• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART505
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, Bu ders, sanatın 19. yüzyıldan günümüze değin geçirdiği gelişim sürecini analiz ederek çağdaş sanatın biçimsel ve kavramsal durumunu değerlendirir. 

Dersin İçeriği: 

Kuramsal metinler ve modern sanatın çağdaşa evirilmesinde etkili olan önemli sanatçılar, akımlar ve mecraları tartışmanın yanı sıra, seminer, çağdaş sanatın içsel ve dışsal tartışmalarını ve bağlamlarını inceler.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Formu ve Organizasyonuna Giriş  
2 Modern Sanatın Doğuşu ve Ölümü Metin
3 Postmodernizm ve Sanat Art & Today, Bölüm VII,

S. 1013

4 Sanatın Hayatta Kalma Stratejileri  Metin
5 Poptan sonraki Sanat – Sanat ve Görsel Kültür Üzere Art & Today,

S. 14

6 Pisuardan sonraki Sanat – Sanat ve Ready Made Üzere  Art & Today,

S. 38

7 Soyuttan sonraki Sanat Art & Today,

S. 64

8 Realizmden sonraki Sanat Art & Today,

S. 94

9 Vücut ve Sanat – Performans Sanatı Üzere Art & Today,

S. 216

10 İçerik olarak Bağlam – Toplumsal Eylem ve Kurumsal Eleştiri olarak Sanat  Art & Today,

S. 344 – 390

11 Yeni Medya – Eski Sorunlar (Fotoğraf, Video ve Dijital Sanat Üzere)  Metin
12 Mekân olarak Sanat – Yerleştirme Sanatı ve Küratörlük Üzere  Metin
13 Türk Sanat Ortamının Güncel Durumu I (Sanatçılar) User’s Manual

S. 10 - 143

14 Türk Sanat Ortamının Güncel Durumu II (Kurumlar, Ortaklar) User’s Manual

S. 10 - 143

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Art & Today (Heartney, Phaidon, 2008) / Sanat ve Bugün, Akbank, 2011

Art in Theory II (Harrison & Wood, Blackwell Publishing, 2003)

Diğer Kaynaklar Theory in Contemporary y Art since 1985 ( Kocur & Leung, Blackwell Publishing, 2005)

Inside the White Cube ( O’Doherty, 2000, University of California Press / Beyaz Küpün İçinde (Antmen, Sel Yayınları, 2010)

User's Manual (Altındere, Art-ist, 2007)