• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ELIT 601 Edebiyat Kuramlarında Seçili Konular I Tezli Zorunlu
ELIT 6XX Seçmeli Ders I Tezli Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ELIT 602 Edebiyat Kuramlarında Seçili Konular II Tezli Zorunlu
ELIT 6XX Seçmeli Ders II Tezli Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ELIT 695 Edebiyatta Bilimsel Yöntemler ve Etik Tezli Zorunlu
ELIT 6XX Seçmeli Ders III Tezli Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ELIT 698 İngiliz Edebiyatı Doktora Semineri Tezli Zorunlu
ELIT 6XX Seçmeli Ders IV Tezli Seçmeli
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ELIT 699 Bitirme Tezi Tezli Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ELIT 644 Karşılaştırmalı Edebiyatta Etkilenme ve Alımlama Tezli Seçmeli
ELIT 623 İngiliz Tiyatrosunun Gelişimi I Tezli Alan Seçmeli
ELIT 624 İngiliz Tiyatrosunun Gelişimi II Tezli Alan Seçmeli
ELIT 625 Shakespeare ve Çağdaşlarının Eserlerinde Seçilmiş Konular Tezli Alan Seçmeli
ELIT 626 Romantik Dönem Şiiri I Tezli Alan Seçmeli
ELIT 627 Romantik Dönem Şiiri II Tezli Alan Seçmeli
ELIT 628 Romantik Dönem Yazını Tezli Alan Seçmeli
ELIT 629 Viktorya Dönemi Şiiri Tezli Alan Seçmeli
ELIT 630 Viktorya Dönemi Yazını Tezli Alan Seçmeli
ELIT 631 İngiliz Romanında Seçilmiş Konular Tezli Alan Seçmeli
ELIT 632 İngiliz Tiyatrosunda Seçilmiş Konular Tezli Alan Seçmeli
ELIT 633 İngiliz Şiirinde Seçilmiş Konular Tezli Alan Seçmeli
ELIT 634 Göç ve Sürgün Edebiyatı Tezli Alan Seçmeli
ELIT 635 Karşılaştırmalı Mitoloji Tezli Alan Seçmeli
ELIT 636 Shakespeare ve Dünya Edebiyatında Seçilmiş Konular Tezli Alan Seçmeli
ELIT 637 Çağdaş İngiliz Tiyatrosu Tezli Alan Seçmeli
ELIT 638 İrlanda Tiyatrosu Tezli Alan Seçmeli
ELIT 639 Sömürgecilik Sonrası Edebiyat Çalışmalarında Seçilmiş Konular Tezli Alan Seçmeli
ELIT 640 Psikanalitik Eleştiri Kuramlarında Seçilmiş Konular Tezli Alan Seçmeli
ELIT 641 Modern Romanda Seçilmiş Konular Tezli Alan Seçmeli
ELIT 642 Gotik Çalışmalarında Seçmeli Konular Tezli Alan Seçmeli
ELIT 643 Tragedya Tezli Alan Seçmeli
ELIT 645 Edebiyat ve Sosyal Bilimler/Sanat Alanları Tezli Alan Seçmeli
ELIT 646 Edebiyattan Sinemaya Tezli Alan Seçmeli
ELIT 647 İdeoloji ve Edebiyat Tezli Alan Seçmeli
ELIT 648 Politika ve Edebiyat Tezli Alan Seçmeli
ELIT 649 İmagoloji (İmgebilim) Tezli Alan Seçmeli
ELIT 650 19. Yüzyıl Avrupa Romanı Tezli Alan Seçmeli
ELIT 651 Çeviribilim ve Edebiyat Tezli Alan Seçmeli
ELIT 652 Edebiyatta Bellek Tezli Alan Seçmeli
ELIT 653 Karşılaştırmalı Edebiyatta Seçilmiş Konular Tezli Alan Seçmeli
ELIT 654 Karşılaştırmalı Edebiyat ve İzlekbilimi Tezli Alan Seçmeli
ELIT 655 Modern Amerikan Edebiyatı Tezli Alan Seçmeli
ELIT 656 Felsefe ve Edebiyat Tezli Alan Seçmeli
ELIT 657 Şiir Analizinde Karşılaştırmalı Konular Tezli Alan Seçmeli
ELIT 658 Shakespeare ve Bellek Tezli Alan Seçmeli
ELIT 659 Shakespeare: Uyarlamalar, Alımlama ve Çeviriler Tezli Alan Seçmeli
ELIT 660 Shakespeare ve Gotik Tezli Alan Seçmeli