• TR
  • EN

Yüksek Lisans Programları

Antropoloji Yüksek Lisans Programı

Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programı

Biyolojik Antropoloji Yüksek Lisans Programı

Felsefe Yüksek Lisans Programı

Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı

Genel Gazetecilik Yüksek Lisans Programı

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Grafik Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı

Hukuk Yüksek Lisans Programı

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı 

         Politik İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı

         Politik İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı

         Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı

Muhasebe ve Finans Yüksek Lisans Programı

Plastik Sanatlar ve Resim Yüksek Lisans Programı

Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı

Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Tarih Yüksek Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Yüksek Lisans Programı

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

         Uluslararası Sivil Havacılık Lojistiği ve İşletmeciliği

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı

Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

         Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

 

Doktora Programları

Antropoloji Doktora Programı

Felsefe Doktora Programı

Finansal İktisat Doktora Programı

Hukuk Doktora Programı

İktisat Doktora Programı

          Politik İktisat Doktora Programı

İngiliz Edebiyatı Doktora Programı

İşletme Doktora Programı

Medya Çalışmaları Doktora Programı

Plastik Sanatlar ve Resim Sanatta Yeterlilik Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Tarih Doktora Programı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Doktora Programı