• TR
  • EN

2021-22 Güz Dönemi Plastik Sanatlar ve Resim Programı Lisansüstü Eğitim Programı Giriş Sınavı Şartnamesi

2021-22 Güz Dönemi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar ve Resim Programı Lisansüstü Giriş Sınavları (Yüksek Lisans / Sanatta Yeterlik) için başvuran adaylardan istenilen bilgiler, sınav programı ve şekli aşağıda belirtilmiştir.  Başvurular http://ebs.yeditepe.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılmaktadır.

Adaylara, başvurularının sonucu elektronik posta ile bildirilir. Başvurusu onaylanan adaylar, aşağıdaki değerlendirmeye tabii olurlar.

Plastik Sanatlar ve Resim Yüksek Lisans Programı Giriş Değerlendirme ve Başvuru Şartları:

·      Plastik Sanatlar ve Resim Yüksek Lisans Programına başvuru yapabilmek için adayların güzel Sanatlar Fakültelerinin lisans programlarından ya da Güzel Sanatlar Fakülteleri dışından bir lisans programından (alan dışı*) mezuniyet şartı aranmaktadır.

·      Güzel Sanatlar Fakültelerinin bir lisans programından mezun olan adaylardan ALES belgesi istenmemektedir.

·      Alan dışı başvuru yapan adaylardan ALES’ ten en az 55 puan almış olma şartı aranmaktadır.

·      Tezli ya da tezsiz program tercihleri, sınav ve başvuru şartlarını değiştirmez.

·      Sınav şekli ve sınav için istenilen bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

*Güzel Sanatlar Fakültesi dışındaki alanların bir lisans programından mezun olan adaylar alan dışı aday olarak tanımlanırlar. Bu adaylarda alan yeterlilikleri şartı aranmaz, değerlendirmede bu yeterlilikleri gerektiren şartlardan muaf tutulurlar. Ancak alan dışı adaylar, yüksek lisans programından ders alabilmeleri için ilgili yönetmelikler çerçevesinde bilimsel hazırlık programına tabi olurlar. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayan alan dışı adaylar yüksek lisans programına başlarlar. Bilimsel hazırlık programı adayı yüksek lisans programına hazırlayan ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlanmış lisans programı derslerinden oluşan ve iki dönem süren bir programdır.

 

Plastik Sanatlar ve Resim Sanatta Yeterlik Programı Giriş Değerlendirme ve Başvuru Şartları:

·      Plastik Sanatlar ve Resim Sanatta Yeterlik Programına başvuru yapabilmek için adaylardan Plastik Sanatlar ve Resim ya da Resim Yüksek Lisans Programlarının birinden yüksek lisans diplomasına sahip olmak ya da bu alanlar dışındaki bir yüksek lisans programından (alan dışı*) mezuniyet şartı aranmaktadır.

·      Beş yıl geçerliliği olan YDS, YÖKDİL en az 55 puan ya da TOEFL en az 66 puan değerindeki İngilizce yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olunması.

·      Alan dışı başvuran adaylardan 55 ALES puanı istenmektedir. Alan içi başvuran adaylardan ALES puanı şartı aranmamaktadır.

 

 

*Plastik Sanatlar ve Resim ya da Resim Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmayan adaylar,  alan dışı aday olarak tanımlanırlar. Bu adaylardan giriş sınavları esnasında alan yeterlilikleri şartı aranmaz, değerlendirmede bu yeterlilikleri gerektiren şartlardan muaf tutulurlar. Ancak alan dışı adaylar, sanatta yeterlik programından ders alabilmeleri için ilgili yönetmelikler çerçevesinde bilimsel hazırlık programına tabi olurlar. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayan alan dışı adaylar sanatta yeterlik programına başlarlar. Bilimsel hazırlık programı, adayı sanatta yeterlik programına hazırlayan ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlanmış yüksek lisans programı derslerinden oluşan ve iki dönem süren bir programdır.

 

Plastik Sanatlar ve Resim Lisansüstü Giriş Sınav Şekli:

·      Plastik Sanatlar ve Resim Lisansüstü Giriş Sınavları portfolyo değerlendirmesi şeklinde yapılacaktır. Portfolyoda olması istenilen bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Alan dışı adayların zorunlu olmadığı belgeler (*) işareti ile belirtilmiştir. Ancak isteğe bağlı olarak alan dışı adaylar belirtilen özelliklerde ki çalışmalarını portfolyalarına ekleyebilirler. Bu belgeler adayın alan dışı aday olma özelliğini değiştirmez.

·      Covid 19 Pandemisi nedeniyle, portfolyo son başvuru tarihi itibariyle, belirtilen tarihte yüz yüze görüşme şartları uygun olması halinde, adaylar yüz yüze görüşmeye davet edebilirler. Yüz yüze görüşme takvimi adaylara telefon ve elektronik posta aracılığıyla bildirilir.