• TR
  • EN

Program Profili

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans programı ülkemizin gelişen ihtiyaçları çerçevesinde üniversitemizde ilk defa açılan bir programdır.Bu program içeriği gereği mahalli idareleri inceler. Diğer yüksek lisans bölümlerinden farklı olarak yerel kalkınma politikaları, kent sosyolojisi, kentsel siyaset ve çevre politikaları ile dünyada hızla yayılan şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım prensiplerini esas alarak daha dinamik bir kamu yapısı öngören yönetişim kavramları detaylı olarak ele alınacaktır. Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı; özellikle Hukuk, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat vb. alanlarla ortak çalışmalar yürütmektedir.

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı Bologna Bilgi Paketi için Tıklayınız.

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı TYYÇ Tablosu için Tıklayınız.

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı Ders Programı için Tıklayınız.

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı Bologna Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hande TEK TURAN

e-posta: hande.tek@yeditepe.edu.tr

OFİS: İİBF - 647