• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

Finansal İktisat Doktora Programı, öğrencilere, finans alanında daha ileri gelişmelere katkıda bulunmalarını sağlamak üzere, matematiksel finans teorisinde güçlü bir temel eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz, mezuniyet sonrası yüksek öğrenim kurumlarında akademisyen olmaya veya çeşitli finans kurumlarının araştırma departmanlarının yönetimine doğru bir kariyer yolunu takip edebilirler.

 

Finansal İktisat Doktora Programını Azami Bitirme Süresi

Programın 4 dönem ders + 8 dönem tez olmak üzere en fazla toplam 12 dönemde tamamlanması gerekmektedir.

Yüksek Lisans derecesi olmayan öğrenciler (Lisanstan Doktora Programı) için azami süre  6 dönem ders + 8 dönem tez olmak üzere toplam 14 dönemdir. 

 

Finansal İktisat Doktora Programını Tamamlama Koşulları

Doktora Programını tamamlamak için 7 ders, bir seminer, yeterlilik sınavı ve doktora tezinden başarılı olunması gerekir.

Lisanstan Doktora Programını tamamlamak için 14 ders, bir seminer, yeterlilik sınavı ve doktora tezinden başarılı olunması gerekir.

Ayrıca doktora programının en geç 5. döneminde (lisanstan doktora programında en geç 7. dönemde) yeterlilik sınavına girilmesi gerekmektedir.

 

Finansal İktisat Doktora Programı Müfredatını ve minimum mezuniyet koşullarını görmek için lütfen bu bağlantıya tıklayınız. 

 

Finansal İktisat Lisanstan Doktora Programı Müfredatını ve minimum mezuniyet koşullarını görmek için lütfen bu bağlantıya tıklayınız. 

 

 

 

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Vizyonumuz, toplum yararına, ekonomi için uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden istikrarlı serbest piyasalar geliştirilmesine ve kaynakların yatırımcılar için verimli bir şekilde tahsis edilmesine yardımcı olmak üzere,  çeşitli paydaşlarıyla birlikte giderek karmaşıklaşan finansal piyasaların işlemlerine ve sonuçlarına ilişkin akademik araştırmalara katkıda bulunmaktır.

 

Misyon

Misyonumuz öğrencilerimiz için açık ve aktif bir araştırma atmosferine odaklanarak, finansal piyasalarımızı ve sistemlerimizi değerlendirmemize ve geliştirmemize yardımcı olabilecek çığır açan akademik araştırmalara katkıda bulunabilmelerini sağlamaktır.

 

Hedefimiz

Hedefimiz mezunlarımızın, ilgi alanlarına göre aşağıdaki kariyer yollarından herhangi birini izleyebilmeleri için iyi hazırlanmalarını sağlamaktır:

1. Herhangi bir yüksek öğretim kurumunda akademik araştırma ve öğretim

2. Herhangi bir özel veya kamu sektörü kuruluşunda veya kurumunda uygulamalı araştırmaların liderliği

3. Danışmanlık veya danışmanlık firmaları dahil olmak üzere girişimcilik

 

Başvuru Koşulları

Başvuru Süreci

Adaylar http://ebs.yeditepe.edu.tr/ web adresinde yeni kullanıcı oluşturup, online başvuru formuna erişerek formu doldurur ve Finansal İktisat Doktora Programına online başvurularını gerçekleştirirler. Başvuruları takiben, adaylar Güz dönemi için Eylül ayında, Bahar dönemi için Ocak ayında, Yaz dönemi için ise Haziran ayında mülakata davet edilirler. Başarılı bulunan adaylar aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde kesin kayıtlarını gerçekleştirerek bölüm derslerini almaya başlayabilirler.

 

Kabul Koşulları

 1. Bölümümüz tarafından yapılacak mülakatlarda başarılı olmak.
 2. Yurtiçi veya yurtdışı YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir üniversiteden lisans diploması almış olmak.
 3. ALES'ten başvurduğu programın puan türünden minimum 55 puana sahip olmak. Yüksek Lisans derecesi olmayan (lisanstan doktora programına başvuran) adaylar ALES'ten başvurduğu programın puan türünden minimum 80 puana sahip olmalıdırlar. ALES sınav sonuçlarının geçerlik süresi beş yıldır.  Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmamaktadır.
 4. İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yılda girilen YÖKDİL, YDS veya E-YDS sınavlarından minimum 55 puana ya da son iki yılda girilen TOEFL IBT sınavından minimum  66 puana sahip olmak. 
 5. Yüksek Lisans derecesi olmayan (lisanstan doktora programına başvuran) adaylar için lisans not ortalamasının en az 3.00 / 4.00 veya muadili olması gerekmektedir.

       

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Niyet Mektubu
 • Başvuru Formu (Forma Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında online başvuru bağlantısından ulaşarak doldurabilirsiniz)
 • ALES (minimum 55 puan; Yüksek Lisans derecesi olmayan, lisanstan doktora programına başvuran, adaylar için minimum 80 puan) Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmamaktadır.
 • İngilizce Sınavı Sonuç Belgesi fotokopisi
 • Lisans ve Yüksek Lisans Diploma fotokopileri
 • Resmi Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptlerinin fotokopileri (Yüksek Lisans derecesi olmayan, lisanstan doktora programına başvuran, adaylar için 3.00/4.00 veya muadili genel not ortalaması gerekmektedir)
 • İngilizce Özgeçmiş
 • Askerlik Durum veya Terhis Belgesi fotokopisi

 

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

 • Lisans / Yüksek Lisans Diploması Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi  (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin ek olarak belgelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini de getirmeleri gerekmektedir.)
 • Lisans / Yüksek Lisans Transkriptinin Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi  (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin ek olarak belgelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini de getirmeleri gerekmektedir.)
 • ALES Sonuç Belgesi Çıktısı
 • İngilizce Sınavı Sonuç Belgesi ( YDS , YÖKDİL veya TOEFL)
 • Yurt Dışında Okumuş T.C. Vatandaşı Adaylar İçin YÖK' Den Alınacak Diploma Denklik Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi Orijinali. (Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi fotokopisi.)
 • Nüfus Cüzdanı  Aslı ve Fotokopisi (Yabancı Uyruklu Adaylar için Pasaport ve Oturma İzni Aslı ve Fotokopisi)
 • İkametgah Belgesi. (Muhtardan veya e-devlet çıktısı)
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

Online başvuru için lütfen tıklayınız

 

 

Bologna

Sıkça Sorulan Konular

 

Öğrencilerin Doktora Programı ile İlgili Sıkça Sordukları Konular:

 1. Doktora programı için gerekli kredili dersleri (FE 699 Tez dersi dışındaki dersleri) başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Öğrenciler bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamakla yükümlüdürler. Her yarıyıl alınacak dersleri gösteren ders programı program websayfasında "Bölüm Hakkında" ya da "Dersler" bağlantılarında mevcuttur. FE 698 Seminer dersi genel olarak hem Güz hem Bahar dönemi açılır. Diğer zorunlu dersler, ders programında gösterildiği gibi, ya yalnızca Güz ya da yalnızca Bahar dönemi açılır. Öğrenciler her yarıyıl, ders programında o yarıyılda gözüken derslerin hepsini seçebilir ya da FE 699 Tez dersi dışındaki dersleri tamamlamaları için kendilerine tanınan azami süreye yayabilirler. Örneğin, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler tez dışında almaları gereken 8 dersi her dönem dört ders alarak iki dönemde ya da her dönem iki ders alarak dört dönemde tamamlayabilirler. Buna benzer olarak, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin almaları gereken 15 dersi  dört dönemde  ya da altı döneme yayarak alabilirler. 

 2. Programa giren her öğrenciye, kayıt sırasında Enstitü tarafından obs.yeditepe.edu.tr adresindeki öğrenci sistemine erişim için gerekli olan OBS (öğrenci bilgi sistemi) kullanıcı adı ve şifresi verilmektedir. OBS sistemi ayrıca öğrenci e-posta adresinizi ve şifrenizi içerir. Webmail.yeditepe.edu.tr adresinden öğrenci e-postanıza giriş yapmalı ve size e-posta ile gönderilen aktivasyon linkine tıklayarak öğrenci e-postanızı aktive etmelisiniz. Lütfen düzenli olarak hem öğrenci e-postanızı hem de OBS'deki mesajlarınızı kontrol ediniz. Danışman mesajları OBS üzerinden, genel duyurular ise içeriğine göre OBS'de ya da ana bilim dalı websayfasından duyurulur. Dersler için kullanılan Yeditepe Yulearn (Moodle) Sistemine (web adresi: yulearn.yeditepe.edu.tr) giriş yapmak için öğrenci e-posta ve şifrenizi kullanacaksınız. Bazı dersler Google Classroom'u kullanırken diğerleri Yeditepe Yulearn Sistemini kullanabilir. Her dersin hangi platformu kullandığına dair bilgiyi, dönem başında, dersi veren öğretim üyesi ya ilk derste ya da OBS üzerinden mesaj göndererek bildirebilir. "Yeditepe" mobil uygulaması ile OBS mesajlarınızın doğrudan telefonunuza gelmesini sağlayabilirsiniz. Öğrenciler her dönem akademik takvimden ders kayıt tarihlerini takip ederek obs.yeditepe.edu.tr web adresinden kayıt olmaları gereken derslere zamanında ve doğru bir şekilde kayıt olmakla ve kayıt oldukları derslerle ilgili gereklilikleri eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdürler. Ders kayıtları akademik danışmanın (ve Enstitünün) onayından sonra gerçekleşmektedir.  Akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma döneminde öğrenciler dönem başı seçtikleri dersleri değiştirme imkanına sahiptirler. OBS sistemi (Ders Kayıt, Ders Ekleme-Bırakma, vs.) ve Yeditepe Yulearn Sistemi ile ilgili kullanım bilgilerine dair rehber dosyaları sistem içinde görebilirsiniz. E-posta / telefon / çevrimiçi mesaj olarak gönderilen öğrenci dilekçeleri teknik nedenlerden gönderene uyarı yapmadan teslim edilmeyebilir. Bu nedenle dilekçelerinizin ulaştığını teyit etmeniz gerekmektedir. Yeterlik Sınavına girme talebi ve mezuniyet işlemlerini başlatma talebi dilekçeleri OBS sisteminizde belirtilen akademik danışmana, diğer dilekçeler ana bilim websayfasında belirtilen bölüm sekreterliğine iletilmelidir. Teziniz ile ilgili dilekçelerde (tez aşamasında kayıt dondurma dahil) tez danışmanının uygunluk imzası olmalıdır. Mezuniyet işlemlerini başlatma dilekçesi verilmeden önce tez savunmasının başarılı sonuçlanması ve tez notunun tez danışman tarafından OBS sistemine girilmesi gerekmektedir.

 3. FE 699 Tez dersi dışındaki dersleri başarıyla bitiren ve yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler, programı bitirine dek her dönem FE 699 dersine kayıt olmakla ve tez çalışmalarını, programda geçirdikleri azami süreyi (tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam on iki yarıyıl veya lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam on dört yarıyıl) aşmayacak şekilde, başarıyla tamamlamakla yükümlüdürler.

 4. Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencisi en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. FE 699 Tez dersi hariç tüm derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler dilekçe ile yeterlik sınavına girmeyi talep ederler (Yeterlik Sınavı Başvuru Formu). Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlara hakim, ve doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçmektedir. Öğrencilerin yeterlik sınavından başarıyla geçmeleri için toplam iki hakları vardır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Yeterlik sınavına 5. yarıyılında girme talebinde bulunmayan öğrenciler yeterlik sınavında başarız olmuş sayılırlar. İlk haklarında yeterlik sınavında başarısız sayılan öğrenciler takip eden yarıyıl da yeterlik sınavına girmezlerse bu sınavda da başarısız sayılacaklarından doktora programı ile ilişikleri kesilir.

 5. Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavı sonucuna göre, bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, yeterlik sınavından önce programında alması gereken toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

 6. Doktora Tez İzleme Komitesi  öğrencinin yeterlik sınavını başarıyla geçmesini takiben en geç bir ay içinde kurulur ve üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.  Danışman Anabilim Dalından bir öğretim üyesi olsa dahi, tez izleme komitesinde danışman dışında bir üye mutlaka anabilim dalı içinden olmak zorundadır. Diğer üye kurum içindeki başka bir anabilim dalından veya kurum dışından olabilir.  Doktora tez savunma jürisi tez izleme komitesini de içermek üzere toplam 5 kişiden oluşur. Doktora tez savunma jürisinde iki kişi mutlaka kurum dışından, diğer bir deyişle, başka bir üniversiteden tam zamanlı bir öğretim üyesi olmalıdır.

 7. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç bir ay içinde tez başvuru formunu doldurarak resmi tez başvurusunda bulunur, tez dersine kayıt olur ve doktora yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.  Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.   Tez tutanak formu tez öneri savunma, tez izleme ve tez son savunma dahil tez komitesi ile yapılacak tüm toplantılarda, toplantının yapılacağı gün, toplantıdan önce,  Sosyal Bilimler Ensititüsü'nden temin edilir ve  toplantı salonunda sunum öncesi tez danışmanına teslim edilir. Tez danışmanı, komite üyelerinin imzası ve karar alındıktan sonra, toplantı sonunda doldurulmuş tutanak formunu bölüm sekreterliğine iletilir.    Tez öneri savunma, tez izleme ve tez son savunma dahil tez komitesi ile yapılacak tüm toplantılarda, tüm komite üyelerinin toplantıya katılabileceği gün ve saat belirleme öğrenci tarafından organize edilir.  Tez dersine ilk kayıt olduğu dönemden itibaren, mezuniyete dek, her dönem, tüm komite üyelerinin mutabık olduğu toplantı tarihinden en az 15 gün önce, toplantı türü (tez öneri savunma, izleme, son savunma), toplantı günü, saati, tez komitesindeki asil üyeler ve yedek üyeler bilgilerini (her üye ismi yanında parantez içinde kurum adı bildirilmelidir) içeren bir dilekçe öğrenci tarafından bölüm sekreterliğine gönderilmeli ve bölüm sekreterliğinden toplantı için sınıf talep edilmelidir. Öğrenci bölüm sekreterliğinden aldığı sınıf bilgisini komite üyelerine bildirmekle yükümlüdür.

 8. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın 6 ay olarak belirtilen sürede girmeyen öğrenci tez önerisinde başarısız olmuş sayılır.

 9. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışman ve konuyla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 10. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez izleme komitesi önünde, Güz dönemleri en geç Aralık ayı sonuna dek, Bahar dönemleri en geç Haziran ayı sonuna dek tez izleme sunumu yapmak zorundadır.  Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme toplantısında öğrencinin sunduğu tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.  Güz dönemleri en geç Aralık ayı sonuna dek, Bahar dönemleri en geç Haziran ayı sonuna dek, tez izleme toplantısı yapmayan öğrenci o dönemki tez izlemede başarısız olmuş sayılır. Öğrencilerin bazı kısıtlı kayıt dondurma hakları olduğu için, tez izleme sunumu yapamayacaklarını düşündükleri zaman, varsa kalan kayıt dondurma haklarını kullanmaları mümkündür.  

 11. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için (tez önerisi sunumunda sonra)  en az üç kez tez izleme komitesi raporu sunması gerekmektedir.  Bunu takiben tez savunması yapabilir. Tez savunması aşamasına gelmiş öğrenciler, tez savunma toplantısının organizasyonu ve tezin hazırlanıp teslim edilmesi ile ilgili izlemeleri gereken prosedürleri öğrenmek üzere Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerinden randevu almalıdırlar:  Tez savunma toplantısı için tüm komite üyelerinin katılabileceği gün ve saat belirleme öğrenci tarafından organize edilir. Öğrenci tez savunma toplantısından en az 2 ay önce Yeditepe Yazım Merkezi ile randevulu görüşerek tezinin gerekli formatı taşıdığı teyidini almalıdır (Bkz. Yeditepe University Writing Center websayfası). Sonra, tez danışmanı öğrencinin tezini  Enstitü'ye ayrıntılı benzerlik kontrolü için gönderir ki  gönderim tarih planlanan tez savunma tarihinden en az 1 - 1.5 ay önce olmalıdır. Enstitü'den ilgili kontrol sonucu onay geldikten sonra öğrenci tez başlığı, tez komite üyeleri detayları, tez savunma gün, saat ve konumunu bildiren dilekçe ile Enstitü'ye başvurur. Enstitü başvuruyu kabul ettikten sonra öğrenci tezini planladığı gibi savunabilir.  Öğrenciler tez savunma tarihinden en az bir ay önce tamamlanmış tezlerinin bir kopyasını tez savunma jürisi üyelerine iletmekle yükümlüdürler. Tez tutanak formu tez öneri savunma, tez izleme ve tez son savunma dahil tez komitesi ile yapılacak tüm toplantılarda, toplantının yapılacağı gün, toplantıdan önce,  Sosyal Bilimler Ensititüsü'nden öğrenci tarafından temin edilip tez danışmanına iletilir, ve tez danışmanı komite üyelerinin imzası alındıktan sonra toplantı sonunda formu bölüm sekreterliğine iletir. 

 12. Lisansüstü programlarınızda kayıtlı olan tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinizin tez savunma sunumları sonucunda “Başarılı” bulunmaları halinde tezlerini CD ve ciltli olarak Enstitümüze teslim ederken aynı zamanda Pre-print makalelerini de Enstitü Sekreterliğine email ile göndermeleri gerekmektedir.  Tez savunma “Başarılı” tutanağı Enstitümüze ulaşan öğrencilere tez teslim bilgileri ve Pre-print makalesinin formatına ilişkin bilgilendirme mail yoluyla gönderilmektedir. Dileyen öğrenciler, sözkonusu pre-print makale ve tezlerinin açık erişime maksimum süre (6 ay) için kapatılmasını talep etmek üzere, ayrıca bir dilekçe yazıp, dilekçelerini tez danışmanlarına da imzalatmak şartıyla, ana bilim dalı sekreterliğine iletebilirler.

 13. İlişiği kesilen öğrencinin programa tekrar başvurma imkanı olabilir. Daha önce almış olduğu dersler bölüm tarafından kabul edilirse, ancak doktora yeterlik aşamasından başlayabilir. Bununla ilgili mali yükümlülükler hakkında Yeditepe Üniversitesi Mali İşler Birimi ile şahsen görüşülmesi gerekmektedir.  

 14. Öğrenci tez savunmasında başarılı olana dek her dönem (kayıt dondurduğu dönemler hariç) tez dersine kayıt olmakla yükümlüdür. 

 15. Kayıt dondurma süresi doktora öğrencileri için en fazla üç yarıyıl olabilir. Bir yarıyıldan fazla kayıt dondurmak isteyen öğrenciler her yarıyılın başında, söz konusu yarıyıl için ayrı bir kayıt dondurma dilekçesi vermek zorundadır. Kayıt dondurulduğu yarıyıl okulda geçirilen süre içinde sayılmamaktadır. Örneğin 5. yarılyılda kayıt dondurulmuş ise, öğrencinin 5. yarıyılı kayıt dondurduğu yarıyıl bittikten sonraki ilk aktif yarıyıldır. 

 16. Doktora programında mezuniyet için minimum genel not ortalaması 3.00/4.00’tür  ve  bir derste minimum başarı notu CB’dir. Bir dersten bir dönem sonunda CB altında not alan öğrenciler o dersin söz konusu dönem sonundaki bütünleme sınavına girebilir. Bir dersin bütünleme sınavı o dersin final sınavının yerine geçer. Bir dersten CB altında not alınırsa o dersin tekrar edilmesi gerekmektedir.

 17. Mezuniyet aşamasına gelindiğinde öğrencilerin tamamlaması gereken minimum ECTS (AKTS) toplamları Doktora Programında 240 ve Lisanstan (Bütünleşik) Doktora Programında 300 ECTS'dir. Mezuniyette şart koşulan minimum ECTS toplamlarına erişebilmek için, ders seçerken "seçmeli" satırından ders seçen öğrencilerin kendi müfredatındaki ECTS’den daha düşük ECTS değerine sahip dersleri seçmemeleri gerekir. Son tez savunmasında başarılı olan öğrenciler mezuniyetlerini talep eden bir dilekçe yazıp anabilim dalına iletmelidirler. 

 18. Yukarıda bilgiler ilgili resmi yönetmeliklere dayalıdır ve size ön bilgi olarak yardımcı olması amacıyla sağlanmıştır. Bununla birlikte, her zaman bazı komplikasyonlar ya da zaman sınırlamaları olabilir, ve  kurallar değişebilir. Öğrencilerin mali konular hakkında bilgileri Yeditepe Üniversitesi Mali İşler (02165780000 - 1253/1264/1276) Birimi ile,  kayıtlı oldukları anabilim dalı programındaki genel durumları, kalan süreleri, hak ve yükümlülükleri ve diğer detaylar hakkında bilgileri Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimi ile birebir görüşüp teyit etmeleri, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini ve Yönergesini okumaları gerekmektedir. Söz konusu yönetmelik ve yönergeler Üniversite websayfasından ya da Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerinden temin edilebilinir.

 

 

Salı, 21 Mayıs, 2024 - 11:23
Yeditepe Üniversitesi Finans Kulübü ve Ekonomi Topluluğu,  22 Mayıs Çarşamba ve 23 Mayıs Perşembe günü siz değerli hocalarımızı ve ögrencilerinizi etkinliğimize davet etmekten onur duyar.  Etkinlik Detayları:  Yer: Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans...
Perşembe, 4 Nisan, 2024 - 11:45
FİNANS ALANINDA ÖĞRENCİ MİSİNİZ? The European Quant Awards artık nicel finansa ilgi duyan tüm üniversite öğrencilerine açıktır. Nicel finans alanında bir araştırma makalesi göndererek aşağıdaki 3 ödülden birini kazanma şansını yakalayın. Yüksek lisans veya lisans tezinizi yazıyorsanız,...
Pazartesi, 25 Mart, 2024 - 12:16
A new brief from CFA Institute Research Foundation, “An Introduction to Alternative Credit.” In this brief, practitioners introduce the key features of the alternative credit asset class. Each contributor to the book takes a deep dive into one of seven types of alternative credit sub asset...
Pazar, 10 Mart, 2024 - 06:06
Aşağıda belirtilen herhangi bir web seminerine duyurulan tarih ve saatte katılabilmek için lütfen etkinlikten en az 1 gün önce bu bağlantıyı kullanarak o web seminerine kaydolun. Kayıt olduktan sonra web semineri bağlantısını içeren bir e-posta alacaksınız.​ Research and Policy...
Pazartesi, 12 Şubat, 2024 - 11:50
Sevgili Öğrenciler, 2024 Bahar döneminde açılacak dersler aşağıda listelenmiştir. Derslerinize Yeditepe Üniversitesi akademik takvimde yazan ders kayıt döneminde, OBS üzerinden (obs.yeditepe.edu.tr) kayıt olmalısınız. Ders günü/saati, dersi veren öğretim üyesi gibi detaylar OBS sisteminde kayıt...
Cuma, 26 Nisan, 2024 - 12:23
Sizi, kıdemli müfredat geliştirme direktörümüz Sonia Gandhi ile birlikte yeni İklim Riski, Değerleme ve Yatırım Sertifikasını tanıtmaya davet etmek istiyoruz. Öyleyse, 15 Mayıs'taki web seminerimize katılın ve şunları keşfedin: • Sertifikanın öğrettiği beceriler ve bilgi. • İklimle ilgili...
Pazartesi, 25 Mart, 2024 - 11:33
Öğrenciler için yeni bilgilendirme oturumlarımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. CFA® Programı: İşverenlerin Beklediği Standartları Karşılamak! CFA® Programındaki önemli değişiklikleri memnuniyetle paylaşacağız. Öğrenciler, bu canlı web seminerinde temel bilgilere ve çeşitli ücretsiz kaynaklara...
Perşembe, 21 Eylül, 2023 - 14:37
    Nurol Portföy Genel Müdürü Dr. Tayfun ÖZKAN, 2023 Güz dönemi Finansal İktisat Lisansüstü Programlarında FE 633 İktisat ve Finansta Ampirik Konular dersini verecek. Dr. ÖZKAN'ın bankacılık, portföy yönetimi, girişim ve...
Pazartesi, 8 Mayıs, 2023 - 07:16
Yeditepe Üniversitesi'nin  Coursera  programı üyeliği çerçevesinde, Yeditepe e-posta adresinizle kayıt olduğunuzda Coursera derslerine ücretsiz katılıp sertifka alabilirsiniz. Bir dönem alacağınız ders sayısında limitasyon olabilir. Sorularınız varsa, öğrenci işleri ya da...
Cuma, 14 Nisan, 2023 - 16:18
Kayıt ve Katılım Bağlantısı: 19 Nisan 2023 (15:00 UK/ 16:00 CET) - https://global.cfainstituteevents.org/d/4lq6x0/ Tekrarı: 20 Nisan 2023 (10:00 UK/ 11:00 CET)- https://global.cfainstituteevents.org/d/qlq63b/ Tekrarı: 25 Nisan 2023 (10:00 UK...