Bölüm Hakkında

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı, muhasebe meslek mensubu ve bağımsız denetçiler ile bu mesleklere adım atmak isteyenlere yönelik olarak hazırlanmış bir programdır. Programın amacı katılımcıların, bir yandan meslekte ilerleyebilmek için gerekli yeterlilik sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmak, bir yandan da mesleki birikim ve yetkinliklerine katkı sağlamaktır. Program içeriği bu doğrultuda hazırlandığı için katılımcılardan isteyenlerin;

  • Staja giriş,
  • SMMM,
  • YMM,
  • Bağımsız denetçi,

sınavlarına da hazırlanabilmeleri için uygun içerikte çok sayıda seçimlik ders tanımlanmıştır.

Muhasebe ve Denetim yüksek lisans programı tezsiz bir program olup, eğitim dili Türkçedir. Öğrenciler, programdan en az 10 ders alıp, mezuniyet projesi yazarak mezun olurlar. Derslerin dördü zorunlu, altısı ise seçimlik ders havuzundan seçilecek derslerden oluşur. Programın süresi 3 yarıyıldır.