• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
ACM 502
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders genel olarak veri tabanı mimarisi karşılaştırmasını; dosya-tabanlı sistemlere, geçmiş veri modellerine, kavram modellerine, bütünlük sabitlerine ve tetikleyicilere yönelik ele alır. Fonksiyonel bağımlılıklar ve normal formlar, ilişkilendirilen modeller, veri tabanı işlemesi,  “Yapılandırılmış Sorgu Dili“ (YSD), “Uygulama-Gömülümlü YSD” ‘den veritabanı erişimi, “JDBC”, “İmleçler”, “Dinamik SQL” ve “Saklı Yordamlar” esas alt içeriklerdir. Gelişmekte olan eğilimler; “NoSQL veritabanları”, “İnternet Veritabanları” ve “Çevrimiçi Analitik İşleme”(ÇİAİ) de aynı zamanda dersin içeriğindedir. Gündelik yaşamdaki gerçek bir senaryo için veri tabanı uygulamasını  oluşturacak bir takım projesi dersin ana içerik kısmıdır. 

Dersin İçeriği: 

SQL dili, SQL geliştirme araçları ve PowerPivot

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrenciler bir senaryoyu tahlil edebilecekler ve bu senaryo için DFD(Veri akış diyagramı)  ve ERD şemalarını çıkaracaklardır.

1,3,6,7

1,2,5

A,C,D,E

Orta düzeyde SQL komutlarını üretebileceklerdir.

1,3,6,7

1,2,5

A,C,D,E

Power Pivot yazılımının olanakları hakkında düzgün bir anlayışa sahip olacaklar ve Pivot cetvelleri üretebileceklerdir.

1,3,6,7

1,2,5

A,C,D,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1)

Giriş

 

2)

Veri Tabanı Kavramları,    Proje: konu tanımlama

 

3)

Veri Akış Diyagramı (DFD), SQL-1 , Proje: Ön Önerişl

 

4)

DFD örnekleri, Proje: kullanıcı ekran tasarımı hazırlanmış olacak

 

5)

Varlık Bağıntılaı( ER), SQL-2    &  Laboratuar SQL-2,  Kısa sınav-1,

 

6)

Genişletilmiş-ER (ch4), SQL-3 (Bölüm8)   &   Laboratuvar sql-3

 

7)

ERD örnekleri,  Proje: DFD & ERD tasarılmarı hazırlanmış olacak

 

8)

İlişkisel Bütünlük (bölüm5),  SQL-4 (bölüm8),
Proje: mecburi sorgulamalar tutanağı ve neticeleri hazırlanmış olacak.  &  Laboratuvar  IRD, Laboratuvar  sql-4

 

9)

Vize Sınavı

 

10)

ER Moddellleme (ödev) (bölüm 7),  SQL-5 (bölüm 8)

 

11)

PowerPivot

 

12)

Sonuçlandırılmış proje raporu ve sunumu

 

13)

Standartlaştırma

 

14)

Disk and Dosya yapısı ve karıştırma (hashing)

 

15)

Final sınavı

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Fundamentals of Database Systems 5th edition Ramez&Elmasri

 

Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Online ders ve lab malzemeleri

Ödevler

Online Lab ödevleri, dönem projesi

Sınavlar

Kısa sınav, ara sınav, final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

20

Kısa sınav

1

20

Ödev

1

20

Toplam

 

60

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi YL mezunu, bilişim ve işletme konularında, gereksinimler doğrultusunda, bilimsel temelli model ve analiz yöntemleri tasarlama bilgisine sahiptir.           X
2 E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi YL mezunu,  işletme gereksinimleri doğrultusunda bilişim planları ve yatırımları konusunda strateji belirleme bilgisine sahiptir.         X  
3 E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi YL mezunu, işletmenin yönetim stratejileri ile uyumlu bilişim teknolojisi ve sistemlerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi konularında gerekli  yönetici beceri ve bilgisine sahiptir.         x  
4 E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi YL mezunu, yeni gelişen dağıtım kanalları için, işletmenin hedeflerine uyumlu bilişim stratejileri geliştirme, gerektiğinde  geliştirme ve gerçekleştirme projelerinin yönetimi konularında bilgi ve becerilere sahiptir.            
5 E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi YL mezunu,  farklı sektörlerde, bilişim sistemleri planlanan projelerin, işletmeye en uygun şekilde yönetimi konularında bilgie ve beceriye sahiptir.           X
6 E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi YL mezunu, işletmeler için rekabet avantajı yaratabilecek, operasyon ve müşteri verilerinin derinlemesine analizi ve bilgi üretimi konularında gerekli bilişim sistemlerinin tasarlanması, ilgili araçların kullanımı ve sistemin gerçekleştirilmesi konularında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir.           X
7 E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi YL mezunu, işletmenin farklı sorunlarına karşın işletmenin verilerini ve gerekli dış verileri kullanarak bilişim sistemlerinin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve kullanıcılar için raporların üretilmesi konularında gerekli bilimsel ve uygulamalı bilgilere sahiptir.           X
8 E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi YL mezunu, günümüzde popüler olan kurumsal kaynak kullanımı yazılımlarının bir işletmeye uygulanması, işletme süreçlerinin yeniden düzenlenmesi, proje ekibinin yönetimi konularında gerekli bilgi ve yetkinliğe sahiptir            

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x Toplam Ders Saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme)

15

6

90

Ara Sınav

1

15

15

Ödev

1

30

30

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

200

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8