• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

 

Finansal İktisat Doktora Programı, öğrencilere, finans alanında daha ileri gelişmelere katkıda bulunmalarını sağlamak üzere, matematiksel finans teorisinde güçlü bir temel eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz, mezuniyet sonrası yüksek öğrenim kurumlarında akademisyen olmaya veya çeşitli finans kurumlarının araştırma departmanlarının yönetimine doğru bir kariyer yolunu takip edebilirler.

    

 

Finansal İktisat Doktora Programını Azami Bitirme Süresi

Programın 4 dönem ders + 8 dönem tez olmak üzere en fazla toplam 12 dönemde tamamlanması gerekmektedir.

Yüksek Lisans derecesi olmayan öğrenciler (Bütünleşik Doktora Programı) için azami süre  6 dönem ders + 8 dönem tez olmak üzere toplam 14 dönemdir. 

 

Finansal İktisat Doktora Programını Tamamlama Koşulları

Doktora Programını tamamlamak için 7 ders, bir seminer, yeterlilik sınavı ve doktora tezinden başarılı olunması gerekir.

Bütünleşik Doktora Programını tamamlamak için 14 ders, bir seminer, yeterlilik sınavı ve doktora tezinden başarılı olunması gerekir.

Ayrıca doktora programının en geç 5. döneminde (bütünleşik doktora programında en geç 7. dönemde) yeterlilik sınavına girilmesi gerekmektedir.

 

Finansal İktisat Doktora Programı Müfredatını ve minimum mezuniyet koşullarını görmek için lütfen bu bağlantıya tıklayınız. 

 

Finansal İktisat Bütünleşik Doktora Programı Müfredatını ve minimum mezuniyet koşullarını görmek için lütfen bu bağlantıya tıklayınız. 

 

 

 

Vizyon ve Misyon

 

Vizyon

Vizyonumuz, toplum yararına, ekonomi için uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden istikrarlı serbest piyasalar geliştirilmesine ve kaynakların yatırımcılar için verimli bir şekilde tahsis edilmesine yardımcı olmak üzere,  çeşitli paydaşlarıyla birlikte giderek karmaşıklaşan finansal piyasaların işlemlerine ve sonuçlarına ilişkin akademik araştırmalara katkıda bulunmaktır.

 

Misyon

Misyonumuz öğrencilerimiz için açık ve aktif bir araştırma atmosferine odaklanarak, finansal piyasalarımızı ve sistemlerimizi değerlendirmemize ve geliştirmemize yardımcı olabilecek çığır açan akademik araştırmalara katkıda bulunabilmelerini sağlamaktır.

 

Hedefimiz

Hedefimiz mezunlarımızın, ilgi alanlarına göre aşağıdaki kariyer yollarından herhangi birini izleyebilmeleri için iyi hazırlanmalarını sağlamaktır:

1. Herhangi bir yüksek öğretim kurumunda akademik araştırma ve öğretim

2. Herhangi bir özel veya kamu sektörü kuruluşunda veya kurumunda uygulamalı araştırmaların liderliği

3. Danışmanlık veya danışmanlık firmaları dahil olmak üzere girişimcilik

 

Başvuru Koşulları

 

Başvuru Süreci

Adaylar http://ebs.yeditepe.edu.tr/ web adresinde yeni kullanıcı oluşturup, online başvuru formuna erişerek formu doldurur ve Finansal İktisat Doktora Programına online başvurularını gerçekleştirirler. Başvuruları takiben, adaylar Güz dönemi için Eylül ayında, Bahar dönemi için Ocak ayında, Yaz dönemi için ise Haziran ayında mülakata davet edilirler. Başarılı bulunan adaylar aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde kesin kayıtlarını gerçekleştirerek bölüm derslerini almaya başlayabilirler.

 

Kabul Koşulları

 1. Bölümümüz tarafından yapılacak mülakatlarda başarılı olmak.
 2. Yurtiçi veya yurtdışı YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir üniversiteden lisans diploması almış olmak.
 3. ALES'ten başvurduğu programın puan türünden minimum 55 puana sahip olmak. Yüksek Lisans derecesi olmayan (lisans derecesi ile başvuran) adaylar ALES'ten başvurduğu programın puan türünden minimum 80 puana sahip olmalıdırlar. ALES sınav sonuçlarının geçerlik süresi beş yıldır.  Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmamaktadır.
 4. İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yılda girilen YÖKDİL, YDS veya E-YDS sınavlarından minimum 55 puana ya da son iki yılda girilen TOEFL IBT sınavından minimum  66 puana sahip olmak. 
 5. Yüksek Lisans derecesi olmayan adaylar için lisans not ortalamasının en az 3.00 / 4.00 veya muadili olması gerekmektedir.

       

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Niyet Mektubu
 • Başvuru Formu (Forma Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında online başvuru bağlantısından ulaşarak doldurabilirsiniz)
 • ALES (minimum 55 puan, Yüksek Lisans derecesi olmayan adaylar için minimum 80 puan) Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmamaktadır.
 • İngilizce Sınavı Sonuç Belgesi fotokopisi
 • Lisans ve Yüksek Lisans Diploma fotokopileri
 • Resmi Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptlerinin fotokopileri (Yüksek Lisans derecesi olmayan adaylar için 3.00/4.00 veya muadili genel not ortalaması gerekmektedir)
 • İngilizce Özgeçmiş
 • Askerlik Durum veya Terhis Belgesi fotokopisi

 

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

 • Lisans / Yüksek Lisans Diploması Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi  (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin ek olarak belgelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini de getirmeleri gerekmektedir.)
 • Lisans / Yüksek Lisans Transkriptinin Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi  (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin ek olarak belgelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini de getirmeleri gerekmektedir.)
 • ALES Sonuç Belgesi Çıktısı
 • İngilizce Sınavı Sonuç Belgesi ( YDS , YÖKDİL veya TOEFL)
 • Yurt Dışında Okumuş T.C. Vatandaşı Adaylar İçin YÖK' Den Alınacak Diploma Denklik Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi Orijinali. (Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi fotokopisi.)
 • Nüfus Cüzdanı  Aslı ve Fotokopisi (Yabancı Uyruklu Adaylar için Pasaport ve Oturma İzni Aslı ve Fotokopisi)
 • İkametgah Belgesi. (Muhtardan veya e-devlet çıktısı)
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

Online başvuru için lütfen tıklayınız

 

 

Bologna

Sıkça Sorulan Konular

 

Öğrencilerin Doktora Programı ile İlgili Sıkça Sordukları Konular:

 1. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Öğrenciler bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamakla yükümlüdürler.
 2. Programa giren her öğrenciye, kayıt sırasında Enstitü tarafından obs.yeditepe.edu.tr adresindeki öğrenci sistemine erişim için gerekli olan OBS (öğrenci bilgi sistemi) kullanıcı adı ve şifresi verilmektedir. OBS sistemi ayrıca öğrenci e-posta adresinizi ve şifrenizi içerir. Webmail.yeditepe.edu.tr adresinden öğrenci e-postanıza giriş yapmalı ve size e-posta ile gönderilen aktivasyon linkine tıklayarak öğrenci e-postanızı aktive etmelisiniz. Lütfen düzenli olarak hem öğrenci e-postanızı hem de OBS'deki mesajlarınızı kontrol ediniz. Danışman mesajları OBS üzerinden, genel duyurular ise OBS ve/veya anabilim dalı websayfasından duyurulur. Dersler için kullanılan Yeditepe Moodle Sistemine giriş yapmak için öğrenci e-posta ve şifrenizi kullanacaksınız. Bazı dersler Google Classroom'u kullanırken diğerleri Moodle sistemini kullanabilir. Sorularınız için lütfen Program Araştırma Görevlileri ile iletişime geçin. Öğrenciler her dönem akademik takvimden ders kayıt tarihlerini takip ederek obs.yeditepe.edu.tr web adresinden kayıt olmaları gereken derslere zamanında ve doğru bir şekilde kayıt olmakla ve kayıt oldukları derslerle ilgili gereklilikleri eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdürler. Ders kayıtları akademik danışmanın (ve Enstitünün) onayından sonra gerçekleşmektedir.
 3. Kredili derslerini başarıyla bitiren ve yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler tez çalışmalarını, programda geçirdikleri azami süreyi (tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam on iki yarıyıl veya lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam on dört yarıyıl) aşmayacak şekilde, başarıyla tamamlamakla yükümlüdürler.
 4. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencisi en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlara hakim, ve doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçmektedir. Öğrencilerin yeterlik sınavından başarıyla geçmeleri için toplam iki hakları vardır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 
 5. Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, yeterlik sınavından önce programında alması gereken toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.
 6. Doktora Tez İzleme Komitesi  öğrencinin yeterlik sınavını başarıyla geçmesini takiben en geç bir ay içinde kurulur ve üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.  Danışman Anabilim Dalından bir öğretim üyesi olsa dahi, tez izleme komitesinde danışman dışında bir üye mutlaka anabilim dalı içinden olmak zorundadır. Diğer üye kurum içindeki başka bir anabilim dalından veya kurum dışından olabilir.  Doktora tez savunma jürisi tez izleme komitesini de içermek üzere toplam 5 kişiden oluşur. Doktora tez savunma jürisinde iki kişi mutlaka kurum dışından olmalıdır.
 7. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç bir ay içinde ilgili formu doldurarak resmi tez başvurusunda bulunur, tez dersine kayıt olur ve doktora yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.  Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 
 8. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın 6 ay olarak belirtilen sürede girmeyen öğrenci tez önerisinde başarısız olmuş sayılır.
 9. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışman ve konuyla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 10. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında, takip eden her altı ayın sonunda birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.  Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme toplantısında öğrencinin sunduğu tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.  Herhangi bir dönem tez izleme toplantısı yapmayan öğrenci o dönemki tez izlemede başarısız olmuş sayılır. Öğrencilerin kayıt dondurma hakları olduğu için, tez izleme sunumu yapamayacaklarını düşündükleri zaman kayıt dondurma haklarını kullanmaları mümkündür. 
 11. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için (tez önerisi sunumunda sonra)  en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması ve başarılı bulunması gerekir.  Bunu takiben tez savunması yapabilir. Tez savunması aşamasına gelmiş öğrenciler, tez savunma toplantısının organizasyonu ve tezin hazırlanıp teslim edilmesi ile ilgili izlemeleri gereken prosedürleri öğrenmek üzere Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerinden randevu almalıdırlar.  Öğrenciler tez savunma tarihinden en az bir ay önce tamamlanmış tezlerinin bir kopyasını tez savunma jürisi üyelerine iletmekle yükümlüdürler.
 12. İlişiği kesilen öğrencinin programa tekrar başvurma imkanı olabilir. Daha önce almış olduğu dersler bölüm tarafından kabul edilirse, ancak doktora yeterlik aşamasından başlayabilir. Bununla ilgili mali yükümlülükler hakkında Yeditepe Üniversitesi Mali İşler Birimi ile şahsen görüşülmesi gerekmektedir.  
 13. Öğrenci tez savunmasında başarılı olana dek her dönem (kayıt dondurduğu dönemler hariç) tez dersine kayıt olmakla yükümlüdür. 
 14. Kayıt dondurma süresi doktora öğrencileri için en fazla üç yarıyıl olabilir.
 15. Doktora programında bir derste minimum başarı notu CB’dir. Mezuniyet için minimum genel not ortalaması 3.00/4.00’tür. Bunun altındaki notlar ders tekrarı gerektirir.
 16. Mezuniyet aşamasına gelindiğinde öğrencilerin tamamlaması gereken minimum ECTS (AKTS) toplamları Doktora Programında 240 ve Bütünleşik Doktora Programında 300 ECTS'dir. Mezuniyette şart koşulan minimum ECTS toplamlarına erişebilmek için, ders seçerken "seçmeli" satırından ders seçen öğrencilerin kendi müfredatındaki ECTS’den daha düşük ECTS değerine sahip dersleri seçmemeleri gerekir. 
 17. Yukarıda bilgiler ilgili resmi yönetmeliklere dayalıdır ve size ön bilgi olarak yardımcı olması amacıyla sağlanmıştır. Bununla birlikte, her zaman bazı komplikasyonlar ya da zaman sınırlamaları olabilir, ve  kurallar değişebilir. Öğrencilerin mali konular hakkında bilgileri Yeditepe Üniversitesi Mali İşler (02165780000 - 1253/1264/1276) Birimi ile,  kayıtlı oldukları anabilim dalı programındaki genel durumları, kalan süreleri, hak ve yükümlülükleri ve diğer detaylar hakkında bilgileri Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimi ile birebir görüşüp teyit etmeleri, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini ve Yönergesini okumaları gerekmektedir. Söz konusu yönetmelik ve yönergeler Üniversite websayfasından ya da Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerinden temin edilebilinir.

 

 

Pazartesi, 6 Eylül, 2021 - 09:26
Sevgili Öğrenciler, Güz 2021 Döneminde açılacak dersler aşağıda listelenmiştir. Yeditepe Üniversitesi websayfasında akademik takvimde yazan ders kayıtları döneminde OBS sisteminden derslere kayıt olmalısınız. Tüm dersler kampüste sınıf içinde  saat 19:00-22:00 arasında yapılacaktır. Ders...
Pazartesi, 19 Temmuz, 2021 - 11:42
28 Temmuz 2021 (Saat 14:00) tarihinde Bilgi Merkezi tarafından Tez Yazımı üzerine online bir çalıştay gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki dönem seminer dersini alacak ya da tez başlangıç aşamasında olan tüm Finansal İktisat programı öğrencilerinin katılması rica olunur. Detaylar için aşağıdaki...
Pazar, 18 Temmuz, 2021 - 21:18
02 Ağustos, 2021 tarihinde 20:00 - 20:45 saatleri arası Yeditepe Üniversitesi Finansal İktisat Yüksek Lisans ve Doktora programları hakkında online bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. İlgilenen herkes davetlidir. Google Meet Katılım Bağlantısı:  https://meet.google.com/per...
Çarşamba, 16 Haziran, 2021 - 19:17
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden Dr. Gökhan Büyükşengür "Borsa'da Yatırım için Altın Kurallar" konulu konuşmasıyla Uluslararası Finans ve Finansal İktisat programları öğrencileriyle birlikte olacak. Detaylar için tıklayın.
Çarşamba, 16 Haziran, 2021 - 19:13
Doç. Dr. Şükriye Tüysüz davetiyle 4 büyük kuruluşun üst yöneticileri finans sektöründe risk yönetimi uygulamalarını tartışıyor. Detaylar için tıklayın.
Çarşamba, 16 Haziran, 2021 - 18:57
Finansal İktisat Yüksek Lisans ve Doktora Programları Bölüm Seçmeli dersi  olan Neural Networks in Finance  2021 Bahar döneminde Doç. Dr. İlkay Boduroğlu tarafından  verilecektir.  Doç. Dr. Boduroğlu Columbia Universitesi doktorasına sahip olup, yapay zeka finans...
Çarşamba, 16 Haziran, 2021 - 18:55
Yeditepe Üniversitesi CFA Institute University Affiliation Programına kabul edildi. Uluslararası Finans Bölümü Öğrencileri CFA Institute University Affiliation Programı ile kariyerlerinde üstün başarıya doğru bir adım daha atıyor. Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Lisans...
Salı, 11 Eylül, 2018 - 13:43
Ekonomist, gazeteci, yazar ve TV programcısı Cüneyt Akman 2018 Güz Döneminde FE 533 Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomileri ve Finans Sistemleri dersi ile Finansal İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Programında
Tem 28

TEZ YAZIMINI DESTEKLEYEN PROQUEST YAZAR ÇALIŞTAYI

 ...

Haz 04

Doç. Dr. Şükriye Tüysüz davetiyle 4 büyük kuruluşun üst yöneticileri finans sektöründe risk yönetimi uygulamalarını ...

May 26

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden Dr. Gökhan Büyükşengür "Borsa'da Yatırım için Altın Kurallar" konulu...

Nis 06

Sermaye Piyasası Lisansları ve Sertifikasyon hakkında bilmeniz gereken her şey için bu eğitime katılın:

...

Mar 30

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden Dr.Gökhan Büyükşengür Finans Sektöründe Dijital Dönüşüm ve Geleceğin...