• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
CSE585
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders öğrencilere makina öğrenme alanındaki temel yöntem ve yaklaşımlar konusunda bilgi sağlanmayı ve öğrencilerin makina öğrenme yöntemlerini pratik problemlere uygulama becerisi kazanmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 
Makina öğrenme alanının temel kavram ve yaklaşımları. Yönlendirilmiş makina öğrenme yöntemleri. Kavram öğrenme ve karar ağaçları ile öğrenme. Makina öğrenme alanında bayes teoremi tabanlı yaklaşımlar. Evrimsel yaklaşım ve genetik programlama. Yapay sinir ağları, destek vektörleri ile öğrenme ve  pekiştirerek öğrenme. Yönlendirilmeyen öğrenme yöntemleri ve sınıflandırma.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Yazılı ödev, C: Sunum, D: Araştırma, E: Münazara, F: Kısa Sınav, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Makina öğrenme alanındaki temek metodlara ilişkin bilgi. 3,4 1 A,C,D
Makina öğrenme yöntemlerini kullanarak pratik problemleri modelleme ve çözme becerisi 9,10 4 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Makina Öğrenmeye Giriş  
2 Kavram Öğrenme  
3 Karar Ağaçları ile Öğrenme  
4 Genetik Algoritmalar ve Genetik Programlama  
5 Proje Önerisi Sunuşları  
6 Bayes Yaklaşımı ile Öğrenme  
7 Bayes İnanç Ağları  
8 Yapay Sinir Ağları  
9 Geri Bildirimli Sinir Ağları  
10 Destek Vektörleri ile Öğrenme  
11 Pekiştirme ile Öğrenme  
12 Yönlendirilmemiş Öğrenme  
13 Proje Sunuşları  
14 Proje Sunuşları  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Machine Learning, McGraw-Hill, T. Mitchell (1997)
Diğer Kaynaklar  
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Proje 1 80
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl içinin Başarıya Oranı   65
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bilişsel Bilimler alanındaki görgül bulgular ve kuramsal bakış açıları konusunda bilgi sahibidir.          
2 Bilişsel Bilimler alanındaki bulgu, yöntem, kanı ve kuramlara eleştirel ve çok yönlü yaklaşır.          
3 Bilişsel Bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinir.       X  
4 Bilişsel Bilimler alanında literatür tarar, güncel makaleleri okur, anlar, özetler, özümser.          
5 Bilişsel Bilimler alanında orijinal araştırma soruları oluşturur.       X  
6 Araştırma sorusu oluşturma sürecinde Bilişsel Bilimler alanındaki farklı disiplinlerin bulgularından yararlanır ve bunları birbiriyle ilişkilendirir.          
7 Bilişsel Bilimler alanında bir araştırmayı başından sonuna yürütür.          
8 Etik bilinci ile araştırma ve uygulama yapar.          
9 Güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebileceği bilgi teknolojilerinden yararlanır.       X  
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine vararak bunu gerçekleştirecek becerileri edinir.       X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Proje 1 120 120
Ödev 1 15 15
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     250
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10
Dersin AKTS Kredisi     10