• TR
 • EN

 

Yeditepe Universitesi  kariyer planlaması sürecinde kendilerini gerçek anlamda farklılaştırmak isteyen adaylar için “Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programını (EMBA)” düzenledi. Yeditepe EMBA programının amacı öncelikle Stratejik Yönetim ve Liderlik konularında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere kariyer hedeflerine ulaşma sürecinde ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve deneyimleri sağlamaktır. Bu çerçevede Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans programı mezunlarının belirgin özellikleriniı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • İş stratejisti                           
 • Karar verici
 • Değişim yöneticisi
 • Çokkültürlü müzakereci
 • Sistem tasarlayıcı
 • İşbirlikci
 • Lider

 EMBA programının içeriği tamamen dünya çapında yönetici liderliği yetkinliklerine göre belirlenmiştir. Yüksekleri hedefleyen öğrencilerimizin üst düzey yöneticilik yetenek ve  yetkinliklerini geliştirmeleri gerektiğine inandığımızdan  programın içeriğini sektör profesyonellerinden oluşan sanayi danışmanlık komitemiz ile görüştük  ve küresel iş liderlerinin özelliklerini araştıran kaynakları inceledik. (Kock and Slabbert, 2003)

 • Vizyon paylaşımı ve stratejik yöneliim,      
 • Stratejik vizyonun içeriği ve anlamını kavrama,
 • İlham veren vizyon ve net stratejik yönelim,
 • Yetki veren ortam,                      
 • Karar alma otoritesi,                      
 • Kararalma sürecini etkileme bercerisi,                 
 • Yeniliği ve risk almayı teşvik,                 
 • Olumlu değişikliği teşvik,                        
 • Önemli değişiklik girişimlerinde aktif katılım,    
 • Değişimi benimseme kapasitesi,
 • Kavramları belirlerken değerlendirme becerisi,
 • Üst-düzey kurumlarda çalışırken önemli yetkinlikleri belirleme becerisi,
 • Değişimin duygusal boyutu ile başedebilmek için çalışanlara destek sağlayabilmek,.
 • Üstdüzey kalite ve hizmet sunma eğilimi,        
 • Çevreye duyarlı yaklaşım, maliyet/fiyat liderliği,
 • Müşteri beklentilerini aşan ve katma değerli işbirliği kurma becerisi             

1996 yılından bu yana 4000’e yakın mezunu olan  Yeditepe MBA programının işletme yönetimi alanında köklü bir yüksek lisans geleneği bulunmaktadır.Bizler yüksek lisans programlarının başarılı mezunları ile onay kazandıklarına inanıyoruz. İleri standartlarda yetişmiş öğretim üyelerimizin de farklı birikimleri ile programı uygularken kuram ve uygulama arasındaki hassas dengeyi sağlayabildiklerini biliyoruz. Akademik kadromuza ek olarak önde gelen üniversitelerden hocalar ve iş dünyasının tanınmış uzmanları da kendi uzmanlıkları ve deneyimlerini eMBa sınıflarına taşıyacaklar. Yüksekleri hedefleyen öğrencilerimize en üstün stratejik yönetim ve liderlik yetkinliklerini aktarabilmek için gayret gösteriyoruz çünkü eMBA programı kariyer yolculuğunda yüksek standartları olan girişimciler, iddialı profesyoneller ve yöneticiler için özel olarak tasarlandı.

Salı, 9 Temmuz, 2019 - 16:26
Tarih Gün Saat Yer 27 Ağustos 2019 Salı 11:00-13:00 14:00-16:00 644
Çarşamba, 23 Mayıs, 2018 - 15:58
Tarih Gün Saat Yer 28.05.2018 Pazartesi 10:00-17:00 644 No’lu Oda 29.05.2018 Salı 10:00-17:00 644 No’lu Oda...