• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART537
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, dijital sanatlar, media ve kültürü birleştirerek sunmaktır.

 

Dersin İçeriği: 

21. yüzyıl sanatı fizik, kimya, optik, elektronik gibi gelişen teknolojiler ile etkileşime girmektedir. Ağ sanatı, sanal gerçeklik, yazılım sanatı gibi bilgisayarlı ortamlarda geliştirilen sanatlar günümüzde sanata yön vermektedir. Dersin içeriği bu teknolojik sanatsal medyumların kültüre ve medyaya etkisini araştırmanın yanı sıra, medya ve kültüre katkılarını sorgulamaktır.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş                                                         
2 Yeni Medya Sanatı Üretimi        
3 Yeni Medya Sanatı Sergilenmesi      
4 Yeni Medya Sanatı Dağıtımı  
5 Yeni Medya Sanatı Saklanması        
6 Dijital Medya koleksiyonerliği  
7 Ara Sınav  
8 Dijital Medyanın Kültüre Etkileri  
9 Dijital Medya, İzleyici, Estetik  
10 Dijital Sanatta Yapay Zeka Kullanımı ve Topluma Etkileri  
11 Elektronik Medya Teknolojileri  
12 Dijital Sanat Oluşturma Örnekleri  
13 Yeni Medya ve Sanat Ortamı  
14 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
  • Lovejoy, M., (2004). Digital currents art in the electronic age. London and New York: Routledge.
  • Manovich, L., (2014). Html’den Borges’e yeni  medya. M.Çakır (Ed.).Yeni medya’ya eleştirel yaklaşımlar (s.18). İstanbul: Doğu Yayınları.
  • Mouffe, C., (2013). Agonistics: Thinking the world politically. London, UK: Verso.
  • Özgür, F., (2012). Bir yeni medya hazırlayıcısı olarak kavramsal sanat. D. Yengin (Ed.). Yeni medya ve.., (s.200-224). İstanbul: Anahtar Kitapları Yayınevi
  • Yengin, D., (2014). Yeni medya ve dokunmatik toplum. İstanbul: Derin Yayınları