• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

Kitle iletişimi, 21. yüzyılda tarihte olduğundan çok daha hızlı bir gelişme göstermiş ve toplumsal ilişkilerimizde merkezi bir önem kazanmıştır. Medya, bu hızlı gelişmeleri hem etkileyen hem de bunlardan etkilenen konumdadır. Politik ve ekonomik çıkarlardan, ideolojik pazarlama ve bilinç yönetimine uzanan geniş bir yelpaze içinde etkin bir şekilde kullanılan medya üzerine yapılan akademik çalışmalar da sosyal bilimlerde geniş bir alana açılmaktadır.  Medya çalışmaları günümüzde tarihsel, ekonomik, politik ve kültürel bağlamlara uzanan kuram ve araştırmalarla disiplinler arası bir alan olarak yerini almıştır.

Toplumsal ilişkilerimizin her boyutunda etkin bir yer alan medya, bu nedenle kapsamlı bir incelemeyi gerektirir. Bu inceleme, ekonomik, politik, kültürel ve ideolojik, oldukça kapsamlı bir alanın gözden geçirilmesini, bu alanlara ait kuramsal yaklaşımların ve araştırmaların incelenmesini gerektirir. Bu bağlamda, Medya Çalışmaları doktora programı, program öğrencilerinin medyayı toplumsal sistemin bir parçası olarak inceleyebileceği ve bilim alanına katkı yapmalarını sağlayacak çalışmaları mümkün kılacak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Medya Çalışmaları Doktora Programı eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrenciler mezun olabilmek için;

 • 4 Zorunlu
 • 3 Serbest Seçmeli
 • 1 Seminer (Kredisiz)
 • Tez Önerisi, Yeterlilik Sınavı ve Tez Çalışması

derslerini tamamlamaları gerekmektedir. Programlar 21 Yeditepe Kredisi ve 240 AKTS ile tamamlanır. Doktora programı azami bitirme süresi minimum 4 yıl (sekiz yarıyıl/dönem), maksimum 6 yıldır (12 yarıyıl/dönem). Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler programdan bir tez ile mezun olmaktadırlar.

Medya Çalışmaları doktora programı, halen yürütülmekte olan yüksek lisans programları alt yapısıyla, iletişim fakültesinin tüm bölümlerinin akademik çalışmalarına ve gelişimine ortam yaratmaktadır.

Medya Çalışmaları doktora programına başvurabilmek için sosyal bilimler alanında bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir. Bu programa devam eden öğrenciler, programda yer alan seçimlik dersleri tercih ettikleri alanlara uygun olarak belirleyebilirler. Seçimlik dersler Medya Çalışmaları doktora programında var olan dersler arasından her dönem seçilerek ilan edilir.

Medya Çalışmaları doktora programından mezun olan öğrencilerimiz, akademik kariyerlerine devam edebilecekleri gibi medya sektöründe de görev alabilirler.

Vizyon Misyon

Misyon

Medya Çalışmaları doktora programının temel misyonu; faaliyet gösterdiği sosyal bilimler alanında toplumsal gerçekliğe farklı boyutlarıyla ve eleştirel bakabilen iyi eğitimli öğrenciler ile alanındaki diğer disiplinlerle bütünleşik bir akademik araştırma alanı yaratmaktır. Program, halen yürütülmekte olan yüksek lisans programları alt yapısıyla, iletişim fakültesinin tüm bölümlerinin akademik çalışmalarına ve gelişimine ortam yaratma amacını taşımaktadır.

Vizyon

Sosyal bilimler alanında yapılacak kapsamlı çalışmalar ile alana katkıda bulunarak ulusal ve uluslararası güvenirliği ve tanınırlığı olan bir program olmak.

Başvuru Koşulları

1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

 • Medya Çalışmaları ile ilişkili bir lisans programından mezun olması,
 • Sosyal Bilimler alanında Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
 • ALES’ten herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olması (Geçerlik süresi beş yıldır.)
 • İngilizce dil yeterliliği için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS, E-YDS'den 55 veya son iki yıl içinde girilen TOEFL IBT' den 66, puana sahip olmak. 

2) Adayların aynı zamanda fakülte öğretim üyeleri tarafından yapılacak olan yazılı ve sözlü bilimsel değerlendirme sınavlarında başarılı olmaları gerekmektedir.

3) Bu değerlendirmeye ilişkin başvuru için adayların sağlaması gereken belgeler:

 • Özgeçmiş
 • Niyet Mektubu
 • İki adet referans mektubu
 • ALES belgesi
 • Dil belgesi
 • Transkript 

Bologna

Medya Çalışmaları Bologna Bilgi Paketi; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (T.Y.Y.Ç.) ve dersler hakkındaki detaylı bilgiler için;

Çarşamba, 19 Ocak, 2022 - 15:21
2022 Bahar Dönemi Medya Çalışmaları Doktora Programı Çevrim İçi Yazılı ve Sözlü Sınav Bilgileri Sınav Tarihi: 02.02.2022, Saat: 09:00 Mülakat Tarihi: 02.02.2022, Saat: 14:00 Yer: https://meet.google.com/nor-kyov-gad  
Perşembe, 5 Ağustos, 2021 - 17:52
5 Ağustos 2021, 20:00 - 20:45 saatleri arasında çevrim içi düzenlenecek Medya Çalışmaları Doktora Programı tanıtım etkinliğimize tüm adaylarımızı davet ediyoruz. Ayrıca 2-16 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz tercih-tanıtım günlerinde akademisyenlerimizle kampüs ortamında...
Çarşamba, 14 Temmuz, 2021 - 18:55
2021 Güz Dönemi Medya Çalışmaları Doktora Programı Çevrim İçi Yazılı ve Sözlü Sınav Bilgileri Sınav Tarihi: 23.09.2021, Saat: 09:00 Mülakat Tarihi: 23.09.2021, Saat: 14:00 Yer: meet.google.com/gbb-acsi-bsg  
Çarşamba, 27 Ocak, 2021 - 15:47
Yeditepe Üniversitesi, 87 Yüksek Lisans ve 44 Doktora programıyla kariyer hedeflerini gerçeğe dönüştürüyor! 30 Ocak 2021 Cumartesi günü Google Meet üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek tanıtımlarımıza bekliyoruz. Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı Tezli Saat: 15.00...
Çarşamba, 20 Ocak, 2021 - 00:31
2021 Bahar Dönemi Medya Çalışmaları Doktora Programı Online Sınav ve Mülakat Bilgileri Sınav Tarihi: 08.02.2021, Saat: 09:00, Google Meet: https://meet.google.com/nsp-kjtk-iuz Mülakat Tarihi: 08.02.2021, Saat: 13:00, Google Meet: https://meet.google...
Tem 21

Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminerler Serisi kapsamında düzenenlenen etkinlikte, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü...

Tem 18

Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Tanıtımları kapsamında Anabilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr.