• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
CSE562
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilere yapay zeka konusundaki temel teknik ve yöntemler konusunda bilgi sağlamak ve öğrencilerin yapay zeka yöntemlerini pratik problemlerin çözümünde kullanabilme  becerisine sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 
Yapay zekanın temel kavram ve yöntemleri. Yapay zeka kullanarak problem çözme; problem bilgisi kullanan ve kullanmayan arama yöntemleri. Lokal arama yöntemleri ve benzetilmiş tavlama algoritması. Meta-sezgisel algoritmalar. Yapay sinir ağlarına giriş. Oyun Problemleri. Prolog programlama dili, bilgi temsili ve mantıksal çıkarsama.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Yazılı ödev, C: Sunum, D: Araştırma, E: Münazara, F: Kısa Sınav, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Yapay zeka alanındaki temel yöntemler hakkında bilgi.
3 1 A,B,D
  1. Yapay zeka alanındaki temel yöntemleri kullanarak pratik problemleri formule etme ve çözme becerisi.
9,10 4,6 A,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 Temel Kavramlar, Yapay Zeka tarihi ve felsefesi Ders Kitabı
2 Zeki Ajanlar Ders Kitabı
3 Yapay Zeka ile Problem Çözme ve Arama Algoritmalarına Giriş Ders Kitabı
4 Problem Bilgisi Kullanmayan Arama Algoritmaları Ders Kitabı
5 Sezgisel Arama Ders Kitabı
6 Oyun Problemleri Ders Kitabı
7 Üst-Sezgisel Arama Yöntemleri Ders Kitabı
8 Yapay Sinir Ağları Ders Kitabı
9 Bilgi Tabanlı Ajanlar Ders Kitabı
10 Birinci Dereceden Mantık Ders Kitabı
11 Birinci Dereceden Mantıkta Çıkarsama Ders Kitabı
12 Prolog Programlama Dili ve Mantıksal Programlama Ders Kitabı
13 Prolog Programlama Dili ve Mantıksal Programlama Ders Kitabı
14 Olasılık Tabanlı Çıkarsama Ders Kitabı

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Artificial Intelligence: A Modern Approach. Stuart Russell, Peter Norvig, Prentice Hall, Second Edition
Diğer Kaynaklar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 4 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilişsel Bilimler alanındaki görgül bulgular ve kuramsal bakış açıları konusunda bilgi sahibidir.            
2 Bilişsel Bilimler alanındaki bulgu, yöntem, kanı ve kuramlara eleştirel ve çok yönlü yaklaşır.            
3 Bilişsel Bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinir.     X      
4 Bilişsel Bilimler alanında literatür tarar, güncel makaleleri okur, anlar, özetler, özümser.            
5 Bilişsel Bilimler alanında orijinal araştırma soruları oluşturur.            
6 Araştırma sorusu oluşturma sürecinde Bilişsel Bilimler alanındaki farklı disiplinlerin bulgularından yararlanır ve bunları birbiriyle ilişkilendirir.            
7 Bilişsel Bilimler alanında bir araştırmayı başından sonuna yürütür.            
8 Etik bilinci ile araştırma ve uygulama yapar.            
9 Güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebileceği bilgi teknolojilerinden yararlanır.       X    
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine vararak bunu gerçekleştirecek becerileri edinir.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 13x toplam ders ve lab saati) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 4 35 140
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     254
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.16
Dersin AKTS Kredisi     10