• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
COGS 501
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bilişsel Bilim’in disiplinler arası doğası, tarihi, ilgili teorik ve felsefi bakış açıları ve güncel konular hakkında kapsamlı ve derinlemesine bilgilendirmek

Dersin İçeriği: 

Bilişsel bilim tarihi, bilişsel bilimlerin araştırma alanları ve yöntemleri, zihin ve beynin ilişkisi, zihin konusunda temel felsefi yaklaşımlar 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Yazılı ödev, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilişsel bilimler tarihi ve yöntemleri konusunda öğrendiği bilgileri geri getirebilir 1,2,3,4 1,2 B,G
Bilişsel bilimlerin ortaya koyduğu bulgu ve kuramlar hakkında yorum yapabilir 1,2,3,4 1,2 B,G
Bilişsel bilimlerin gelişimini zihin ve beynin felsefi ilişkisi üzerinden yorumlayabilir 1,2,3,4 1,2 B,G
Bilişsel bilim yöntem, tarih ve felsefesi hakkında özgün derlemeler oluşturabilir 1,2,3,4,9 1,2 B

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilişsel Bilimin Dönemleri Makaleler
2 Bilişsel Bilimlere Giriş Kitap, makaleler
3 Bilişsel Bilimlere Kognitivist Yaklaşım – Yapay Zeka  Makaleler
4 Bilişsel Bilimlere Kognitivist Yaklaşım – Bilişsel Psikoloji Kitap, makaleler
5 Bilişsel Bilimlere Bağlantıcı Yaklaşım - Modelleme Makaleler
6 Bilişsel Bilimlere Bağlantıcı Yaklaşım - Sinirbilim Makaleler
7 Akıl felsefesinde zihin-beyin özdeşlik tezleri Kitap
8 Akıl felsefesinde işlevselci tezler Kitap
9 Fenomenal deneyim sorunu ve kualya Kitap
10 Bilinç Kitap
11 Sensorimotor Olumsallıklar teorisi Makaleler
12 Bedenlenmiş düşünce ve anlam Makaleler, ders notları
13 Bedenlenmiş düşünce ve algı Makaleler, ders notları
14 Film Gösterimi Film hakkında bilgi

Kaynaklar

Kolak, Hirstein, Mandik & Waskan (2006). Cognitive Science: An introduction to mind and brain. New York, NY: Routledge

 

David J. Chalmers (ed) 2002. Philosophy of Mind: Classical & contemporary readings. New York, NY: Oxford

 

Diğer klasik ve güncel bilişsel bilim makaleleri

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Dönem içi ödev 2 50
Derse katilim 1 15
Final Ödev 1 35
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilişsel Bilimler alanındaki görgül bulgular ve kuramsal bakış açıları konusunda bilgi sahibidir.         x  
2 Bilişsel Bilimler alanındaki bulgu, yöntem, kanı ve kuramlara eleştirel ve çok yönlü yaklaşır.         x  
3 Bilişsel Bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinir.       x    
4 Bilişsel Bilimler alanında literatür tarar, güncel makaleleri okur, anlar, özetler, özümser.         x  
5 Bilişsel Bilimler alanında orijinal araştırma soruları oluşturur.   X        
6 Araştırma sorusu oluşturma sürecinde Bilişsel Bilimler alanındaki farklı disiplinlerin bulgularından yararlanır ve bunları birbiriyle ilişkilendirir.   X        
7 Bilişsel Bilimler alanında bir araştırmayı başından sonuna yürütür. X          
8 Etik bilinci ile araştırma ve uygulama yapar.   X        
9 Güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebileceği bilgi teknolojilerinden yararlanır.         X  
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine vararak bunu gerçekleştirecek becerileri edinir.     X      

ECTS

Etkinlik SAYI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Ödev 3 30 90
Toplam İş Yükü     258
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10,3
Dersin AKTS Kredisi     10