• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART522
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu derste küratörlük konularının ve uygulamalarının çeşitli teorileri ve pratikleri tartışılmaktadır. Bu alana kısa bir tarihsel genel bakıştan sonra öğrenciler günümüzün biçimsel (formal) ve kavramsal tartışmaları hakkında fikir edineceklerdir. Kar amacı güden ya da gütmeyen çeşitli alanlar, off-spaceler, galeriler ve müzeler tartışılacaktır. Dersin sonunda öğrenci güncel teorik tartışmalar ve küratöryal çalışmalar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Dersin İçeriği: 
Küratör kimdir? Küratörlüğün temel  anlamları, neleri içerdiği ve zaman içerisinde nasıl gelişmeler kaydettiği üzerine temellenen bu derste “küratör” ve küratörlük”le ilgili bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Ayrıca müzecilik, festivaller, sergiler ve bienaller üzerinden küratöryal çalışmalara örnekler verilecektir. Bireysel veya iki kişilik gruplar halinde farklı disiplinlerden istenilen bir tanesi seçilerek proje oluşturulacak ve finalde sunulacaktır. Bununla, ütopik de olsa bir küratörün çalışma şekli ile ilgili bilgi edinilmesi ve araştırma yapılarak onun geçirdiği sürecin deneyimlenmesi amaçlanmaktadır.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Ve Giriş  
2 Küratörlük tarihi ve geçmişi üzerine… Neyi kapsıyor? Hangi temeller üzerine oturuyor?  
3 17.y.y.-19.y.y. arası İngiltere, Fransa ve İtalya’da müzecilik ve küratörlük… Salon sergilerini kimler organize ediyor?  
4 19. ve 20.Y.Y.’da Müzecilik, Küratörler ve Pompidou Merkezinin Özelliği  
5 Sergileme ve Sunum Çeşitlerine Örneklerler Üzerinden Bakış  
6 Gezi  
7 Ulusal ve Uluslar Arası Bienal Ayrımı ve örnekler üzerinden inceleme  
8 Uluslar Arası İstanbul Bienalleri’ndeki Küratörlere, seçilmiş bazı sanatçılara ve mekanlara bakış  
9 Özet  
10 Vize  
11 Konuk  
12 Bir Yabancı Küratör Örneği / James Sweeney  
13 Gezi  
14 Bir Türk küratör örneği /Vasıf Kortun  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
   
  1. Akçura, Gökhan, “Türkiye’de Sergicilik ve Fuarcılık Tarihi”, Tarih Vakfı Yayınları, 2009
  2. Erbay, Mutlu, “Müzelerde Sergileme ve Sunum Tekniklerinin Planlanması”, Beta Yayınları, 2011, İstanbul
  3. “White Cube” (“Beyaz Küp”)
  4. Schubert, Karsten, “Küratörün Yumurtası”
  5. Madra, Beral, “İki Yılda Bir Sanat”
  6. Yardımcı, Sibel, “Küreselleşen İstanbul’da Bienal”, İletişim Yayınları, 2005