• TR
  • EN
Program Type: 
Thesis
Course Code: 
THTR 581
Semester: 
Autumn
Course Type: 
Core
P: 
2
Lab: 
2
Credits: 
3
ECTS: 
8
Course Language: 
English
Courses given by: 
Course Objectives: 

In this course, how to design a staging with examples from various directors and the intellectual basis of staging will be studied. In this way, it is aimed that the students discuss the subject of directing and dramaturgy in various aspects, and gain knowledge and experience by making text and stage dramaturgy, interpreting the text, designing the director, preparing the directorial notebook in the determined contexts.

Course Content: 

In this course, the student develops a suitable staging example and applies one or all of them, depending on the scope of the proposal. In the seminar, the innovative thoughts and directing practices of the important theater directors of the twentieth century for theater, actor performance and staging will be discussed, the development and intellectual foundations of the theater will be discussed from this point of view, so that students will be able to feed their own directorial designs qualitatively.

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

add

Recommended Sources

Eugeneo Barba- On Directing and Dramaturgy
Patris Pavis- Sahneleme

Eugeneo Barba/Nicola Savarese- Oyuncunun Gizli Sanatı

Cristopher Innes- Avant-Garde Tiyatro

Assessment

ASSESSMENT
IN-TERM STUDIES NUMBER PERCENTAGE
Mid-terms   %50
Presentations   %50
Total   %100
CONTRIBUTION OF FINAL EXAMINATION TO OVERALL GRADE   %60
CONTRIBUTION OF IN-TERM STUDIES TO OVERALL GRADE   %40
Total   %100

Course’s Contribution to Program

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi     *      
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi       *    
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi         *  
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi         *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.         *  
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.   *        
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *  
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.            
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi. *          
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.     *      

ECTS

ECTS ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION
Activities Quantity Duration
(Hour)
Total
Workload
(Hour)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours)  14 4 56
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 13 11 143
Mid-term exam 1 4 4
Homework-Presentation 1 2 2
Final Exam 1 4 4
Total Work Load     209
Total Work Load / 25 (h)     8,36
ECTS     8