• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı, medya alanına dair pratik ve teknik bilgileri kuramsal bir altyapıyla birleştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede program, yönetmenlik, sinematografi, ses tasarımı, sinema tarihi veya medya teorileriyle bağlantılı konular üzerine araştırmaların ve tartışmaların yürütüldüğü bir içeriğe sahiptir. Programdan mezun olan öğrenciler, medya mecralarında yapım ve üretim süreçlerinin işleyişi üzerine öğrendikleri teknik bilgilerin yanı sıra kuramsal ve eleştirel bir perspektif de kazanmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programında, sektörden gelen uzmanlarla güncel bilgi ve tartışmaların da gündeme geldiği buluşmalar düzenlenerek kuram ve pratiğin her daim birbirini beslemesine özen gösterilmektedir.

Tezli programdan farklı olarak, Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programında ders içerikleri ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Programın amacı, öğrencileri özgün ve yaratıcı yaklaşımları denemeye teşvik etmek, görsel-işitsel projeler tasarlayarak vizyonlarını ifade etmek üzere yeni yollar keşfetmelerini ve bu projeleri hayata geçirmelerini sağlamaktır. Bu amaçla, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, teknik yeterliliklerini ve kavramsal düşünme yeteneklerini geliştirmelerine olanak verecek derslerden oluşan bir program tasarlanmıştır.

Tezsiz Yüksek Lisans programını tercih eden öğrenciler, iki yıllık eğitim sonunda derslerini başarıyla tamamladıktan sonra belgesel, televizyon ya da kısa film formatında görsel-işitsel medya alanlarında bağımsız bir proje üreterek mezun olmaya hak kazanırlar.

Öğrencilerin, tezsiz yüksek lisans programından mezun olmak için;

 • 7 Zorunlu
 • 3 Alan Seçmeli
 • 1 Mezuniyet Projesi

derslerini tamamlamaları gerekmektedir. Programın toplam kredisi 120 AKTS’dir. Bilimsel hazırlıkta geçen süre haricinde, azami bitirme süresi minimum 2 yıl (dört yarıyıl/dönem), maksimum 3 yıldır (altı yarıyıl/dönem).

Ders Programı

Başvuru Koşulları

 

Başvuru Koşulları:

 1. Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
 2. İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya TOEFL' dan 66 puana sahip olmak.
 3. Tezsiz yüksek lisans programı için ALES şartı aranmamaktadır.

 Programa Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Özgeçmiş
 2. Niyet mektubu
 3. İki adet referans mektubu
 4. Dil belgesi
 5. Transkript