• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
MAN 521 Uluslararası Stratejik Yönetim Tezli, Tezsiz Zorunlu
MAN 529 Uluslararası Pazarlama Stratejileri Tezli, Tezsiz Zorunlu
MAN 531 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Tezli, Tezsiz Zorunlu
MAN 533 Stratejik Maliyet Yönetimi Tezli, Tezsiz Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
MAN 519 Uluslararası Finansal Yönetim Tezli, Tezsiz Zorunlu
MAN 532 Uluslararası Üretim Yönetimi Tezli, Tezsiz Zorunlu
MAN 534 Çokuluslu Firmalarda Kültürlerarası Yönetim Tezsiz Zorunlu
MAN 536 İşletmelerde Djital Yönetim Tezli, Tezsiz Zorunlu
MAN 597 Seminer Tezli Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
MAN 535 Dış Ticaret Tezsiz Zorunlu
MAN 537 Ekonomik Göstergelerin Analizi Tezsiz Zorunlu
MAN 598 Seminer Tezsiz Zorunlu
MAN 599 Yüksek Lisans Tezi Tezli Zorunlu