• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak 2007 yılında başladığımız lisans eğitimini, 2019 Güz yarıyılından itibaren yüksek lisans düzeyine de taşımak amacıyla Sosyoloji Yüksek Lisans Programını açtık. Amacımız sosyoloji disiplininin kapsam alanına giren konularda Ekonomi, Mimarlık, Siyaset Bilimi, İletişim gibi başka disiplinlerle iş birliği içerisinde, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek, üniversitemiz içinden ve dışından başka kurumlarla bu amaçlara yönelik ortaklaşa projeler geliştirmektir.

Vizyon Misyon

Misyon

Öğrencilere, alana ilişkin temel kuramsal ve yöntemsel bilgi kazandırmak ve profesyonel yaşamında ve akademik çalışmalarında sosyolojik perspektifle çok-disiplinli bir eleştirel/kuramsal araştırmacı kimliği edinmesine yardımcı olmak

 

Vizyon

Disiplinlerarası yaklaşımı önemseyen bir programla ulusal ve uluslararası çalışmalara katkı sağlayabilecek, toplumsal yaşamın yeni kurum ve dinamiklerine yönelik araştırmalar ve projeler üretebilecek yetkinliğe sahip araştırmacılar yetiştirmek

Başvuru Koşulları

Yeditepe Universitesi Sosyoloji Bölümü 2020-2021 akademik yılı için yüksek lisans programına öğrenci kabul edecektir.

Başvuru bilgileri ve başvuru tarihleri için adayların Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasını takip etmesi önerilmektedir.

Sosyoloji Bölümü yüksek lisans başvuru belgeleri hakkında bilgi için tıklayınız

Not: Bölümümüzün eğitim dili Ingilizce'dir. Başvuru belgeleri arasinda bulunan Almanca dil sınavi belgesi Sosyoloji Bölümü yüksek lisans programı başvurusu için gerekmemektedir.