• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART528
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı öğrencilerin popüler kültür ve popüler kültürün toplum üzerindeki rolü hakkında eleştirel düşünmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders popüler kültürü ve hayatımızdaki rolünü analiz etmeyi ve tartışmayı içermektedir. Popüler kültüre dair ana teoriler (major theories) ve güncel tartışmalar farklı örneklerle ilişkilendirilecektir. Ayrıca Türkiye’de üretilen popüler kültüre yakından bakarak onu daha geniş bağlamda değerlendirilecektir. Ders, ders anlatımı, gösterim ve tartışmalardan oluşacak ve güncel film, televizyon, reklam ve yeni medya örnekleri ile etkileşime geçilecektir.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
, Dersin yöntem ve içeriğine giriş

 

 
2 Popüler kültür nedir? Popüler kültür ve “yüksek” kültür ayrımı neden problemlidir?  
3 Kültür ve medeniyet geleneği  
4 Culturalism: Hoggart, Williams, Thompson, Hall ve Whannel. Örnek: Opera ve klasik müziğin reklamlarda kullanımı  
5 Marksizm’ler: Frankfurt Okulu, Althusser, Gramsci, post-Marksizm ve kültürel çalışmalar Gösterim: Pop müzik videoları  
6 Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık Gösterim: Kurtlarla Dans-Dances with Wolves (1990)  
7 Ara sınav I  
8 Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Örnek: Bitch Dergisi: Popüler Kültüre Feminist bir Cevap  
9 Postmodernizm: Postmodern teoriler. Sanat ve Popüler kültür  
10 Belgesel/Film gösterimi  
11 Ders-içi ödev yazımı  
12 Psikanaliz ve Popüler Kültür  
13 Popüler Kültür ve Siyaset  
14 Dersin gözden geçirilmesi  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
  1. John Storey, Cultural Theory and Popular Culture. An Introduction. Pearson Longman, 2009 ISBN978-1-4058-7409-0
  2. Ahmet Oktay, Türkiye’de Popüler Kültür, Everest Yayınları, 2009, ISBN9789752892439