• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 512
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı finansal muhasebe derslerini başarıyla tamamlamış işletme yüksek lisans öğrencilerine, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi olarak iki bölüm halinde, işletmenin ileriye dönük işlemlerinin nasıl planlandığını ve nasıl muhasebeleştirildiğini göstermek ve çeşitli konularda karar alma ve performans ölçme yöntemlerini tanıtıp, uygulatmaktır.

Dersin İçeriği: 

Maliyet muhasebesi; birim üretim maliyetinin hesaplanması; maliyet hacmi ve kar analizi, yönetim muhasebesi; yönetim için karar verme, performans ölçümü; işletme bütçelemesi ve sermaye bütçelemesinden oluşur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru Cevap 3: Tartışma 4:Uygulama 9: Simülasyon
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğretim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Birim maliyet hesaplamasını öğretir 4,3 1,2,3 A,C
Başabaş nokta analizini verir 3,4 1,2,3 A,C
Aktivite tabanlı maliyetlemeyi anlatır 3,4 1,2,3 A,C
Bütçelemeyi gösterir 3,4 1,2,3 A,C
Karar ve performans ölçüm kriterlerini gösterir 1,3,4 1,2,3 A,C
Sermaye bütçelemesini öğretir 1,2,3 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi Farkları  
2 Maliyet Nedir? Nasıl Sınıflandırılır?  
3 Sipariş Maliyet Sistemi  
4 Safha Maliyet Sistemi  
5 Maliyet-Hacim-Kar Analizi  
6 Maliyet-Hacim-Kar Analizi  
7 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme  
8 Ara Sınav  
9 Bütçeleme  
10 Bütçeleme  
11 Standart Maliyetleme  
12 Sapma Analizi  
13 Bölüm Raporlaması  
14 Karar Alma Yöntemleri  
15 Karar Alma Yöntemleri  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Managerial Accounting, Garrison-Noreen, Mcgraw-Hill
Diğer Kaynaklar  

Değerlendirme Sistemi

                                    PERFORMANS DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NO %
Ara Sınav                                 1 100
Toplam   100
Final   60
Dönem İçi Çalışmalar   40
TOTAL   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.       X  
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.       X  
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.   X      
4  Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.       X  
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X    
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X    
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.   X      
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X  
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.     X    
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.       X  
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X  
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.   X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 12 12 144
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     260
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10,4
Dersin AKTS Kredisi     10