• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

Programın amacı, müze ve sanat galerisi yöneticileri, küratörler, sergi yöneticileri, festival/bienal yöneticileri yetiştirmektir. Program, müzeler, kar amacı güden ve gütmeyen galeriler ve sanat kurumları ile işbirliği ve bölgesel sanat programları, kamusal sanat projeleri ve sanat festivali/bienallerinde profesyonel ve gönüllü çalışmalar yapmayı da içermektedir. Organizasyonların değerini ve güvenirliğini arttıracak stratejilere ve yönetimsel yeteneklerin geliştirilmesine odaklanan Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı, başarılı bir sanat yönetimi için çağdaş sanatın en yeni konularını öğrencilere uluslararası deneyimli akademisyenlerle aktarmayı birincil hedef saymaktadır.

Sanat Yönetimi Anabilim Dalı; 

 • Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.
 • Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.
 • Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.
 • Alana özgü ileri düzeyde sanat, kültür ve estetik bilgisine sahiptir.
 • Takım çalışmasının bilincindedir, gerekli konumlardaki profesyonelleri ikna ederek sanatsal çalışmaların aşamalarını planlar.
 •  Gelişmiş ve sanat sektöründe öncü role sahip ülkelerin sanat politikaları ile ilgili bilgi sahibidir.
 • Alanında geçerli ve gerekli hukuki bilgiye sahiptir.
 • Ulusal ve Uluslararası düzeyde projeler oluşturabilir ve bunun için bir ekip oluşturabilecek donanıma sahiptir.
 • Kültür sanat projelerini hayata geçirebilmek için gerek duyulan sponsorluk, bağış, telif hakları ve satış gelirleri konularında bilgi sahibidir.
 • Kültür ve sanat sektörlerinin oyuncuları hakkında bilgi sahibidir ve sanat kurumlarında çalışanların görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunları tanır.
 • İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.
 • Sanat kurumlarını ve etkinliklerini takip ve ziyaret eden izleyici profili hakkında bilgi sahibidir ve bu sayının arttırılması için pazarlama ve halkla ilişkiler yöntemlerini kullanır ve geliştirir.
 • Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.

Vizyon Misyon

Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı, öğrencileri görsel sanatlar alanındaki iş yaşamına profesyonel olarak hazırlamayı amaçlayan bir programdır. Yönetim becerisi ile sanatsal kuramın zengin bir karşımını içeren program, sanat yönetimi tekniklerinin yanı sıra organizasyonel yapı ve personel yönetimi, güncel sanat konuları, fon bulma, küratöryal çalışmalar, sergi yönetimi, sanatta reklam, müze yönetimi, sanat eleştirmenliği, kamusal sanat ve sanat pazarlamasını da içermektedir. Müfredat öğrencilere deneyimli akademisyenlerin rehberliğinde sergilerin oluşum ve gerçekleşme aşamalarını da kapsamlı olarak öğretir. Ek olarak, program galeri ve müze yöneticiliği, sahne sanatları bilgisi ve güncel sanat ile sanat eleştirisine ilişkin kuramsal kavrayışa yer verir. Özellikleri:
Sanat Yönetimi Yüksek Lisans programı, öğrencilere Türkiye’de Sanat Yönetimi alanında önemli kariyer fırsatları sunan öncü bir programdır.

Başvuru Koşulları

 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
 • YÖKDİL, YDS, E YDS' sınavları beş yıl geçerlidir. TOEFL IBT sınavı ise iki yıl geçerlidir.
 • ALES puanı istenmemektedir.

Bologna

Salı, 16 Mart, 2021 - 02:00
"Türkiye'de Geçmişte ve Günümüzde Müzecilik" Prof.Fethiye Erbay 17.03.2021 17.00'de çevrimiçi ve herkese açık. https://meet.google.com/qkg-nfwr-sga
Çarşamba, 9 Aralık, 2020 - 17:28
Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Sanat Konuşmaları Dizisi XVI: "Ayrıntı'da Sanat" Gökçe Alper 11.12.2020 17.00'de Google Meet linki: https://meet.google.com/oqy-eria-krd
Cumartesi, 23 Mayıs, 2020 - 18:34
30 Mayıs 2020 14.00-14.45 arası Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programımızın bilgilendirmesi Google Meet üzerinden Bölüm Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecektir. Katılmak ve izlemek isteyenler için bilgilendirmeleri web sitemizden takip edin lütfen.
Salı, 18 Şubat, 2020 - 14:53
Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Sanat Konuşmaları Dizisi XIV: "İş Yaşamında Tasarımcı ve Sanatçıların Yükselen Önemi" Başak Çevik 26 Şubat 2020 Çarşamba saat 11.00'de bizlerle olacak. İlgilenen herkesi Gsf. 8.kat Konferans Salonuna bekleriz.