• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

Kamu Yönetimi Anabilim  Dalı’na bağlı olarak kurulan Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz) içeriği gereği yerel yönetimleri inceler. Programda, yerel kalkınma politikaları, kent sosyolojisi, kentsel siyaset ve çevre politikaları ile dünyada hızla yayılan şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım prensiplerini esas alarak daha dinamik bir kamu yapısı öngören yönetişim kavramları detaylı olarak ele alınmaktadır. Program, çoklu aktörlerin – kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kurumlar ve yurttaşların- etkileşimine ve işbirliğine odaklanır.

Programın amacı, yerel yönetimler ve yönetişim alanına dair bilgilerin uzmanlık düzeyinde geliştirilebilmesi ve derinleştirilebilmesini sağlamaktır. Ayrıca, verilen eğitim ve yürütülen program, disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmeye olanak tanır. Yerel yönetimler ve yönetişim ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme de programın bir diğer boyutudur.

Azami bitirme süresi ; Tezli Yüksek Lisans Programı : 4 dönem ders + 2 dönem tez olmak üzere 6 dönem dir.  Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 3 dönem dir.

Programı bitirme koşulu ; Tezli Yüksek Lisans Programı: 7 ders + 1 Seminer ve Tez dir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 10 ders + Bitirme Projesi dir.

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. M. Deniz TANSİ                                     

Vizyon Misyon

VİZYON

Dünyada hızla yayılmakta olan yönetişim olgusu, yerel yönetimler, yerel kalkınma politikaları, kent sosyolojisi, kentsel siyaset ve çevre politikalarının ele alınması ilkesiyle kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kurumlar ve yurttaşların etkileşimine ve işbirliğine dayalı bir dinamizm yaratmaktır. Bu dinamizmin üniversite programlarında geniş bir yer bulması kaçınılmazıdr. Bu vizyonla yola çıkılmış olan programın, bu konuda seçkin programlardan biri olması hedeflenmiştir.

MİSYON

Kamu Yönetimi Lisans programında sağlanan başarı, daha spesifik bir alanda yüksek lisans programı açılmasına yöneltmiştir. Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanına dair bilgilerin uzmanlık düzeyinde geliştirilebilmesi ve derinleştirileebilmesini hedeflerini entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme, mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme becerisinin kazandırılması sağlamaktır.

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları:

 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak. (Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Hukuk bölümlerinden mezun adaylar programa doğrudan başlayabilirken, diğer anabilim dallarından mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır.)
 • Tezli Yüksek Lisans programları için ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55.000 ve üstünde puana sahip olmak. 
 • İngilizce dil sınavından muafiyet için; son beş yıl içinde girilen YÖKDİL/YDS' den 55, son iki yıl içinde girilen TOEFL' dan 66 puana sahip olmak (Yeditepe Üniversitesi İngilizce sınavından başarıyla geçmiş olmak kabul edilir) veya eğitim dili %100 İngilizce bir bölümden mezun olmak.

* Mülakatlar randevu alınarak yapılacaktır. Online başvurunuzu tamamladıktan sonra mülakat randevusu almak için aşağıdaki adrese e-posta gönderebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Barış Gençer Baykan

e-posta: baris.baykan@yeditepe.edu.tr

Başvuru ve Kesin Kayıt Aşamaları

 • http://ebs.yeditepe.edu.tr/ adresinden ön kayıt başvuru formunun doldurulması
 • Adaylara e-mail yoluyla bölüm iletişim bilgileri ve girilecek sınav tarihlerinin bildirilmesi
 • Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt evraklarıyla Enstitüye başvurması ve düzenlenen evraklarıyla Rektörlük Lisansüstü ofise yönlendirilmesi
 • Peşin ödemeler için Sosyal Tesisler binasında bulunan Yapı Kredi Bankasına, kartla yapılacak ödeme için Rektörlük 3. Katta bulunan Mali İşlere gidilmesi

           (Bankaya ödemesini nakit yapan adayların banka dekontunu Mali İşlere ibraz ederek kaydını aktifleştirmesi gerekmektedir)

 • Kaydı aktif hale öğrencinin ders seçimi için Enstitüden kullanıcı adı ve şifre alması
 • Öğrencinin http://obs.yeditepe.edu.tr/  adresinden ders kayıt işlemini gerçekleştirmesi

Kesin Kayıt Belgelerimiz:

 • Lisans / Yüksek Lisans Diploması Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi

         (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin belgelerini noter onaylı Türkçe tercümeli olarak getirmeleri gerekmektedir.)

 • Lisans / Yüksek Lisans Transkriptinin Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi

         (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin belgelerini noter onaylı Türkçe tercümeli olarak getirmeleri gerekmektedir.)

 • ALES Sonuç Belgesi Çıktısı
 • Dil Muafiyet Belgesi 
 • Yurt Dışında Okumuş T.C. Vatandaşı Adaylar İçin YÖK' Den Alınacak Diploma Denklik Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi Orijinali. (Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi fotokopisi.)
 • Nüfus Cüzdanı  Aslı ve Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi. (Muhtardan veya e-devlet çıktısı)
 • 4 adet vesikalık fotoğraf

*** Kesin Kayıt Belgeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Teslim Edilecektir.

** Ücretler hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.

Bologna

Program Profili

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans programı ülkemizin gelişen ihtiyaçları çerçevesinde üniversitemizde ilk defa açılan bir programdır.Bu program içeriği gereği mahalli idareleri inceler. Diğer yüksek lisans bölümlerinden farklı olarak yerel kalkınma politikaları, kent sosyolojisi, kentsel siyaset ve çevre politikaları ile dünyada hızla yayılan şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım prensiplerini esas alarak daha dinamik bir kamu yapısı öngören yönetişim kavramları detaylı olarak ele alınacaktır. Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı; özellikle Hukuk, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat vb. alanlarla ortak çalışmalar yürütmektedir.

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı Bologna Bilgi Paketi için Tıklayınız.

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı TYYÇ Tablosu için Tıklayınız.

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı Ders Programı için Tıklayınız.

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı Bologna Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hande TEK TURAN

e-posta: hande.tek@yeditepe.edu.tr

OFİS: İİBF - 647