• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
COGS 502
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilerin bilişsel bilimler alanında bağımsız deneysel araştırma projesi yürütebilmesini sağlamaktır.  Öğrenciler bir hipotez oluşturabilecek, literatür taraması yapabilecek, deney tasarlayabilecek, veri toplayabilecek ve analiz edebilecekler ve bu çalışmalarının sonuçlarını dönem projesi olarak raporlayacak ve sunacaklardır. 

Dersin İçeriği: 

Bilimsel bütünlük, bilişsel bilimler metodolojileri, istatistik, araştırma etiği 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Araştırma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Araştırma önerisi taslağı oluşturma 8,9,10 1,2 C
2) Bilişsel bilimler alanında metodoloji makaleleri sunmak ve raporlamak 1,2,3,4 1 A,D
3) Verimli takım çalışması becerisi  6,9 4 C
4) İnsan katılımcılarla deneysel çalışma gerçekleştirebilmek ve istatistiksel analiz uygulamak 5 3,4 B,D
5) Sözel ve bilimsel yazımda etkili iletişim yeteneği  7 1,2 D
       
       

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Araştırma Çeşitleri (Araştırma, Metaanaliz, Orijinal Araştırma, Vaka Çalışmaları)  
3 Hipotez testi, Bilimsel makale değerlendirme  
4 Deney Dizaynı  
5 Davranışsal ve Nörogörüntüleme Yöntemleri  
6 Araştırma Yöntemleri Maraton Haftası (Her öğrenci bir metodoloji makalesi sunar)  
7 Poragramlama I  
8 Programlama II  
9 İstatistiksel Analiz I  
10 İstatistiksel Analiz II  
11 Araştırma Etiği - Vaka Çalışmaları   
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Sınıf içi tartışma   15
Proje öneri taslağı 1 10
Sunum (maraton haftası) 1 15
Maraton haftası raporu 1 20
Final sunumu 1 15
Final raporu 1 25
Finalin başarıya oranı   40
Yıl içinin başarıya oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
Bilişsel Bilimler alanındaki görgül bulgular ve kuramsal bakış açıları konusunda bilgi sahibidir.         5  
Bilişsel Bilimler alanındaki bulgu, yöntem, kanı ve kuramlara eleştirel ve çok yönlü yaklaşır.         5  
Bilişsel Bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinir.         5  
Bilişsel Bilimler alanında literatür tarar, güncel makaleleri okur, anlar, özetler, özümser.         5  
Bilişsel Bilimler alanında orijinal araştırma soruları oluşturur.         5  
Araştırma sorusu oluşturma sürecinde Bilişsel Bilimler alanındaki farklı disiplinlerin bulgularından yararlanır ve bunları birbiriyle ilişkilendirir.         5  
Bilişsel Bilimler alanında bir araştırmayı başından sonuna yürütür.         5  
Etik bilinci ile araştırma ve uygulama yapar.         5  
Güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebileceği bilgi teknolojilerinden yararlanır.         5  
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine vararak bunu gerçekleştirecek becerileri edinir.         5  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  11 3 33
Sunumlar 2 4 8
Ödevler 2 10 20
Final raporunun hazırlanması 1 50 50
Toplam İş Yükü     111
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,44
Dersin AKTS Kredisi     5