• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

TEZLİ PROGRAM TEZSİZ PROGRAM
7 Ders + Seminer + Tez = Toplam 21 Kredi (6 Dönem) 10 Ders + Mezuniyet Projesi = Toplam 30 Kredi (3 Dönem)
Sanat ve Kültür Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Akademik Programı için https://sbe.yeditepe.edu.tr/tr/sanat-yonetimi-yuksek-lisans-programi/der... adresini ziyaret edebilirsiniz.

Programın amacı, müze ve sanat galerisi yöneticileri, küratörler, sergi yöneticileri, festival/bienal yöneticileri yetiştirmektir. Program, müzeler, kar amacı güden ve gütmeyen galeriler ve sanat kurumları ile işbirliği ve bölgesel sanat programları, kamusal sanat projeleri ve sanat festivali/bienallerinde profesyonel ve gönüllü çalışmalar yapmayı da içermektedir. Organizasyonların değerini ve güvenirliğini arttıracak stratejilere ve yönetimsel yeteneklerin geliştirilmesine odaklanan Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı, başarılı bir sanat yönetimi için çağdaş sanatın en yeni konularını öğrencilere uluslararası deneyimli akademisyenlerle aktarmayı birincil hedef saymaktadır.

Sanat Yönetimi Anabilim Dalı; 

 • Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.
 • Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.
 • Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.
 • Alana özgü ileri düzeyde sanat, kültür ve estetik bilgisine sahiptir.
 • Takım çalışmasının bilincindedir, gerekli konumlardaki profesyonelleri ikna ederek sanatsal çalışmaların aşamalarını planlar.
 •  Gelişmiş ve sanat sektöründe öncü role sahip ülkelerin sanat politikaları ile ilgili bilgi sahibidir.
 • Alanında geçerli ve gerekli hukuki bilgiye sahiptir.
 • Ulusal ve Uluslararası düzeyde projeler oluşturabilir ve bunun için bir ekip oluşturabilecek donanıma sahiptir.
 • Kültür sanat projelerini hayata geçirebilmek için gerek duyulan sponsorluk, bağış, telif hakları ve satış gelirleri konularında bilgi sahibidir.
 • Kültür ve sanat sektörlerinin oyuncuları hakkında bilgi sahibidir ve sanat kurumlarında çalışanların görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunları tanır.
 • İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.
 • Sanat kurumlarını ve etkinliklerini takip ve ziyaret eden izleyici profili hakkında bilgi sahibidir ve bu sayının arttırılması için pazarlama ve halkla ilişkiler yöntemlerini kullanır ve geliştirir.
 • Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.

Vizyon Misyon

Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı, öğrencileri görsel sanatlar alanındaki iş yaşamına profesyonel olarak hazırlamayı amaçlayan bir programdır. Yönetim becerisi ile sanatsal kuramın zengin bir karşımını içeren program, sanat yönetimi tekniklerinin yanı sıra organizasyonel yapı ve personel yönetimi, güncel sanat konuları, fon bulma, küratöryal çalışmalar, sergi yönetimi, sanatta reklam, müze yönetimi, sanat eleştirmenliği, kamusal sanat ve sanat pazarlamasını da içermektedir. Müfredat öğrencilere deneyimli akademisyenlerin rehberliğinde sergilerin oluşum ve gerçekleşme aşamalarını da kapsamlı olarak öğretir. Ek olarak, program galeri ve müze yöneticiliği, sahne sanatları bilgisi ve güncel sanat ile sanat eleştirisine ilişkin kuramsal kavrayışa yer verir. Özellikleri:
Sanat Yönetimi Yüksek Lisans programı, öğrencilere Türkiye’de Sanat Yönetimi alanında önemli kariyer fırsatları sunan öncü bir programdır.

Başvuru Koşulları

 

 • 1. Ülkemizdeki üniversitelerin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki üniversiteleri lisans programlarından mezun olmak
  2. Üniversitemiz tarafından yapılacak bilim sınavında başarılı olmak
  koşulları aranmaktadır.
  Yabancı dil bilgisi için TOEFL iBT sınavından son iki yıl içinde en az 66 ya da YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan almış olmaları koşulu aranacaktır. Belirtilen yabancı dil puanları olmayan adayların Üniversitemizin yapacağı yabancı dil yeterlik sınavlarına girip başarılı olmaları, olamadıkları takdirde programa başlayabilmeleri için İngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri gerekmektedir.
  Bunlara ek olarak Sanat ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programına başvurularda ALES şartı aranmamaktadır.
 • Başvuru için Yapılması Gerekenler: Sanat ve Kültür Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına başvurular https://sbe.yeditepe.edu.tr adresi üzerinenden 'Online Başvuru' sekmesinden yapılmaktadır.
  Başvurular online olarak yapıldıktan sonra, başvuru sırasında istenilen belgeler Araş. Gör. Melike Bayık veya Lisansüstü Bursiyer Öykü Demirci'ye e-posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir.
  melike.bayik@yeditepe.edu.tr oyku.demirci@yeditepe.edu.tr
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler: 2 adet Referans mektubu (Türkçe veya İngilizce yazılabilir.)
  1 akademik
  1 çalışılan veya çalışılmış olunan kurumdan alınmış
 • CV (Varsa alan ile ilgili gerçekleştirilen projeler buraya eklenebilir.)
 • Niyet Mektubu (500 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe veya İngilizce yazılabilir.)
 • Burslar ve Program Ücretleri: Yeditepe Üniversitesi'nin aday öğrencilere sağladığı burs olanakları ile ilgili bilgi almak için https://yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari adresini ziyaret edebilirsiniz. Tezli ve Tezsiz program ücretleri için https://yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/ucretler adresini ziyaret edebilirsiniz.
 • Gerekli Adresler: Program başvurusu esnasında yaşanabilecek teknik konular, kayıt ve onay gibi sorularınız için sbeyukseklisans@yeditepe.edu.tr adresine e-posta yolu ile ulaşabilirsiniz. Burslar, ödemeler ve mali konular ile ilgili sorularınız için mali.destek@yeditepe.edu.tr adresine e-posta yolu ile ulaşabilirsiniz. Sanat ve Kültür Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı ile ilgi tüm sorularınız için
  Araştırma Görevlisi Melike Bayık (melike.bayik@yeditepe.edu.tr)
  Lisansüstü Burslu Öğrenci Öykü Demirci'ye (oyku.demirci@yeditepe.edu.tr)
  e-posta yolu ile ulaşabliirsiniz.

Bologna

Çarşamba, 25 Mayıs, 2022 - 08:07
Sanat Konuşmaları Dizisi XXIV: "Bir İleri, Bir Geri Dönüşüm Meselesi ve Tasarım" 25 Mayıs 2022 11:00'de Tasarımcı Pınar Akkurt bizlerle olacak. Etkinlik Rektörlük binası Üzeyir Garih Salonu'nda.
Çarşamba, 25 Mayıs, 2022 - 08:02
1 Haziran 2022 20.00'de "Kültür Sektöründe Yaratıcılık ve Trendler" çevrimiçi gerçekleştirilecektir.
Cuma, 22 Nisan, 2022 - 11:51
Sanat Konuşmaları Dizisi'nin yeni konuğu Galeri Selvin'in kurucusu ve direktörü Selvin Cuhruk Gafuroğlu.  Türkiye'deki sanat galerilerini ve galericilik mesleğini konuşacağız.  26 Nisan 2022 Salı günü 19.30'da zoom üzerinden yapılacak etkinlik herkese açıktır.  https://us02web....
Salı, 13 Nisan, 2021 - 14:57
15 Nisan 2021 15.00'te Dr.Ipek Çankaya Doç.Burcu Ayan Ergen moderatorlugunde "Farklı Bir Paradigmadan Bakmak: Sanatta Alternatif Oluşum Modelleri" üzerine konuşacak. Çevrimiçi etkinliğe herkes davetlidir. https://meet.google.com/rbd-cddp-nsx  
May 25

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Sanat Konuşmaları Dizisi XXIV: "Bir İleri, Bir Geri, Dönüşüm Meselesi ve Tasarım" ...

Nis 26

26 Nisan 2022 Salı 19.30'da Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Sanat Konuşmaları Dizisi XXIII: Selvin Cuhruk Gafuroğlu...

Mar 23

Sanat Konuşmaları Dizisi XXII: "Sihirli Bir Büyü: Restorasyon" 

23 Mart 2022 Çarşamba 19.30'da herkese açık...

Ara 27

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Sanat Konuşmaları Dizisi XXI: "NFT ve Kripto Sanat" Feride İkiz konuğumuz. Herkese...

Ara 22

IDEA Sanat ve Tasarım Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu 22.12.2021 13:00