• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
COGS598
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin farklı alanlardan araştırmaları dinleyerek tez için altyapı oluşturmasını sağlamak
Dersin İçeriği: 

Bu ders öğrencilerin Bilişsel Bilimler alanında yazacakları tez için alt yapı oluşturma amaçlıdır. Bu derste Bilişsel Bilimler alanında araştırma yapan yetkin konuşmacılar sunum yapacaktır. Öğrencilere bilişsel bilimler alanındaki güncel araştırmaları dinleme ve tartışma fırsatı sunulmaktadır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Yazılı ödev, C: Sunum, D: Araştırma, E: Münazara, F: Kısa Sınav, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilişsel Bilimler alanındaki kuramsal bakış açılarını ve görgül bulguları hatırlayabilir 1, 2,3, 6,10 2,3,7 G
Bilişsel Bilimler alanındaki kuramsal bakış açılarına ve görgül bulgulara eleştirel yaklaşabilir 1, 2,3, 6,10 2,3,7 G
Bilişsel Bilimler alanında yeni araştırma soruları türetebilir 1, 2,3, 6,10 2,3,7 G
Bilişsel Bilimler alanında kendi araştırmasını tasarlayacak alt yapıyı oluşturabilir 1, 2,3, 6,10 2,3,7 G
       

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilişsel Bilimler alanında çalışan bir araştırmacının konuşması Başlık, özet
2 Bilişsel Bilimler alanında çalışan bir araştırmacının konuşması Başlık, özet
3 Bilişsel Bilimler alanında çalışan bir araştırmacının konuşması Başlık, özet
4 Bilişsel Bilimler alanında çalışan bir araştırmacının konuşması Başlık, özet
5 Bilişsel Bilimler alanında çalışan bir araştırmacının konuşması Başlık, özet
6 Bilişsel Bilimler alanında çalışan bir araştırmacının konuşması Başlık, özet
7 Bilişsel Bilimler alanında çalışan bir araştırmacının konuşması Başlık, özet
8 Bilişsel Bilimler alanında çalışan bir araştırmacının konuşması Başlık, özet
9 Bilişsel Bilimler alanında çalışan bir araştırmacının konuşması Başlık, özet
10 Bilişsel Bilimler alanında çalışan bir araştırmacının konuşması Başlık, özet
11 Bilişsel Bilimler alanında çalışan bir araştırmacının konuşması Başlık, özet
12 Bilişsel Bilimler alanında çalışan bir araştırmacının konuşması Başlık, özet
13 Bilişsel Bilimler alanında çalışan bir araştırmacının konuşması Başlık, özet
14 Bilişsel Bilimler alanında çalışan bir araştırmacının konuşması Başlık, özet

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Derse katılım 14 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   0
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilişsel Bilimler alanındaki görgül bulgular ve kuramsal bakış açıları konusunda bilgi sahibidir.         x  
2 Bilişsel Bilimler alanındaki bulgu, yöntem, kanı ve kuramlara eleştirel ve çok yönlü yaklaşır.         x  
3 Bilişsel Bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinir.         x  
4 Bilişsel Bilimler alanında literatür tarar, güncel makaleleri okur, anlar, özetler, özümser.   x        
5 Bilişsel Bilimler alanında orijinal araştırma soruları oluşturur.     x      
6 Araştırma sorusu oluşturma sürecinde Bilişsel Bilimler alanındaki farklı disiplinlerin bulgularından yararlanır ve bunları birbiriyle ilişkilendirir.         x  
7 Bilişsel Bilimler alanında bir araştırmayı başından sonuna yürütür. x          
8 Etik bilinci ile araştırma ve uygulama yapar.     x      
9 Güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebileceği bilgi teknolojilerinden yararlanır.     x      
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine vararak bunu gerçekleştirecek becerileri edinir.         x  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
Toplam İş Yükü     52
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,08
Dersin AKTS Kredisi     2