• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART529
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Derste kamusal alan dinamikleri üzerinden ülkelerin kamusal alanlara yaklaşımı ve kamusal alanda proje yapabilmenin koşulları örnekler üzerinden anlatılır. 

Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler kamusal alan kavramının tanımı ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olurlar. Kamusal alandaki devletin kültür politikaları üzerine bilgi sahibi olurlar. Bu alanlarda gerçekleştirilmiş sanat ve kültür projelerini sanatçı, kurum, küratör ve izleyici denklemi üzerine fikir sahibidirler. 

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamusal Alanın Tarihçesi

 

 
2 Kamusal Alanın Tanımı  
3 Habermas’ın Kamusal Alan Yaklaşımı  
4 Günümüzde Kamusal Alan  
5 Türkiye’de Kamusal Alan  
6 Yurtdışında Kamusal Alan  
7 Ara Sınav  
8 Türkiye’de Kamusal Alanda Devlet Kültür Politikaları  
9 Kamusal Alan Projelerinde Sanatçı – Belediye (Devlet) İlişkisi  
10 Kamusal Alanda Sanatçı, Kurum, Küratör, İzleyici ve Devlet İlişkisi  
11 Kamusal Alanda Proje Gerçekleştirmenin Aşamaları  
12 Kamusal Alandaki Sanat ve Kültür Projelerinden Örnekler  
13 Kamusal Alandaki Sanat ve Kültür Projelerinden Örnekler  
14 Kamusal Alandaki Sanat ve Kültür Projelerinden Örnekler  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
1. Özbek M. (2015), Kamusal Alan, Hil Yayınları

2.Madžoski V. (2016), Küratörlük Koruma ve Kapatmanın Diyalektiği, Koç Üniversitesi Yayınları

3. Habermas J., (2018), Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İletişim

Yayınları

4. Graf M., (2013), Istanbul Biennale, Berlin, Kulturverlag Kadmos Berlin.

5. Berman M., (2017), Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, İletişim

Yayınları

6. Berman M., (2009), Marksizmle Maceram, İletişim Yayınları.

7. Dacheux E., (2012) Kamusal Alan, Ayrıntı Yayınları.