• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Yönetim Bilişim Sistemleri disiplini günümüzde bilişim sistemlerinin iş ve işletme alanındaki problemleri çözme için etkin kullanılma yöntemlerini inceleyen disiplinlerarası bir akademik alandır. İnsan gücü, teknoloji ve sistemlerin birlikte kullanılmasını içerir. İşletmelerin teknolojiyi nerede ve nasıl kullandıkları, verimliliği arttırmak ve rekabet edebilmek için önemli bir göstergedir. Bilgisayar donanımı, yazılımı ve ağları bu konuda ağırlıklı bir konuma sahiptir. Hızla gelişen bu alanda uzmanlaşmış ve yenilikleri izleyebilen yaratıcı yöneticilerin kararlarda etkin olmaları, gerek teknik gerekse iş hedeflerini belirlemeleri ile mümkündür. Çalışma planının oluşturulması, program ve veri yapılarını içeren yazılımın etkin olarak kullanılması, ağ ve internet işlemlerinin organizasyonu ve güvenliğinin sağlanması bu program kapsamında yetiştirilecek Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları tarafından sağlanabilir. 

Yönetim Bilişim Sistemleri, bir organizasyondaki etkinliklerde kullanılan bilişim uygulamaları üzerinde yoğunlaşır. Yöneticilerin karar vermelerinde bilgi işlem sistemlerinden en etkin şekilde yararlanmasını sağlar. Bu amaçla karar destek sistemleri, uzman sistemler ve yönetici bilgi işlem tekniklerini kullanır. Disiplinin en çarpıcı özelliği, vurgunun karar verme mekanizması üzerinde yoğunlaşmasıdır. Yönetim Bilişim Sistemleri yalnızca teknolojik altyapıyı veya bu teknolojik altyapının uygulanacaği sosyal sistemi incelemekle kalmaz, ikisinin etkileşmesi sonucunda ortaya çıkacak olayları araştırır. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre yönetim bilişim sistemlerinde çalışanların iş bulma olanağının ortalamanın üzerinde olması beklenmektedir.

► Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Ders Programı (Tezli)

► Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Ders Programı (Tezsiz)

► Bologna Bilgi Paketi

► TYYÇ

Vizyon Misyon

Vizyonumuz

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak vizyonumuz, bilgisayar teknolojisinde yaşanan yeniliklerden doğan ihtiyaçlara cevap verebilecek yazılımları geliştirmek için yönetim ve bilgisayar bilimi konularında geniş ve üst düzeyde bilgisi ve pratiği olan, mevcut programları uygulandığı işletme ve sektörün ihtiyaçlarına uyarlayabilen, üst düzeyde uygulayıcılar yetiştiren bir bölüm olmaktır. Lisans programının temel amacı, gereksinimlerini analiz edip belirledikten sonra, işletmelerin stratejik hedefleri doğrultusunda en uygun bilişim sistemlerini tasarlayabilecek, gerekirse geliştirme yönünde önderlik edebilecek ve işletmeciler ile bilişimciler arasında iletişimi sağlayacak uzman kadro yetiştirmektir.

Misyonumuz

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nün amacı, çağdaş bilişim uygulamalarına hakim olan, elektronik ticaret, tedarik zinciri, karar destek uygulamaları, uzman sistemler gibi yenilikleri tanıyan, yetişkin ve çok yönlü yönetici adayları yetiştirmektir. Bölüm, öğrencilerine bilişim ve yöneticilik alanlarında disiplinlerarası bir eğitim olanağı sağlar. Enformasyon teknolojileri, bilgi teknolojileri ile sistemlerin analiz, tasarım ve uygulamalarında görev alacak ve bu konularda kariyer planı olan kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

► Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Ders Programı (Tezli)

► Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Ders Programı (Tezsiz)

Başvuru Koşulları

Programa Başvuru Süreci ve Koşulları:

1) Başvurular, Yeditepe Üniversitesi web sitesi (www.yeditepe.edu.tr) üzerindeki "Akademik" → "Enstitü" → "Sosyal Bilimler Enstitüsü" → "Hakkımızda" → "Genel Bilgiler" → "Online Başvuru" bağlantısından yapılabilir.

2) Bu başvuruyu takiben adaylar, Güz Dönemi için Eylül ayında, Bahar Dönemi için Ocak ayında, Yaz Dönemi için ise Haziran ayında mülakata davet edilirler. Başarılı bulunan adaylar, İngilizce Yeterlilik Belgeleri varsa kesin kayıtlarını gerçekleştirerek bölüm derslerini almaya başlayabilirler (Yeditepe Üniversitesi mezunları İngilizce Yeterlilik Sınavı'ndan muaftır).

3) İngilizce Yeterlilik Belgesi (YDS/YÖKDİL: 55, TOEFL: 66) olmayan adaylar Üniversitemizin yaptığı İngilizce Yeterlilik Sınavı'na alınırlar,  başarılı olanlar kesin kayıt yaptırarak bölüm derslerini alabilirler. Diğer adaylar ise bu sınav ile belirlenmiş seviyelerine göre İngilizce Hazırlık kurslarını tamamladıktan sonra bölüm derslerini alabilirler.

4) Hem bölüm dersleri hem de İngilizce hazırlık dersleri hafta içi akşam veya hafta sonları yapılır.

5) ALES (55) belgesi olan adaylar Tezli Program'a kayıt yaptırabilirler. Maksimum öğrenim süresi YÖK Lisansüstü Yönetmeliği'ne göre 4 yarıyıl ders aşaması olmak üzere toplam 6 yarıyıldır.

ALES belgesi olmayan adaylar Tezsiz Program'a kayıt yaptırabilirler. Maksimum öğrenim süresi YÖK Lisansüstü Yönetmeliği'ne göre 3 yarıyıldır.

Tezsiz program 10 ders + proje; Tezli Program 7 ders + seminer + tez’i kapsamaktadır.

Güncel bilgiler, Üniversitemiz web sitesindeki "Aday Öğrenci" → "Ücretler" bölümünden edinilebilir. 

► Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Ders Programı (Tezli)

► Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Ders Programı (Tezsiz)

Bologna

Salı, 28 Mayıs, 2019 - 13:43
  MIS, E-Ticaret Yüksek Lisans Programı E-Ticaret Start-Up Projeleri, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 16:00 – 22:00 arasında Kolektif House / Levent'te yarışacaklar.    
Pazartesi, 13 Ağustos, 2018 - 17:10
  Ne zaman:  Salı, 14 Ağustos 2018 19:00 – 21:30 Nerede:  Kolektif House Levent, KoLounge
Pazartesi, 31 Temmuz, 2017 - 13:24
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Uğur Kaplancalı'nın röportajı www.bthaber.com'da 
Pazartesi, 31 Temmuz, 2017 - 12:57
Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı, e-ticareti canlandıracak nitelikteki start-up projeleri, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret uzmanı işadamlarından oluşan jüri önüne çıktı. Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Yüksek Lisans Programı, E-Ticaret Uzmanlık Alanı...