• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
SOC 501 Klasik Sosyoloji Kuramları Tezli Zorunlu
SOC 503 Sosyolojik Araştırmalar için Yöntembilim Tezli Zorunlu
Seçmeli Uzmanlık Alan Dersi 1 Tezli Alan Seçmeli
Seçmeli Uzmanlık Alan Dersi 2 Tezli Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
SOC 502 Çağdaş Sosyoloji Kuramları Tezli Zorunlu
SOC 598 Seminer Tezli Zorunlu
Seçmeli Uzmanlık Alan Dersi 3 Tezli Alan Seçmeli
Seçmeli Uzmanlık Alan Dersi 4 Tezli Alan Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
Tez Tez Tezli Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
SOC 507 Gündelik Hayatın Sosyolojisi Tezli Seçmeli
SOC 509 İktisat Sosyolojisi Tezli Seçmeli
SOC 517 Küreselleşme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü Tezli Seçmeli
SOC 516 Modernizmden Postmodernizme Kent, Kimlik ve Mekan Tezli Seçmeli
SOC 512 Oyun Dünyası ve Dijital Toplumlar Tezli Seçmeli
SOC 505 Politik Ekoloji Tezli Seçmeli
SOC 514 Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi Tezli Seçmeli
SOC 511 Sanat, estetik ve sosyoloji Tezli Seçmeli
SOC 508 Sosyal Bilimlerde Göstergebilimsel Yaklaşımlar Tezli Seçmeli
SOC 515 Sosyoloji'de Eleştirel Okumalar Tezli Seçmeli
SOC 513 Sosyoloji'de Siyasal Boyutlar Tezli Seçmeli
SOC 506 Tarihsel Sosyoloji Tezli Seçmeli
SOC 510 Yoksulluk ve Kalkınma Sosyolojisi Tezli Seçmeli