• TR
  • EN

Değerli Öğrencimiz,

Gelecekte karşılaşılabilecek olası hukuki süreçler nedeniyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

uygulamaları kapsamında kişisel verilerin Üniversitemiz tarafından kullanılmasına ve elektronik ileti gönderilmesine

öğrenciler tarafından izin verilmesini amaçlayan onay formlarına ve Aydınlatma Metnine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilere İlişkin Veri Sahibi Açık Rıza Beyan Formu

Elektronik İleti Onay Formu

Aydınlatma Metni

Linklerde yer alan “Kişisel Verilere İlişkin Veri Sahibi Açık Rıza Beyan Formunu” ve “Elektronik İleti Onay Formunu” imzalayarak (“Kabul ediyorum” veya “Kabul etmiyorum” şeklinde) 22 Mart 2019 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne ulaştırmanız gerekmektedir.