• TR
  • EN

Yeditepe Üniversitesi, kariyer gelişimlerinde olumlu bir fark yaratmak isteyenlere Yöneticiler için Yönetimi Yüksek Lisans Programı (EMBA) sunmaktadır. Yeditepe Yöneticiler için MBA programı, öğrencilerimizin stratejik yönetim ve liderlik alanında kariyer ilerlemelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Yöneticiler için MBA mezunlarımızın ana özelliklerini şu şekilde tanımlıyoruz:

- İş stratejisti
- Karar verici
- Değişim yöneticisi
- Çok kültürlü müzakereci
- Sistem tasarımcısı
- İşbirlikçi
- Lider

Yöneticiler için MBA müfredatının tasarımı, dünya çapında iş liderliği yetkinliklerine dayandırılmıştır. Yüksek hedefler belirleyen öğrencilerimizin, üst düzey yönetim niteliklerini geliştirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle programımızı endüstri danışma kurulumuzdaki profesyonellerle tartıştık ve aynı zamanda dünya çapında iş liderliği özellikleri ile ilgili literatürü inceledik (Kock ve Slabbert, 2003). Dünya Çapında İş Lideri Özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

- Ortak vizyon ve stratejik yönlendirme
- Stratejik vizyonun içeriği ve anlamı;
- Vizyonun ilham verici değeri; ve
- Stratejik yönlendirmenin netliği.
- Yetkilendirme iklimi
- Karar alma yetkisi;
- Karar alma sürecine etki etme yeteneği;
- İnovasyon ve risk alma ödülü;
- Pozitif değişiklikleri destekleme ödülü;
- Önemli değişim girişimlerine katılma; ve
- Organizasyonun dönüşümüne ilişkin bilgilere erişim ve bu bilgilerin ilgisi.
- Değişime uygunluk kapasitesi
- Sorunları ele almak için hazır olma değerlendirmesi ve ilgili müdahaleler;
- Dünya çapında organizasyonlarda işlev görmek için temel yeteneklerin netliği ve planlaması; ve
- Çalışanların değişimin duygusal etkileriyle etkili bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olacak müdahaleler.
- Dünya çapında kalite ve hizmet sunma düşünce tarzı
- Kaliteli ürün, çevresel odak, maliyet liderliği; ve
- Müşteri beklentilerini aşma ve değer yaratan iş ortaklıkları oluşturma
Yeditepe MBA, 1996'dan bu yana İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine yönelik uzun bir gelenek taşımaktadır ve neredeyse 1996'dan beri yaklaşık 4.000 mezun vermiştir. Herhangi bir yüksek lisans programının gerçek akreditasyonunun, mezunlarının profesyonel yaşamdaki başarılarının birikimi olduğuna inanıyoruz. Farklı alanlardan dünya standartlarında fakülte üyelerimiz, müfredatın uygulanmasında teori ile pratiği dengelemektedir. Fakülte üyelerimizin yanı sıra dünya çapında tanınmış üniversitelerin profesörleri ve iş dünyasının tanınmış uzmanları, Yöneticiler için MBA sınıflarına uzmanlık ve bilgilerini getirecekler. Yükseklere yönelenler için istisnai stratejik yönetim ve liderlik yetkinlikleri aşılamasına çalışıyoruz. Yöneticiler için MBA programı, ileri düzeyde kariyer yapmak isteyen profesyoneller, girişimciler ve yöneticiler için özel olarak tasarlanmıştır.

Vizyon Misyon

Vizyon

MBA programı, mezunlarımızı yetkin küresel yöneticiler ve dürüst liderler haline getirerek, topluluğumuzun ve toplumumuzun sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunan değer katan profesyoneller olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Misyon

Yeditepe MBA programlarının temel misyonu, öğrencilerimize en güncel yönetimsel bilgi, araç ve teknikleri sağlamak; öğrencilerimizin küresel iş dünyasında başarılı kariyerlerini desteklemek için geniş yönetim becerileri ve yetkinlikler kazanmalarını sağlamak; stratejik ve sistemsel düşünme yetenekleri ile rekabetçi ve girişimci yöneticiler ve liderler haline gelmelerine yardımcı olmak; öğrenmeyi öğrenme becerileri ile etik ve toplumsal sorumluluk değerlerini kazandırmaktır.

Salı, 9 Temmuz, 2019 - 16:26
Tarih Gün Saat Yer 27 Ağustos 2019 Salı 11:00-13:00 14:00-16:00 644
Çarşamba, 23 Mayıs, 2018 - 15:58
Tarih Gün Saat Yer 28.05.2018 Pazartesi 10:00-17:00 644 No’lu Oda 29.05.2018 Salı 10:00-17:00 644 No’lu Oda...