• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
COGS513
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere bilişsel fonksiyonlar hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği: 

Bu ders zihinsel süreçleri inceler. Algı, dikkat, görsel imge ve bellek gibi süreçlerle ilgili deneysel bulgular, kuramsal bakış açıları ve bu süreçlerin sinirsel temelleri vurgulanır. Biliş üzerine güncel makaleler derinlemesine tartışılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Yazılı ödev, C: Sunum, D: Araştırma, E: Münazara, F: Kısa Sınav, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Biliş alanındaki temel bulguları hatırlayabilir 1, 2,3, 4, 5, 8, 9 1, 2, 4 B, D
Biliş alanındaki görgül bulguları eleştirel yaklaşarak yorumlayabilir 1, 2,3, 4, 5, 8, 9 1, 2, 4 B, D
Araştırma için yeni fikirler üretebilir 1, 2,3, 4, 5, 8, 9 1, 2, 4 B, D
Biliş alanında araştırma önerisi oluşturabilir 1, 2,3, 4, 5, 8, 9 1, 2, 4 B, D
       
       

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Algı Kitap, makaleler
2 Algı Kitap, makaleler
3 Dikkat Kitap, makaleler
4 Kısa Süreli Bellek/Çalışma Belleği Kitap, makaleler
5 Kısa Süreli Bellek/Çalışma Belleği Kitap, makaleler
6 Edinme/Geri Getirme Kitap, makaleler
7 Edinme/Geri Getirme Kitap, makaleler
8 Uzun Süreli Bellek Kitap, makaleler
9 Uzun Süreli Bellek Kitap, makaleler
10 Otobiyografik Bellek Kitap, makaleler
11 Bellek Hataları Kitap, makaleler
12 Düşünme/Karar Verme Kitap, makaleler
13 Cognitive Aging and Emotion Kitap, makaleler
14 Contemporary Topics in Cognition Kitap, makaleler

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Reisberg, D. (2013). Cognition: Exploring the science of the mind (5th Edition). New York, NY: W. W. Norton & Company, Inc.
 

Biliş alanında güncel makaleler

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Tartışmalara katılma 1 20
Ödev 4 80
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam 1 20

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bilişsel Bilimler alanındaki görgül bulgular ve kuramsal bakış açıları konusunda bilgi sahibidir.       x  
2 Bilişsel Bilimler alanındaki bulgu, yöntem, kanı ve kuramlara eleştirel ve çok yönlü yaklaşır.         x
3 Bilişsel Bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinir.       x  
4 Bilişsel Bilimler alanında literatür tarar, güncel makaleleri okur, anlar, özetler, özümser.         x
5 Bilişsel Bilimler alanında orijinal araştırma soruları oluşturur.         x
6 Araştırma sorusu oluşturma sürecinde Bilişsel Bilimler alanındaki farklı disiplinlerin bulgularından yararlanır ve bunları birbiriyle ilişkilendirir.     x    
7 Bilişsel Bilimler alanında bir araştırmayı başından sonuna yürütür. x        
8 Etik bilinci ile araştırma ve uygulama yapar.       x  
9 Güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebileceği bilgi teknolojilerinden yararlanır.       x  
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine vararak bunu gerçekleştirecek becerileri edinir.     x    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 108
Ödev 4 12 48
Final Ödevi 1 52 52
Toplam İş Yükü     250
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10
Dersin AKTS Kredisi     10