• TR
  • EN

Yönetim Bilişim Sistemleri disiplini günümüzde bilişim sistemlerinin iş ve işletme alanındaki problemleri çözme için etkin kullanılma yöntemlerini inceleyen disiplinlerarası bir akademik alandır. İnsan gücü, teknoloji ve sistemlerin birlikte kullanılmasını içerir. İşletmelerin teknolojiyi nerede ve nasıl kullandıkları, verimliliği arttırmak ve rekabet edebilmek için önemli bir göstergedir. Bilgisayar donanımı, yazılımı ve ağları bu konuda ağırlıklı bir konuma sahiptir. Hızla gelişen bu alanda uzmanlaşmış ve yenilikleri izleyebilen yaratıcı yöneticilerin kararlarda etkin olmaları, gerek teknik gerekse iş hedeflerini belirlemeleri ile mümkündür. Çalışma planının oluşturulması, program ve veri yapılarını içeren yazılımın etkin olarak kullanılması, ağ ve internet işlemlerinin organizasyonu ve güvenliğinin sağlanması bu program kapsamında yetiştirilecek Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları tarafından sağlanabilir. 

Yönetim Bilişim Sistemleri, bir organizasyondaki etkinliklerde kullanılan bilişim uygulamaları üzerinde yoğunlaşır. Yöneticilerin karar vermelerinde bilgi işlem sistemlerinden en etkin şekilde yararlanmasını sağlar. Bu amaçla karar destek sistemleri, uzman sistemler ve yönetici bilgi işlem tekniklerini kullanır. Disiplinin en çarpıcı özelliği, vurgunun karar verme mekanizması üzerinde yoğunlaşmasıdır. Yönetim Bilişim Sistemleri yalnızca teknolojik altyapıyı veya bu teknolojik altyapının uygulanacaği sosyal sistemi incelemekle kalmaz, ikisinin etkileşmesi sonucunda ortaya çıkacak olayları araştırır. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre yönetim bilişim sistemlerinde çalışanların iş bulma olanağının ortalamanın üzerinde olması beklenmektedir.

► Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Ders Programı (Tezli)

► Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Ders Programı (Tezsiz)

► Bologna Bilgi Paketi

► TYYÇ

Salı, 28 Mayıs, 2019 - 13:43
  MIS, E-Ticaret Yüksek Lisans Programı E-Ticaret Start-Up Projeleri, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 16:00 – 22:00 arasında Kolektif House / Levent'te yarışacaklar.    
Pazartesi, 13 Ağustos, 2018 - 17:10
  Ne zaman:  Salı, 14 Ağustos 2018 19:00 – 21:30 Nerede:  Kolektif House Levent, KoLounge
Pazartesi, 31 Temmuz, 2017 - 13:24
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Uğur Kaplancalı'nın röportajı www.bthaber.com'da 
Pazartesi, 31 Temmuz, 2017 - 12:57
Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı, e-ticareti canlandıracak nitelikteki start-up projeleri, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret uzmanı işadamlarından oluşan jüri önüne çıktı. Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Yüksek Lisans Programı, E-Ticaret Uzmanlık Alanı...