• TR
  • EN

Üniversitemiz öğretim elemanlarının bilimsel seyahat destek başvuruları yapılırken; aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde ve gerekli ekler ile “Fakülte Yönetim Kurulu” toplantılarında ön değerlendirme ve belge kontrolü yapıldıktan sonra EDYS üzerinden aşağıdaki linkteki yazı şablonu formatında iletilmesi hususunda gereği bilgilerinize sunulmuştur. 

Yazı Şablonu

KRİTERLER:
· Uluslararası seyahat taleplerinde başvurunun kongre/konferans tarihinden en az 2 ay önce, Ulusal
seyahat taleplerinde ise başvurunun 1 ay önce yapılmış olması gerekmektedir.
· Uçak bileti Üniversitemiz tarafından alınmaktadır. Bu nedenle şahsi olarak alınan uçak biletlerine
geriye dönük ödeme yapılmaz.
· Konaklama ücreti uluslararası seyahatlerde karşılanmamaktadır. Ulusal seyahatlerde konaklama
bedeline göre, diğer kriterler de göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.
· Kayıt & konaklama paket program olarak yapılan taleplerde sadece kayıt bedeli
değerlendirmeye alınmaktadır.
· Öğretim elemanlarının Üniversitemiz desteği ile daha önce yapmış olduğu bilimsel seyahatleri ve
ödenen tutarları dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır.
· Değerlendirmede son 2 akademik yıl içinde yayımlanan Q1/Q2 sınıf dergilerde yayını bulunan
öğretim elemanlarına öncelik verilecektir (ilgili yayının eklerde sunulması şarttır).

GEREKLİ EKLER:
Fakültenize yapılan başvuru belgeleri ve eklerine ek olarak;
· Fakülte Yönetim Kurulu Karar Belgesi
· Kabul Mektubu/Sunulan Özet/Tam Metin (Poster vs.)
· Programda Yer Alındığına Dair Belge
· Q1/Q2 Sınıf Yayı