• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

Yeditepe Universitesi  kariyer planlaması sürecinde kendilerini gerçek anlamda farklılaştırmak isteyen adaylar için “Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programını (EMBA)” düzenledi. Yeditepe EMBA programının amacı öncelikle Stratejik Yönetim ve Liderlik konularında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere kariyer hedeflerine ulaşma sürecinde ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve deneyimleri sağlamaktır. Bu çerçevede Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans programı mezunlarının belirgin özellikleriniı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • İş stratejisti                           
 • Karar verici
 • Değişim yöneticisi
 • Çokkültürlü müzakereci
 • Sistem tasarlayıcı
 • İşbirlikci
 • Lider

 EMBA programının içeriği tamamen dünya çapında yönetici liderliği yetkinliklerine göre belirlenmiştir. Yüksekleri hedefleyen öğrencilerimizin üst düzey yöneticilik yetenek ve  yetkinliklerini geliştirmeleri gerektiğine inandığımızdan  programın içeriğini sektör profesyonellerinden oluşan sanayi danışmanlık komitemiz ile görüştük  ve küresel iş liderlerinin özelliklerini araştıran kaynakları inceledik. (Kock and Slabbert, 2003)

 • Vizyon paylaşımı ve stratejik yöneliim,      
 • Stratejik vizyonun içeriği ve anlamını kavrama,
 • İlham veren vizyon ve net stratejik yönelim,
 • Yetki veren ortam,                      
 • Karar alma otoritesi,                      
 • Kararalma sürecini etkileme bercerisi,                 
 • Yeniliği ve risk almayı teşvik,                 
 • Olumlu değişikliği teşvik,                        
 • Önemli değişiklik girişimlerinde aktif katılım,    
 • Değişimi benimseme kapasitesi,
 • Kavramları belirlerken değerlendirme becerisi,
 • Üst-düzey kurumlarda çalışırken önemli yetkinlikleri belirleme becerisi,
 • Değişimin duygusal boyutu ile başedebilmek için çalışanlara destek sağlayabilmek,.
 • Üstdüzey kalite ve hizmet sunma eğilimi,        
 • Çevreye duyarlı yaklaşım, maliyet/fiyat liderliği,
 • Müşteri beklentilerini aşan ve katma değerli işbirliği kurma becerisi             

1996 yılından bu yana 4000’e yakın mezunu olan  Yeditepe MBA programının işletme yönetimi alanında köklü bir yüksek lisans geleneği bulunmaktadır.Bizler yüksek lisans programlarının başarılı mezunları ile onay kazandıklarına inanıyoruz. İleri standartlarda yetişmiş öğretim üyelerimizin de farklı birikimleri ile programı uygularken kuram ve uygulama arasındaki hassas dengeyi sağlayabildiklerini biliyoruz. Akademik kadromuza ek olarak önde gelen üniversitelerden hocalar ve iş dünyasının tanınmış uzmanları da kendi uzmanlıkları ve deneyimlerini eMBa sınıflarına taşıyacaklar. Yüksekleri hedefleyen öğrencilerimize en üstün stratejik yönetim ve liderlik yetkinliklerini aktarabilmek için gayret gösteriyoruz çünkü eMBA programı kariyer yolculuğunda yüksek standartları olan girişimciler, iddialı profesyoneller ve yöneticiler için özel olarak tasarlandı.

Vizyon Misyon

Vizyon:

Yeditepe MBA programları ile vizyoner, etik değeri yüksek ve yetkin küresel yöneticiler ve liderler yetiştirmek suretiyle toplumumuzun sosyo-ekonomik gelişimine değer katmak.

Misyon:

Yeditepe MBA programlarının ana misyonu öğrencilerimizin; en güncel ve gerekli yönetsel bilgi, araç ve teknikleri öğrenmelerini sağlamak; küresel iş ortamlarında başarılı kariyerlerini desteklemek için yönetsel beceri ve yetkinlik kazanımlarını pekiştirmek; stratejik ve sistem düşünme becerileriyle rekabetçi ve girişimci yöneticiler ve liderler olmalarına yardımcı olmak; ve öğrenmeyi öğrenme, etik ve sosyal sorumluluk değerlerini kazanmalarına yardımcı olmak.

Başvuru Koşulları

Başvuru koşulları

 • Asgari beş (5) yıllık iş deneyimi sahibi olmaları,
 • Yurtiçinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurtdışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olmaları.
 • Son beş yıl içinde alınan ALES'ten (Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı) en az 55 puan almaları (Sadece tezli program için başvuranlar).
 • Tezsiz Program için ALES koşulu aranmamaktadır.
 • Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce seviye sınavını geçmiş olmak (50 ve üzeri puan alınması gerekmektedir.) ya da son beş yıl içinde girilen YDS'den 55, TOEFL' dan 66 , YÖKDİL'den 55 puana sahip olmak gerekmektedir.

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Lisans Diploması Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin belgelerini noter onaylı Türkçe tercümeli olarak getirmeleri gerekmektedir.)
 •  Lisans Transkriptinin Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin belgelerini noter onaylı Türkçe tercümeli olarak getirmeleri gerekmektedir.)
 • ALES Sonuç Belgesi Çıktısı (Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES Şartı Aranmamaktadır)
 • Dil Muafiyet Belgesi ( YDS , YÖKDİL veya TOEFL)
 • Yurt Dışında Okumuş T.C. Vatandaşı Adaylar İçin YÖK' Den Alınacak Diploma Denklik Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi
 • İkametgâh Belgesi 
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Askerlik Durum Belgesinin Aslı (Askerliğini Yapmış Olanlar İçin Terhis Belgesi Fotokopisi)

Niyet mektubu EMBA adaylarını daha iyi iyi tanıyabilmek ve beklentilerini anlayabilmek için faydalı bir araçtır. Profesyonel yazım kuralları ve standart bir desende üç sayfayı geçmeyecek şekilde yazacağınız niyet mektubunda  aşağıdaki konuların belirtilmesi yararlı olacaktır:

 • Eğitim ve iş deneyiminizi kısaca özetleyiniz,
 • Uzun dönemli kariyer hedeflerinizi ve EMBA programı ile kazanmayı arzuladığınız bilgi ve becerileri listeleyiniz,
 • “Yeditepe Yöneticiler için Yüksek Lisans Programını-EMBA) tercih nedeninizi özetleyiniz.

Eğitim ücreti paket program olarak sunulmaktadır, detaylı bilgi için lütfen mali işler departmanımız ile iletişime geçiniz.

Mali İşler İletişim : 02165780000 - 1253/1264/1276

Online Başvuru

Bologna

Salı, 9 Temmuz, 2019 - 16:26
Tarih Gün Saat Yer 27 Ağustos 2019 Salı 11:00-13:00 14:00-16:00 644
Çarşamba, 23 Mayıs, 2018 - 15:58
Tarih Gün Saat Yer 28.05.2018 Pazartesi 10:00-17:00 644 No’lu Oda 29.05.2018 Salı 10:00-17:00 644 No’lu Oda...