• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

İnsan Kaynakları Yönetimi programının amacı sosyolojik, analitik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olan, insan kaynakları yönetimi bakış açısı ile bu kavramları yorumlayabilen, temel insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını yerine getirebilmenin yanında çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini de inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, uluslararası rekabet ve ulusal kalkınma için gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde planlayabilecek yetenek ve niteliklere sahip mezunlar yetiştirmektir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans programı;

 • Kişilik envanter testi  ile tüm öğrencilerimize birebir kişilik testi yapılması
 • International Outdoor Training sertifikalı bölüm başkanımız ile eğitimler
 • ICF sertifikalı eğitmenimiz ile birebir koçluk eğitiminin (3-4 seans ile) verilmesi
 • Programdaki derslerin uygulama ağırlıklı olması,
 • Derslerde iş hayatından kişilerin paylaşımda bulunması,
 • Dinamik ve analitik düşünce becerisini ön plana çıkarak derslerin olması,
 • İnsan kaynaklarının stratejik yönetimde yer almalarını sağlayacak yetkinliklerinin kazandırılmasına odaklanılması,
 • İnsan Kaynakları haricinde bir işletmenin genel sorumluluklarının öğrenilmesi üzerine derslerin bulunması,
 • Gelişen teknolojiyi kullanabilme ve onu geliştirebilmeyi öğreten derslerin bulunması,

gibi özellikleriyle farklılık katmaktadır.                                                                                                

Tezsiz Yüksek Lisans İçin;

 

Yeditepe Kredi

30

 

Toplam AKTS

90

 

Toplam Ders Sayısı

10 Ders + Mezuniyet Projesi

 

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre aşağıdaki Yüksek Lisans programları takip süreçlerini lütfen dikkate alınız.

 • Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarı yıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
 • Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarı yıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

2019-2020 Döneminde İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Bölümüne katkı vermiş hocalarımız;

 

Bölüm öğrencilerimizin İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile ilgili değerli görüşleri için tıklayınız.

Vizyon Misyon

Vizyon

Programın Açılma Gerekçesi: Globalleşen dünyanın en fazla etkilediği alanlardan biri insan kaynakları yönetimidir. Değişen şirket yapıları ve yetenek savaşlarının yaşandığı dünyamızda insanın öneminin anlaşılması ve hak ettiği önemin atfedilmesi, insana ilişkin uygulamaların örgüt içindeki koordinatörü olan İnsan Kaynakları Yönetimi birimini ve İnsan Kaynakları Yöneticilerini de ön plana çıkarmakta, hatta işletmenin üst yönetim ve karar merkezlerine taşımış bulunmaktadır. İşletmelerin insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetiminde ve alınan kararların yürütülmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. İşletmelerin rekabette farklılıklarını ve üstünlüklerini ortaya çıkarmasında, aynı zamanda çalışanların iş tatminini, bağlılığını ve çalışma barışının sağlanmasında yöneticilerinin bu süreç içindeki rolleri ve etkinliği giderek önem kazanmaya başlamıştır. Ayrıca, insan kaynakları elemanlarından, kurumlarda işe alım, işten çıkartma, ve çalışanları değerlendirme gibi temel işlevleri yerine getirebilmelerinin yanı sıra çalışanların performanslarını olabilecek en üst seviyeye yükseltmelerine yardımcı olacak becerilere sahip olup işbu kurumların başarısını arttırmaya yönelik katkıda bulunmaları da beklenmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı bu konuda kariyer yapmak isteyenlere, yeni trendlerin neler olduğunu, neler yapmaları gerektiğini ve işletmelerdeki stratejik yönetim içindeki yetkinliklerinin geliştirilmesine destek olmaktır.

Misyon

Bu programın amacı, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip, karşılaştırmalı insan kaynakları yönetimi disiplinine hâkim yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirerek, insan kaynaklarının stratejik yönetimde yer almalarını sağlayacak yetkinliklerinin kazandırılmasında; insan kaynakları yönetiminin işletme içindeki yeri, fonksiyonlarının özellikleri ve önemini anlatarak onları iş hayatının her kademesine hazır hale getirmektir.

Başvuru Koşulları

 • Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurt dışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olmaları.
 • Son beş yıl içinde alınan ALES'ten (Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı) en az 55 puan almaları,
 • Tezsiz Program için ALES koşulu aranmamaktadır.
 • Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce seviye sınavını geçmiş olmak. (50 ve üzeri puan alınması gerekmektedir. Seviye sınavında başarılı olan adaylar İngilizce hazırlık programından muaf tutulur ve doğrudan derslere başlarlar. İngilizce seviye sınavımızdan 50 puan altında almış olanların, almış oldukları puana göre başlangıç, orta ve ileri seviye İngilizce hazırlık eğitimi almaları ve İngilizce hazırlık programını tamamlamaları gerekir.) Ya da son beş yıl içinde girilen YDS ve YÖKDİL'den 55 veya son iki yıl içinde girilen TOEFL' dan 66 puana sahip olmak gerekmektedir.
 • Tezsiz Yüksek Lisansta  aday öğrencilerin en az 2 kişiden alınmış referans mektubunun sisteme eklemeleri gerekmektedir.
 • Tezsiz program öğrencilerin neden bu programı seçtiklerini anlatan en az 1 sayfalık bir niyet mektubunu başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

 

Öğrenci Kabul Koşulları

 • Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurt dışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olmaları.
 • Tezsiz Program için ALES koşulu aranmamaktadır.
 • Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce seviye sınavını geçmiş olmak. (50 ve üzeri puan alınması gerekmektedir. Seviye sınavında başarılı olan adaylar İngilizce hazırlık programından muaf tutulur ve doğrudan derslere başlarlar. İngilizce seviye sınavımızdan 50 puan altında almış olanların, almış oldukları puana göre başlangıç, orta ve ileri seviye İngilizce hazırlık eğitimi almaları ve İngilizce hazırlık programını tamamlamaları gerekir.) Ya da son beş yıl içinde girilen YDS ve YÖKDİL'den 55 veya son 2 yıl içinde girilen TOEFL' dan 66 puana sahip olmak gerekmektedir.
 • Tezsiz Yüksek Lisansta  aday öğrencilerin en az 2 kişiden alınmış referans mektubunun sisteme eklemeleri gerekmektedir.
 • Tezsiz program öğrencilerin neden bu programı seçtiklerini anlatan en az 1 sayfalık bir niyet mektubunu başvurularına eklemeleri gerekmektedir.
Salı, 30 Nisan, 2024 - 14:55
Cumartesi, 30 Mayıs, 2020 - 22:04
2019-2020 dönemi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Başkanlığı olarak misafir öğretim görevlisi ve ya misafir konuşmacı olarak katkı sağlayan tüm yönetici dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.  
Perşembe, 3 Ekim, 2019 - 14:46
ISBCS 2019 keynote speaker Prof. Ehren Newman's speech, Tracking Neural Information Processing in the Brain and in the Dish, is now on YouTube! Click here to watch. -- Follow us: Official website: http://cogs.yeditepe.edu.tr/ Institute website: https://bit.ly/...
Salı, 20 Ağustos, 2019 - 11:06
2019-2020 dönemi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı mülakatları aday öğrenciler için 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 09:00-16:00 aralığında Ticari Bilimler Fakültesi toplantı odasında gerçekleşecektir. Adaylarımıza başarılar diliyoruz.
Pazartesi, 22 Temmuz, 2019 - 15:31
İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü ile Sosyoloji bölümü arasında Yandal Programı protokolü yapılmıştır. Yan dal koşullarını öğrenmek için tıklayınız. Fen-Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji Bölümü & Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Arasında Yandal Anlaşması....
Perşembe, 6 Ocak, 2022 - 12:40
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Dilek Sağlık Özçam'ın şekillerle ve tablolarla anlatımı kolaylaştırmaya çalıştığı 200 sorunun cevaplandığı "Sorularla Pazarlama" kitabı hiperlink yayınevinden okuyucuların beğenisine sunuldu.  Kitap tamamen renkli olduğundan e-...
Pazartesi, 30 Ağustos, 2021 - 13:00
Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Dilek Sağlık Özçam'ı “Brandon Hall Group Human Capital Management Excellence Awards 2021 Yılı Ödül” organizasyonunda Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer alarak “En İyi Liderlik Geliştirme Programı” ve” En İyi Yetkinlik Geliştirme Programı”...
Salı, 29 Haziran, 2021 - 18:06
2020-2021 Öğretim Döneminde İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Bölümüne katkı vermiş hocalarımıza aşağıdaki görselde yer verilmiştir. 
Cumartesi, 30 Mayıs, 2020 - 23:05
2019-2020 dönemi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Başkanlığı olarak misafir öğretim görevlisi ve ya misafir konuşmacı olarak katkı sağlayan tüm yönetici dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz
Cumartesi, 30 Mayıs, 2020 - 22:02
2019-2020 dönemi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Başkanlığı olarak misafir öğretim görevlisi ve ya misafir konuşmacı olarak katkı sağlayan tüm yönetici dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.  
Tem 07

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Dilek SAĞLIK ÖZÇAM, Öğr. Gör.

Nis 03

İnsan Kaynakları Yönetimi bölüm başkanımız, sayın Doç. Dr.