• TR
  • EN

 

Kitle iletişimi, 21. yüzyılda tarihte olduğundan çok daha hızlı bir gelişme göstermiş ve toplumsal ilişkilerimizde merkezi bir önem kazanmıştır. Medya, bu hızlı gelişmeleri hem etkileyen hem de bunlardan etkilenen konumdadır. Politik ve ekonomik çıkarlardan, ideolojik pazarlama ve bilinç yönetimine uzanan geniş bir yelpaze içinde etkin bir şekilde kullanılan medya üzerine yapılan akademik çalışmalar da sosyal bilimlerde geniş bir alana açılmaktadır.  Medya çalışmaları günümüzde tarihsel, ekonomik, politik ve kültürel bağlamlara uzanan kuram ve araştırmalarla disiplinler arası bir alan olarak yerini almıştır.

Toplumsal ilişkilerimizin her boyutunda etkin bir yer alan medya, bu nedenle kapsamlı bir incelemeyi gerektirir. Bu inceleme, ekonomik, politik, kültürel ve ideolojik, oldukça kapsamlı bir alanın gözden geçirilmesini, bu alanlara ait kuramsal yaklaşımların ve araştırmaların incelenmesini gerektirir. Bu bağlamda, Medya Çalışmaları doktora programı, program öğrencilerinin medyayı toplumsal sistemin bir parçası olarak inceleyebileceği ve bilim alanına katkı yapmalarını sağlayacak çalışmaları mümkün kılacak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Medya Çalışmaları Doktora Programı eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrenciler mezun olabilmek için;

  • 4 Zorunlu
  • 3 Serbest Seçmeli
  • 1 Seminer (Kredisiz)
  • Tez Önerisi, Yeterlilik Sınavı ve Tez Çalışması

derslerini tamamlamaları gerekmektedir. Programlar 21 Yeditepe Kredisi ve 240 AKTS ile tamamlanır. Doktora programı azami bitirme süresi minimum 4 yıl (sekiz yarıyıl/dönem), maksimum 6 yıldır (12 yarıyıl/dönem). Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler programdan bir tez ile mezun olmaktadırlar.

Medya Çalışmaları doktora programı, halen yürütülmekte olan yüksek lisans programları alt yapısıyla, iletişim fakültesinin tüm bölümlerinin akademik çalışmalarına ve gelişimine ortam yaratmaktadır.

Medya Çalışmaları doktora programına başvurabilmek için sosyal bilimler alanında bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir. Bu programa devam eden öğrenciler, programda yer alan seçimlik dersleri tercih ettikleri alanlara uygun olarak belirleyebilirler. Seçimlik dersler Medya Çalışmaları doktora programında var olan dersler arasından her dönem seçilerek ilan edilir.

Medya Çalışmaları doktora programından mezun olan öğrencilerimiz, akademik kariyerlerine devam edebilecekleri gibi medya sektöründe de görev alabilirler.

Çarşamba, 15 Ocak, 2020 - 17:05
Medya Çalışmaları Doktora Programı yazılı sınavında adayların sorumlu oldukları okuma listesine buradan ulaşabilirsiniz.  
Tem 21

Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminerler Serisi kapsamında düzenenlenen etkinlikte, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü...

Tem 18

Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Tanıtımları kapsamında Anabilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr.