• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ART505 Sanatta Güncel Stratejiler Tezli Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ART501 Sanat ve Kültür Yönetiminin Temelleri Tezli Zorunlu
SBA592 Seminer Tezli Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ART597 Mezuniyet Projesi Tezsiz Zorunlu
ART599 Tez Tezli Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ART520 Sanat ve Kültür Projelerini Fonlama Tezli Seçmeli
ART521 Sanatta Organizasyon ve İstihdam Tezli Seçmeli
ART522 Küratöryel Yaklaşımlar Tezli Seçmeli
ART523 Sanat Yazarlığı Tezli Seçmeli
ART524 Sergi Yönetimi Tezli Seçmeli
ART525 Sanat Eleştirisi Tezli Seçmeli
ART526 Sanat ve Kültür Yönetiminde Sürdürülebilirlik Tezli Seçmeli
ART527 Görsel Sanatlar Analizi Tezli Seçmeli
ART528 Popüler Kültür Çalışmaları Tezli Seçmeli
ART529 Kamusal Alanda Sanat ve Kültür Projeleri Tezli Seçmeli
ART531 Etkinlik Yönetimi Tezli Seçmeli
ART531 Koleksiyon Yönetimi Tezli Seçmeli
ART532 Sahne Sanatları Analizi Tezli Seçmeli
ART533 Yaratıcı Endüstiriler Tezli Seçmeli
ART534 Kültür Politikaları Tezli Seçmeli
ART535 Verimlilik Yönetimi ve Koçluk Tezli Seçmeli
ART536 Sanatta Belgelendirme ve Arşivleme Tezli Seçmeli
ART537 Medya Sanatı, Sanal Gerçeklikler, NFT ve Metaverse Tezli Seçmeli
ART538 Kültür Kuramları Tezli Seçmeli
ART539 Sanat Sosyolojisi Tezli Seçmeli
ART540 Estetik ve Sanat Felsefesi Tezli Seçmeli
ART541 Müzeoloji Tezli Seçmeli
ART542 Basın, Halkla İlişkiler ve İzleyici Geliştirme Tezli Seçmeli
ART543 Galeri Yönetimi Tezli Seçmeli
ART544 Fikri Mülkiyet ve Sanat Hukuku Tezli Seçmeli
ART545 Müzik Endüstrisinde Prodüksiyon ve Pazarlama Tezli Seçmeli
ART546 Sanatta Pazarlama Tezli Seçmeli
ART547 Sanat ve Kültür Kurumları İşletmeciliği Tezli Seçmeli