• TR
  • EN

 

Bölüm Hakkında

Politik İktisat Doktora Programı, anaakım yaklaşımdan farklı bir iktisadi anlayış geliştirmeyi amaçlayan öğrenciler için benzersiz bir programdır. Program, klasik politik iktisat geleneğinin izinde, sosyal problemlerin layıkıyla anlaşılabilmesinin ancak iktisadın sosyoloji, siyaset, tarih ve felsefe ile birlikte ele alınmasıyla mümkün olabileceği fikrinden hareket eder. Bu nedenle, Politik İktisat Programı öğrencileri, her iktisat lisansüstü programında bulunabilecek standart derslerin yanısıra, iktisadi düşünce tarihi, iktisat sosyolojisi, iktisatta metod ve iktisadî kalkınma gibi anaakım programlarda her zaman görülemeyebilen dersler de alırlar. Sonra da, gelir dağılımı, küresel ısınma, çevre sorunları, cinsiyet sorunları, kentsel dönüşüm, şehirleşme gibi konularda uzmanlaşabilecekleri farklı derslere geçerler. Hayatî öneme sahip, çeşitli iktisadî ve sosyal sorunlar üzerine alacakları bu dersler, Politik İktisat Programı’nı öğrenciler için benzersiz bir deneyime dönüştürecektir.

Vizyon Misyon

Hedef grubumuz, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere ilgi duyan, matematik ve sayısal yöntemlerle barışık öğrencilerdir.

Özel sektör, bürokrasi, bankacılık ve finans kesiminde kariyer yapmak isteyen öğrencilere gerekli donanımın kazandırılması programın başlıca amacıdır. İleri düzeyde verilen iktisat teorisi ve ekonometri dersleri programın temel taşlarını oluşturmaktadır.

Programa giren öğrencilerin daha ileri düzeyde uzmanlaşabilmelerine imkan sağlamak amacıyla; uluslararası iktisat, finans, oyun teorisi, uluslararası ekonomi politik, iktisadi gelişme ve iktisadi düşünce tarihi alanlarında seçmeli dersler de program bünyesinde yer almaktadır.

Başvuru Koşulları

Programa müracaat etmeyi düşünen öğrencilerin, Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilmiş bir yüksek öğrenim kurumundan lisansüstü tezi yazarak mezun olmuş olmaları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı’nda başarılı olmaları ve dersler İngilizce olarak yapılıp, tez İngilizce yazılacağından, iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

 

Müracaatın işleme konulabilmesi için aşağıdaki unsurların müracaat paketinde bulunması gerekir:

a) Programa müracaat eden adayın neden doktora almak istediğini belirten bir ‘niyet mektubu’,
b) Tercihen adayın hocaları tarafından yazılmış, iki referans mektubu,
c) Adayın mezun olmuş olduğu yüksek öğrenim kurumları tarafından verilmiş not dökümleri (Transcript),
d) Adayın akademik geçmişini ve iş deneyimini belirten kısa özgeçmiş (Resume),
e) Son beş yıl içinde girilmiş Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı’ndan en az 55 alındığının belgesi,
f) İngilizce’ye hakimiyetin belgelenmesi:

     - TOEFL sınavından 66 veya daha yüksek bir not almak, ya da

     - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksekokul Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) 55 veya daha yüksek bir not almak.

Yukarıdaki şartları sağlamış adaylar mülakata davet edilirler. Müracaat paketindeki şartların ve sözlü mülakatın değerlendirilmesi sonucunda doktora programına müracaat eden adayların iktisat bilgilerinin bir sınavla değerlendirilmesine karar verilebilir.

Kredi Transferi

Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilmiş yüksek öğrenim kurumlarından alınan doktora seviyesi dersler, eğer benzer bir ders Yeditepe İktisat Doktora Programı’nda da veriliyorsa transfer edilebilir. Bu transferin yapılabilmesi için; notların BB (80/100) ya da daha yüksek olması ve dersin beş seneden daha önce alınmamış olması gerekir. Bu tür transferler üç dersten fazla olamaz.

İktisat Doktora Programından Mezuniyet Koşulları

Doktora programını tamamlayarak ‘İktisat Doktoru’ diplomasına hak kazanmak için öğrencinin aşağıdaki şartları tamamlamış olması gerekir.

a) Doktora programına farklı branşlarda lisans ve/veya lisansüstü derecesi almış öğrenciler müracaat edebilirler. Farklı alanlardan gelen öğrencilerin almaları gereken dersler aşağıda belirtilmiştir:

Farklı alanlardan gelen öğrencilerin almaları gereken dersler aşağıda belirtilmiştir:

Lisans Mezuniyeti

Lisansüstü Mezuniyeti

Doktora Programında Alınması Gereken Dersler

İktisat

İktisat

Doktora programından 9 ders
Toplam: 9 Ders

İktisat dışı

İktisat

Master programından 2 ders + 9 doktora dersi 
Toplam 11 ders

İktisat

İktisat dışı

Master programından alınacak  ECON 502 ve ECON 506 + 9 doktora dersi
Toplam 11 ders

İktisat dışı

İktisat dışı

Master programından alınacak  ECON 502 ve ECON 506  + 2 master dersi  + 9 doktora dersi
Toplam 13 ders

İktisat

Henüz almamış

Bütünleşik Doktora
Master programından 6 ders + 9 doktora dersi 
Toplam 15 ders

b) Yukarıdaki tabloda belirtilen miktarda krediyi ve kredisiz olarak alınan Doktora Tezi Seminer’ini (ECON 699) başarıyla (asgari CB notuyla) tamamlamış olmak,
c) Aşağıda belirtilen zorunlu dersleri başarıyla (asgari CB notuyla) tamamlamış olmak:

İleri Mikroiktisat I (ECON602), İleri Mikroiktisat II (ECON603), İleri Makroiktisat I  (ECON606), İleri Makroiktisat II  (ECON607), İleri Ekonometri I (ECON610), İleri Ekonometri II (ECON611), (Kredisiz olarak alınan) Doktora Tezi Semineri (ECON699).

d) Genel İktisat Seçmeli Dersleri Havuzu’nda belirtilen derslerden 3 tanesini seçerek başarıyla (asgari CB notuyla)  tamamlamış olmak,
e) Yeterlilik Sınavı’nı başarmış olmak:

      Yeterlilik sınavı derslerin tamamlanmasından sonra yazılı ve sözlü olarak yapılan bir sınavdır. Bölümün tavsiyesi Yeterlilik Sınavı’nın derslerin tamamlandığı sömestrin hemen bitiminde değil, birkaç ay sonra alınması yönündedir. Bu sınavların amacı, doktora adayının bir iktisatçı olarak yeterliliğini ve analitik derinliğini tespit etmektir.

f) Bir tez önerisi hazırlayıp, bu konuda iktisat bölümüne bir seminer vermek.
g) Akademik ve ahlaki prensiplere bağlı kalarak, iktisat bilimine katkı yapma potansiyeli gösteren bir doktora tezi yazmış, iktisat bölümüne sunmuş ve savunmuş olmak.