• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART534
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, kültürün politik boyutunu kavramaya yönelik kuramsal bir giriş niteliğindedir. Amacı, kültür politikaları söylemini biçimlendiren kuramsal yaklaşımları irdelemek, kültür politikaları araştırma alanının gelişimini ve paradigma değişimlerini irdelemek, kuram ve uygulama arasındaki farkları öğretmektir.

Dersin İçeriği: 

Öğrencilerin terminoloji ve ana hatlarıyla teorik çerçeve hakkında bilgi sahibi olmaları, veri kaynaklarına hakim olmaları gerekmektedir. Bu nedenle kültür endüstrisi kavramını tanımaları, kültür-üretim ve tüketim ilişkisini anlayabilmeleri, kültür sektörlerinin Türkiye’de gelişimini ve yansımalarını öğrenmek  dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, ders içeriğinin açıklanması, devam, sınav ve ödevler hakkında bilgi  
2 Kültür – tüketim ilişkisi ve kültür ekonomisi  
3 Kültür endüstrisi kavramı – Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi Eleştiri  
4 Kültür ekonomisi kapsamında kültür sektörlerinin Türkiye’de gelişim ve yansımaları  
5 Milli gelir, istihdam, sektörel dağılım, demografik veriler.  
6 Ara sınav  
7 Türkiye’de kültür endüstrisi-A Brief History of Cultural NGO’s in Turkey –Ünsal D. ‘How to talk about the cultural sector in Turkey’  
8 Görsel Sanatlar Sunumları  
9 AB kültür ekonomisi, kültürün ekonomik, politik ve sosyal boyutu  
10 ABD ve diğer ülkeler kültür ekonomisi karşılaştırma  
11 İstanbul kültür mirası ve kültür ekonomisi envanteri  
12 Kültür ekonomisi ile ilgili mevzuat; kültürel miras, fikri mulkiyet hakları, yatırım ve işletmeler, kültür endüstrisi, yaratıcı hizmetler  
13 Kütüphane çalışması- verilerle Türkiye  
14 Genel tekrar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
  1. Akdede, S.H. Kültür ve Sanatın Politik Ekonomisii Devlet Tiyatroları Örneği, Efil Yay. Ankara 2011
  2. Aksoy,A.& Enlil, Z. Kültür Ekonomisi Envanteri, Bilgi Ün. Yay. İstanbul, 2011
  3. Özdemir,N. Kültür Ekonomisi Yönetimi, Hacettepe Ün. Yay. Ankara, 2012
  4. Çelik, Ş. Abdurrahman, Kültür Endüstrisi: Üç Yanlış Bir Doğru, Literatür Yayınları, İstanbul, 2011
  5. Hutter, M. & Throsby, D., Paha Biçilemez, Sel Yay., İstanbul, 2013.