• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
COGS511
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Zihin felsefesindeki temel sorunlara değinerek zihin felsefesine bir giriş yapmak ve bu sorunları çözmek için öne sürülen zihin kuramlarını öğretmek

Dersin İçeriği: 

Bu ders zihnin doğası ve zihnimizin fiziksel dünya ile ilişkisi üzerine sorularla ilgilenir. Bu dersin sonunda öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler, zihin felsefesindeki başlıca konu ve tartışmaları tanırlar, en az birini derinlemesine kavrarlar ve zihin felsefesindeki konuların bilgisayar bilimleri, nöroloji, psikoloji ve bilişsel bilimler gibi başka alanlarla bağı üzerine düşünürler. Konulardan bazıları Zihin/Beden Problemi, Yapay Zeka, Bilinç, Özgür İrade ve Nedenselcilik, Kişisel Kimlik ve Zihin Teorisi’dir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
"2: Tartışmalı ders, 4: Araştırma "
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Yazılı ödev, C: Sunum, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Zihin felsefesindeki temel zihin kuramlarını bilir   2, 4 B, C, G
Zihin felsefesi ve bilişsel bilimin diğer alanları arasında ilişki kurabilir   2, 4 B, C, G
Zihin kuramlarına eleştirel bakmayı öğrenir ve bilişsel bilimin araştırma alanlarına katkıda bulunabilir   2, 4 B, C, G

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Zihinler ve Felsefi Sorunları Kitap, makaleler
2  Düalizm ve Renkleri-I- Kitap, makaleler
3  Düalizm ve Renkleri-II- Kitap, makaleler
4  Monizm ve Renkleri-I- Kitap, makaleler
5  Davranışçılık Kitap, makaleler
6  Zihin-Beyin Özdeşliği Kuramı Kitap, makaleler
7  Sınav  Kitap, makaleler
8  Doğal Zihin Yapay Zihne Karşı Kitap, makaleler
9  İşlevselcilik ve Renkleri Kitap, makaleler
10  Zihin, Anlam ve Post-Modern İşlevselcilik Kitap, makaleler
11  Bilinç ve Qualia-I- Kitap, makaleler
12  Bilinç ve Qualia-II- Kitap, makaleler
13  Yönelimsellik ve Temsil-I- Kitap, makaleler
14  Yönelimsellik ve Temsil-II- Kitap, makaleler

Kaynaklar

Kim, Jaegwon. Philosophy of Mind. Boulder, Col.: Westview Press, 1996. Chalmers, David (Ed.). Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings. New York, Oxford: Oxford University Press, 2002. Zihin felsefesindeki çeşitli sorunlar üzerine güncel makaleler.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Sunum)    20
Kısa Sınav (Raporlar)    30
Ödev (Final)    50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilişsel Bilimler alanındaki görgül bulgular ve kuramsal bakış açıları konusunda bilgi sahibidir.         x  
2 Bilişsel Bilimler alanındaki bulgu, yöntem, kanı ve kuramlara eleştirel ve çok yönlü yaklaşır.         x  
3 Bilişsel Bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinir.     x      
4 Bilişsel Bilimler alanında literatür tarar, güncel makaleleri okur, anlar, özetler, özümser.       x    
5 Bilişsel Bilimler alanında orijinal araştırma soruları oluşturur.       x    
6 Araştırma sorusu oluşturma sürecinde Bilişsel Bilimler alanındaki farklı disiplinlerin bulgularından yararlanır ve bunları birbiriyle ilişkilendirir.         x  
7 Bilişsel Bilimler alanında bir araştırmayı başından sonuna yürütür.         x  
8 Etik bilinci ile araştırma ve uygulama yapar.     x      
9 Güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebileceği bilgi teknolojilerinden yararlanır.       x    
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine vararak bunu gerçekleştirecek becerileri edinir.         x  

ECTS

Etkinlik SAYI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14      3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 50 50
Kısa Sınav 1 30 30
Final 1 45 45
Toplam İş Yükü     251
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.04
Dersin AKTS Kredisi     10