• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART526
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı eleştirel ve disiplinlerarası yansımaları tanıtmak ve günümüzde “Tema (özne) üretimininin” çağdaş, yaratıcı uygulamaları üzerinde durmaktır. Ders yaratıcı süreçlerin sınırları içinde belirlenmiş alanların temel ve acil sorunlarını özümseyebilmek amacındadır.

Dersin İçeriği: 

Ders yaratıcı stratejilerin nasıl formüle edilebileceği sorusu üzerine yoğunlaşır. Günümüz yaratıcı süreçlerinin pratiği içinde düşünceleri düzenleyip etkinleştiren bir biçimi kapsar. Çağdaş yaratıcı uygulamaları sorgular.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Yaratıcı stratejilerin oluşturulmasında ilişkisel modeller  
3 Günümüz yaratıcı uygulamaları üzerine notlar  
4 “Tema (özne) Üretimininin”  haritalandırılması  
5 Kültürün küreselleşmesi üzerine okumalar  
6 Yaratıcı uygulamaların mekanları üzerine  
7 Farklı söylemlerin çeşitli formlarının düzlemleri  
8 Ara Sınav  
9 Odak: Yeni fikirler üretmeye doğru yaratıcı bağlantılar  
10 Yaratıcılık ve süreçlerin gizli güçlerine hakkında  
11 Günümüzün beklenmedik yansımaları  
12 İnceleme ve proje çalışması  
13 İnceleme ve proje çalışması  
14 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
 
Art in Theory 1900 - 2000: An Anthology of Changing Ideas, Charles Harrison & Paul J. Wood

On the Production of Subjectivity, Simon O'Sullivan

The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), Paul O'Neill