• TR
  • EN

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre aşağıdaki Yüksek Lisans programları takip süreçlerini lütfen dikkate alınız.

  • Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
  •  Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yüksek öğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
  • Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarı yıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
  • Şartlı öğrenci statüsünde öğrencilerin eğitim süresi iki yarıyılı geçemez. İki yarıyıl dolmadan kayıt yaptırmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin ilgili lisansüstü programına geçişleri yapılır ve şartlı öğrenci statüsü sona erdirilir. Öğrenci şartlı statüdeki sürede programdaki derslerin yalnızca %50’sini alabilir ve programa kesin kaydının yapılmasından sonra başarılı olduğu derslerden muaf tutulur. Şartlı statüdeki öğrencilerin, verilen süre içerisinde gerekli koşulları sağlayamadığı takdirde ilişiği kesilir ve tekrar şartlı öğrenci statüsünde lisansüstü programlarına başvuramaz.
  • Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarı yıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Tezsiz Yüksek Lisans İçin;

Tamamlanması Gereken Toplam Kredi ve Ders Sayıları
Yeditepe Kredi 30
Toplam AKTS 90
Toplam Ders Sayısı 10 Ders + Mezuniyet Projesi

Tezli Yüksek Lisans İçin;

Tamamlanması Gereken Toplam Kredi ve Ders Sayıları
Yeditepe Kredi 21
Toplam AKTS 120
Toplam Ders Sayısı 7 Ders + Seminer + Tez

Üniversitede halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programlarından farkları,

İnsan Kaynakları Yönetimi, kurum kültürünü meydana getiren organizasyon gelişiminden sorumludur. İK departmanı, bağlı oldukları kuruluşun uygun bir şekilde ekip kurmasını ve çalışanlarının güçlenmesine ilham vermeyi sağlamak için gözetim yükümlülükleri ile görevlidirler. Küreselleşen günümüz dünyasında İnsan Kaynakları Yönetimi birimi ve İnsan Kaynakları Yöneticileri ön plana çıkmakta ve hatta işletmelerin üst yönetim ve karar merkezlerine taşınmış bulunmaktadır. İşletmelerin insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetiminde ve alınan kararların yürütülmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Açılacak olan bu program ile girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip insan kaynakları yönetimi disiplinine hâkim yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirerek, bu kişilerin stratejik yönetimde yer almalarını sağlayacak yetkinliklerinin kazandırılması programın diğer yüksek lisans programlarından en büyük farkıdır.

 

Cumartesi, 30 Mayıs, 2020 - 22:04
2019-2020 dönemi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Başkanlığı olarak misafir öğretim görevlisi ve ya misafir konuşmacı olarak katkı sağlayan tüm yönetici dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.  
Perşembe, 3 Ekim, 2019 - 14:46
ISBCS 2019 keynote speaker Prof. Ehren Newman's speech, Tracking Neural Information Processing in the Brain and in the Dish, is now on YouTube! Click here to watch. -- Follow us: Official website: http://cogs.yeditepe.edu.tr/ Institute website: https://bit.ly/...
Salı, 20 Ağustos, 2019 - 11:06
2019-2020 dönemi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı mülakatları aday öğrenciler için 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 09:00-16:00 aralığında Ticari Bilimler Fakültesi toplantı odasında gerçekleşecektir. Adaylarımıza başarılar diliyoruz.
Pazartesi, 22 Temmuz, 2019 - 15:31
İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü ile Sosyoloji bölümü arasında Yandal Programı protokolü yapılmıştır. Yan dal koşullarını öğrenmek için tıklayınız. Fen-Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji Bölümü & Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Arasında Yandal Anlaşması....
Pazartesi, 22 Temmuz, 2019 - 15:08
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans başvurularının ilk değerlendirmesi olan mülakatlar 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü 11.00-13.00 ve 14.00-16.00 saatleri aralığında yapılacaktır. Başvuru da bulunan adaylara maille saat aralıkları gönderilecektir.
Cumartesi, 30 Mayıs, 2020 - 23:05
2019-2020 dönemi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Başkanlığı olarak misafir öğretim görevlisi ve ya misafir konuşmacı olarak katkı sağlayan tüm yönetici dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz
Cumartesi, 30 Mayıs, 2020 - 22:02
2019-2020 dönemi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Başkanlığı olarak misafir öğretim görevlisi ve ya misafir konuşmacı olarak katkı sağlayan tüm yönetici dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.  
Haz 13

Yeditepe Üniversitesi tarafından, girişimci, dinamik ve analitik düşünce yetisine sahip, karşılaştırmalı insan...

Nis 03

İnsan Kaynakları Yönetimi bölüm başkanımız, sayın Doç. Dr.