• TR
  • EN

Neden Yerel Yönetimler ve Yönetişim?

Kamu Yönetimi Anabilim  Dalı’na bağlı olarak kurulan Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz) içeriği gereği yerel yönetimleri inceler. Programda, yerel kalkınma politikaları, kent sosyolojisi, kentsel siyaset ve çevre politikaları ile dünyada hızla yayılan şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım prensiplerini esas alarak daha dinamik bir kamu yapısı öngören yönetişim kavramları detaylı olarak ele alınmaktadır. Program, çoklu aktörlerin – kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kurumlar ve yurttaşların- etkileşimine ve işbirliğine odaklanır.

Programın amacı, yerel yönetimler ve yönetişim alanına dair bilgilerin uzmanlık düzeyinde geliştirilebilmesi ve derinleştirilebilmesini sağlamaktır. Ayrıca, verilen eğitim ve yürütülen program, disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmeye olanak tanır. Yerel yönetimler ve yönetişim ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme de programın bir diğer boyutudur.

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Meral S. Öztoprak