• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ATD 590 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etik Tezli, Tezsiz Zorunlu
HRM 501 İş Yaşamında İnsan Kaynağının Yönetimi Tezli, Tezsiz Zorunlu
HRM 502 Örgütlerde Eğitim, Gelişim ve Değişim Tezli, Tezsiz Zorunlu
HRM 505 İnsan Kaynakları Yönetiminde Örgütsel Davranış Tezli, Tezsiz Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
HRM 503 İnsan Kaynakları Planlaması, Performans ve Ücret-Maaş Tezli, Tezsiz Zorunlu
HRM 504 İş Hukuku Tezsiz Zorunlu
HRM 508 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri Tezli Zorunlu
HRM 598 Seminer Tezli Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
HRM 597 Mezuniyet Projesi Tezsiz Zorunlu
HRM 599 Yüksek Lisans Tezi Tezli Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
HRM 507 İkna ve İletişim Psikolojisi Tezli, Tezsiz Serbest Seçmeli
HRM 508 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri Tezli, Tezsiz Serbest Seçmeli
HRM 509 Kariyer ve Yetenek Yönetimi Tezli, Tezsiz Serbest Seçmeli
HRM 511 İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli, Tezsiz Serbest Seçmeli
HRM 514 Ekip Üyesi Seçimi ve Yerleştirme Tezli, Tezsiz Serbest Seçmeli
HRM 515 Uluslararası İnsan Kaynakları, Global Çeşitlilik ve Eşitlik Yönetimi Tezli, Tezsiz Serbest Seçmeli
HRM 516 İş Psikolojisi Yönetimi Tezli, Tezsiz Serbest Seçmeli
HRM 517 İnsan Kaynakları için Outsource ile Başa Edebilme Tezli, Tezsiz Serbest Seçmeli
MBA 512 Yönetim Muhasebesi Tezli, Tezsiz Serbest Seçmeli
MBA 530 Pazarlama Yönetimi Tezli, Tezsiz Serbest Seçmeli