencilerin ne gibi bir bilimsel hazırlık yapacaklarına programın bilim kurulu, yönetmeliklerdeki maddeler çerçevesinde karar verir.

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisansı Olan Öğrenciler: En az 60 AKTS’lik 8 dersi (60 AKTS’lik dersi başarıyla tamamlamış olanlara tez çalışması yapması koşuluyla Yüksek Lisans diploması verilebilir), doktorada yeterlik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını tamamlamak zorundadırlar.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Öğrencilerin programı tamamlayabilmeleri için toplam 80 AKTS’lik ders almaları (Bilimsel Hazırlık döneminde alınan dersler bu 80 AKTS’ye dahil değildir), yönetmelik gereklerine uygun bir Doktora Tezi yazmaları ve tez savunmasında başarılı olmaları zorunludur.

 

Bitirme Koşulları

Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrenciler İngiliz Edebiyatı Doktora Programını başarı ile bitirmek için İngilizce dışında bir modern dil (metin okuma düzeyinde) yeterlik sınavını; doktorada yeterlik sınavını; tez önerisini ve tez çalışmasını tamamlamak zorundadırlar.

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

 • Doktora programı başvurusu için:
 1. Ülkemizdeki üniversitelerin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin yüksek lisans programlarından 4 üzerinden 3.25, ya da karşılık gelen bir not ortalaması ile mezun olmak,
 2. Üniversitemiz tarafından yapılacak bilim sınavında başarılı olmak koşulları aranmaktadır.
 • Bunlara ek olarak
   
 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan yüksek lisans diploması almış olmak.
 • Doktora programları için ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır.)
 • İngilizce dil yeterliliği için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS ve E-YDS'den 55, veya son iki yıl içinde girilen TOEFL'dan 66, puana sahip olmak.

 

 • Doktora programına kabul ölçütlerinin ağırlığı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ölçütlerin Değerlendirmedeki Yüzde (%) Payları

ALES/GRE/GMAT

Bilimsel Sınav

Yüksek Lisans Mezuniyet Derecesi

30

40

30

 • Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün öngördüğü genel koşullar geçerlidir.
 • Adayların yüksek lisanslarını tamamlamış olmaları gereklidir. 
 • Belli bir yüksek lisans programından mezun olmak koşulu yoktur. İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisansı yapmamış, başka disiplinlerden gelen öğrencilerin ne gibi bir bilimsel hazırlık yapacaklarına programın bilim kurulu, yönetmeliklerdeki maddeler çerçevesinde karar verir.

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisansı Olan Öğrenciler: En az 60 AKTS’lik 8 dersi (60 AKTS’lik dersi başarıyla tamamlamış olanlara tez çalışması yapması koşuluyla Yüksek Lisans diploması verilebilir), doktorada yeterlik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını tamamlamak zorundadırlar.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Öğrencilerin programı tamamlayabilmeleri için toplam 80 AKTS’lik ders almaları (Bilimsel Hazırlık döneminde alınan dersler bu 80 AKTS’ye dahil değildir), yönetmelik gereklerine uygun bir Doktora Tezi yazmaları ve tez savunmasında başarılı olmaları zorunludur.

 

Bitirme Koşulları

Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrenciler İngiliz Edebiyatı Doktora Programını başarı ile bitirmek için İngilizce dışında bir modern dil (metin okuma düzeyinde) yeterlik sınavını; doktorada yeterlik sınavını; tez önerisini ve tez çalışmasını tamamlamak zorundadırlar.

Bologna

Perşembe, 13 Ocak, 2022 - 12:20
Değerli öğrenciler,   İngiliz Edebiyatı Doktora Programımız 2022 Bahar dönemi için yeni öğrenci kabul etmeyecektir. Aksi belirtilmedikçe, doktora programımız için yalnızca 2022-2023 Akademik yılı Güz dönemi başlangıcında başvuruda bulunabilirsiniz.
Salı, 21 Eylül, 2021 - 00:47
Carl von Ossietzky Oldenburg Üniversitesi Felsefe Bölümü akademisyenin Prof. Dr. Martin Vialon Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mediha Göbenli Koç'un katılımı ile 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 20:00'da Zoom üzerinden "Migration and Exile: ...
Cuma, 17 Eylül, 2021 - 12:17
Temeşvar Batı Üniversitesi Edebiyat, Tarih ve Teoloji Fakültesi'nden Doç. Dr. Luminita Frentui 29 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10:30'da "Speech Acts" başlıklı çevrimiçi bir sunum yapacaktır. İlgilenen tüm öğrenci, akademisyen ve misafirlerimiz davetlidir. Online Seminere katılmak için...
Salı, 31 Ağustos, 2021 - 16:27
2021 - 2022 Akademik Yılı İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programının Giriş Sınavı 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 11:00 ile 13:00 arasında Güzel Sanatlar Fakültesi 7. kat 7E03 numaralı sınıfta yüzyüze yapılacaktır. Mülakatlar da 21 Eylül 2021 Salı günü Güzel Sanatlar Fakültesi 7. kat...
Cumartesi, 22 Mayıs, 2021 - 17:02
Çevrimiçi yapılacak olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü tarafından düzenlenen Karşılaştırmalı Edebiyat ve Disiplinlerarasılık Çalıştayı bünyesinde Prof. Dr. Mediha Göbenli Koç "Karşılaştırmalı Edebiyat Alanında Örnek Bir Çalışma:...
Cumartesi, 18 Eylül, 2021 - 00:29
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Doç. Dr. Adriana Raducanu'nun - “The Unspeakable Mother?”: Re-Writing the Canon in Christa Wolf’s “Medea” - başlıklı makalesi editörlüğünü Dana Percec'in yaptığı Towards a Theory of Whodunits: Murder Rewritten eserinde kitap bölümü olarak...
Cuma, 2 Temmuz, 2021 - 12:04
İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri Zehra Senem Nurel ve Onur Saatçioğlu'nun eserleri Dr. Öğr. Üyesi Bahar Karlıdağ ve Dr. Öğr. Üyesi Nina tarafından yönetilen Lisans Yazı Blogunda yayımlanmıştır. Eserlere linkten ulaşabilirsiniz: https://studentessays-yeditepeenglit.blogspot.com/...
Salı, 29 Haziran, 2021 - 16:11
Doç. Dr. Catherine MacMillan'ın "The Uncanny and the 'Great Return' from Exile: Unheimlich (Un)homecomings in Milan Kundera's 'Ignorace'" başlıklı makalesi İstanbul Üniversitesi Yayınları Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi (Cilt 31, Sayı 1, 23 Haziran 2021, SS. 121 - 136)...
Pazar, 20 Haziran, 2021 - 17:38
  Dr. Öğretim Üyesi Bahar Karlıdağ'ın "Joan Littlewood’s Post-Theatrical Engagements Beyond Theatre Workshop: A Comparison of the Original Fun Palace Project With the 2014 – 2015 Revivals" başlıklı makalesi İstanbul Üniversitesi Yayınları Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi'...
Salı, 9 Nisan, 2019 - 12:46
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mediha Göbenli Koç'un "Representing Reality: Erich Auerbach's Concept of Memory" isimli makalesi İstanbul Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanmıştır. İstanbul Üniversitesi sayfasına ulaşmak için tıklayınız. Makaleye ulaşmak için...
May 07

Tarihi Anlatım ve Edebiyat konulu konferansımızda farklı üniversitelerden gelen lisansüstü öğrenci ve eğitmenlerin...

Nis 15

İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde ders veren Doktora Öğretim Görevlisi Barry D....

Nis 04

Offline Şiir Festivali ile farklı ülkelerden gelen şairler şiirlerini dinleyicilerle paylaşacaktır.

Ara 13

Alman yazar Matthias Göritz Parker isimli yeni romanından bölümler okuyacaktır.