• TR
 • EN

İnsan Kaynakları Yönetimi programının amacı sosyolojik, analitik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olan, insan kaynakları yönetimi bakış açısı ile bu kavramları yorumlayabilen, temel insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını yerine getirebilmenin yanında çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini de inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, uluslararası rekabet ve ulusal kalkınma için gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde planlayabilecek yetenek ve niteliklere sahip mezunlar yetiştirmektir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans programı;

 • Kişilik envanter testi  ile tüm öğrencilerimize birebir kişilik testi yapılması
 • International Outdoor Training sertifikalı bölüm başkanımız ile eğitimler
 • ICF sertifikalı eğitmenimiz ile birebir koçluk eğitiminin (3-4 seans ile) verilmesi
 • Programdaki derslerin uygulama ağırlıklı olması,
 • Derslerde iş hayatından kişilerin paylaşımda bulunması,
 • Dinamik ve analitik düşünce becerisini ön plana çıkarak derslerin olması,
 • İnsan kaynaklarının stratejik yönetimde yer almalarını sağlayacak yetkinliklerinin kazandırılmasına odaklanılması,
 • İnsan Kaynakları haricinde bir işletmenin genel sorumluluklarının öğrenilmesi üzerine derslerin bulunması,
 • Gelişen teknolojiyi kullanabilme ve onu geliştirebilmeyi öğreten derslerin bulunması,

gibi özellikleriyle farklılık katmaktadır.                                                                                                

Tezsiz Yüksek Lisans İçin;

Tezli Yüksek Lisans İçin;

Yeditepe Kredi

30

Yeditepe Kredi

21

Toplam AKTS

90

Toplam AKTS

120

Toplam Ders Sayısı

10 Ders + Mezuniyet Projesi

Toplam Ders Sayısı

7 Ders + Seminer + Tez

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre aşağıdaki Yüksek Lisans programları takip süreçlerini lütfen dikkate alınız.

 • Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
 •  Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yüksek öğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarı yıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
 • Şartlı öğrenci statüsünde öğrencilerin eğitim süresi iki yarıyılı geçemez. İki yarıyıl dolmadan kayıt yaptırmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin ilgili lisansüstü programına geçişleri yapılır ve şartlı öğrenci statüsü sona erdirilir. Öğrenci şartlı statüdeki sürede programdaki derslerin yalnızca %50’sini alabilir ve programa kesin kaydının yapılmasından sonra başarılı olduğu derslerden muaf tutulur. Şartlı statüdeki öğrencilerin, verilen süre içerisinde gerekli koşulları sağlayamadığı takdirde ilişiği kesilir ve tekrar şartlı öğrenci statüsünde lisansüstü programlarına başvuramaz.
 • Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarı yıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

2019-2020 Döneminde İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Bölümüne katkı vermiş hocalarımız;

 

Bölüm öğrencilerimizin İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile ilgili değerli görüşleri için tıklayınız.

Cumartesi, 30 Mayıs, 2020 - 22:04
2019-2020 dönemi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Başkanlığı olarak misafir öğretim görevlisi ve ya misafir konuşmacı olarak katkı sağlayan tüm yönetici dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.  
Perşembe, 3 Ekim, 2019 - 14:46
ISBCS 2019 keynote speaker Prof. Ehren Newman's speech, Tracking Neural Information Processing in the Brain and in the Dish, is now on YouTube! Click here to watch. -- Follow us: Official website: http://cogs.yeditepe.edu.tr/ Institute website: https://bit.ly/...
Salı, 20 Ağustos, 2019 - 11:06
2019-2020 dönemi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı mülakatları aday öğrenciler için 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 09:00-16:00 aralığında Ticari Bilimler Fakültesi toplantı odasında gerçekleşecektir. Adaylarımıza başarılar diliyoruz.
Pazartesi, 22 Temmuz, 2019 - 15:31
İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü ile Sosyoloji bölümü arasında Yandal Programı protokolü yapılmıştır. Yan dal koşullarını öğrenmek için tıklayınız. Fen-Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji Bölümü & Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Arasında Yandal Anlaşması....
Pazartesi, 22 Temmuz, 2019 - 15:08
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans başvurularının ilk değerlendirmesi olan mülakatlar 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü 11.00-13.00 ve 14.00-16.00 saatleri aralığında yapılacaktır. Başvuru da bulunan adaylara maille saat aralıkları gönderilecektir.
Cumartesi, 30 Mayıs, 2020 - 23:05
2019-2020 dönemi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Başkanlığı olarak misafir öğretim görevlisi ve ya misafir konuşmacı olarak katkı sağlayan tüm yönetici dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz
Cumartesi, 30 Mayıs, 2020 - 22:02
2019-2020 dönemi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Başkanlığı olarak misafir öğretim görevlisi ve ya misafir konuşmacı olarak katkı sağlayan tüm yönetici dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.  
Tem 07

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Dilek SAĞLIK ÖZÇAM, Öğr. Gör.

Haz 13

Yeditepe Üniversitesi tarafından, girişimci, dinamik ve analitik düşünce yetisine sahip, karşılaştırmalı insan...

Nis 03

İnsan Kaynakları Yönetimi bölüm başkanımız, sayın Doç. Dr.