• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
COGS599
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
30
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin tez önerilerini oluşturmalarını sağlamak
Dersin İçeriği: 

Bu dersin sonuna kadar öğrencilerin yüksek lisans derecesi için tamamlanması gereken tezlerinin önerilerini, danışmanlarının ve tez komitelerinin denetiminde vermiş olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Yazılı ödev, C: Sunum, D: Araştırma, E: Münazara, F: Kısa Sınav, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Tezi ile ilgili alanlardaki bulguları ve kuramları bilir 1,2,3,4,5,6,8,9 2,4 D,E,G
Bilişsel Bilimler alanındaki en az iki alt alanı kapsayan bir tez önerisi sunabilir 1,2,3,4,5,6,8,9 2,4 D,E,G
       

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrenci ile tez konusu hakkında görüşülmesi  
2 Öğrenci ile tez konusu hakkında görüşülmesi  
3 Öğrencinin tezi ile ilgili kaynaklara yönlendirilmesi  
4 Kuramsal okumalar Makale, kitap, kitap bölüm
5 Kuramsal okumalar Makale, kitap, kitap bölüm
6 Kuramsal okumalar Makale, kitap, kitap bölüm
7 Güncel bulguların okunması Makale
8 Güncel bulguların okunması Makale
9 Güncel bulguların okunması Makale
10 Bulguların özümsenip tartışılarak orijinal bir araştırma sorusuna ulaşılması  
11 Araştırma yönteminin belirlenmesi  
12 Araştırma yönteminin geliştirilmesi  
13 Hipotezlerin tartışılması  
14 Tez önerisinin sunulması  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Makale, kitap, kitap bölüm

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Derse katılım 14 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   70
Yıl içinin Başarıya Oranı   30
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bilişsel Bilimler alanındaki görgül bulgular ve kuramsal bakış açıları konusunda bilgi sahibidir.         x
2 Bilişsel Bilimler alanındaki bulgu, yöntem, kanı ve kuramlara eleştirel ve çok yönlü yaklaşır.         x
3 Bilişsel Bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinir.         x
4 Bilişsel Bilimler alanında literatür tarar, güncel makaleleri okur, anlar, özetler, özümser.         x
5 Bilişsel Bilimler alanında orijinal araştırma soruları oluşturur.         x
6 Araştırma sorusu oluşturma sürecinde Bilişsel Bilimler alanındaki farklı disiplinlerin bulgularından yararlanır ve bunları birbiriyle ilişkilendirir.       x  
7 Bilişsel Bilimler alanında bir araştırmayı başından sonuna yürütür. x        
8 Etik bilinci ile araştırma ve uygulama yapar.       x  
9 Güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebileceği bilgi teknolojilerinden yararlanır.         x
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine vararak bunu gerçekleştirecek becerileri edinir.     x    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 30 520
Tez önerisi 1 180 180
Toplam İş Yükü     752
Toplam İş Yükü / 25 (s)     30,08
Dersin AKTS Kredisi     30