• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
FE 531
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders global ekonomideki büyüme, varlık fiyatlarında oluşan balonlar ve takip eden ekonomik / finansal krizleri inceler.

Dersin İçeriği: 

İlk bölümde, toplu ekonomik büyüme ile gayrisafi yurtiçi hasıla (GDP), Enflasyon oranı, kişi başına düşen gelir, işsizlik oranı, ödemeler dengesi gibi genel makroekonomik göstergelerin standart modelleri gözden geçirilir. İkinci bölümde, finansal gelişme ve ticaretin ekonomik yapı ve büyüme üzerindeki etkisi irdelenir. Son bölümde, global ekonomideki büyümeyi tehdit eden ve varlık fiyat balonları yaratan mevcut finansal krizler ele alınır. İçeriğin öğrencilere yakın zamandaki global ekonomi ve finansal çevreyi analiz etmede önemli kavramsal katkı sağlaması beklenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışmaİ, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler küresel iktisadi krizlerin arkasında yatan makroiktisadi nedenleri kavrar.   1,2,3,5 A,B
Öğrenciler iktisat ve finans teorilerini kullanarak gerçek dünyadakiproblemleri analiz etme yetisi kazanır.   1,2,3,5 A,B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Döviz Piyasaları  
3 Uluslararası Sermaye Piyasaları  
4 Risk yönetimi ve korunma stratejileri  
5 Uluslararası finansta stratejik karar verme  
6 Uluslararası ticaret ve finance  
7 Ara Sınav  
8 Küresel finansal krizler  
9 Risk ve düzenleme  
10 Finansal piyasa entegrasyonu  
11 Uluslar arası sermaye piyasalarında sermaye edinimi  
12 Satınalma ve birleşmeler  
13 Finansal endüstri yeniden yapılandırması  
14 Küreselleşme ve piyasa entegrasyonu  
15 Tekrar  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu MADURA, International Corporate Finance, South Western College, 11/e, 2011

Roy C. Smith, Ingo Walter and Gayle DeLong, Global Banking, Third Edition (New York: Oxford

University Press, 2012)

Diğer Kaynaklar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 70
Kısa Sınav    
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı  1 30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Finans ve İktisat alanlarını ve alt dallarındaki güncel ve ileri düzeyde bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme; alanına yenilik getirecek yeni tanımlara ulaşabilme becerisine sahip.     X      
2 Birden fazla alanla ilgili bilgileri analiz etme ve değerlendirme becerisine sahip; bu bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun bilimsel araştırmaları bağımsız olarak planlayıp yürütebilecek yetkinliğinde.       X    
3 Sahip olduğu bilgileri ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahip     X      
4 Finans, İktisat, İstatistik, Bilgisayar alanları başta olmak üzere çeşitli alanlarda bilimsel makaleleri; bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal – uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek bilginin sınırlarını genişletir; ulusal – uluslararası toplantılarda sunumlar yapar.     X      
5 İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.       X    
6 İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 2 20 40
Kısa Sınav      
Ödev 6 12 72
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     254
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10,16
Dersin AKTS Kredisi     10