• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ECON 602 İleri Mikroiktisadi Analiz I Zorunlu
ECON 606 İleri Makroiktisadi Analiz I Zorunlu
ECON 610 İleri Ekonometrik Analiz I Zorunlu
FEAS 601 Metod ve Etik Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ECON 607 İktisadi Analiz Tarihi Zorunlu
ECON 663 İleri İktisadi Kalkınma Tezli Zorunlu
FEAS 698 Tez Semineri Zorunlu
- Politik İktisat Seçmeli Dersi Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ECON 699 Doktora Tezi Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ECON 660 Türkiye İktisadının Tarihi ve Sorunları Seçmeli
ECON 669 Politik İktisatta Alternatif Yaklaşımlar Seçmeli
ECON 673 İşgücünün Ekonomi Politiği Seçmeli
ECON 675 Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Seçmeli
ECON 677 Cinsiyet İktisadı Seçmeli
ECON 680 Çevresel İktisadi Analiz Seçmeli
ECON 682 Kentleşmenin Ekonomi Politiği Seçmeli
ECON 684 İktisadi Büyüme ve Bölgesel Kalkınma Seçmeli
ECON 686 Teknolojik Değişim ve İktisadi Büyüme Seçmeli
ECON 688 Kurumsal Değişim ve İktisadi Büyüme Seçmeli