• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
FE 536
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Şirket birleşmeleri ve satın alımlarında şirket değerlendirmesi ve performans ölçümü odak alınarak birleşme ve alımlarda karşılaşılacak stratejik, ekonomik, finansal ve kurumsal yönetim sorunlarını geniş kapsamlı olarak incelemek.

Dersin İçeriği: 

Şirket birleşme ve alımlarının motive edici etkenleri; Şirket birleşme ve alımlarında etiğin rolü; Sınır ötesi şirket birleşmeleri ve alımları; Şirket birleşme ve alımlarının performansı; Değerlendirme yaklaşımları ve sinerjiler; Yüksek kaldıraçlı anlaşmaların değerlendirilmesi;  Anlaşmanın yapılandırılması; Birleşme sonrası kurumsal yönetim; Savunma mekanizmaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Şirket birleşme ve satın alımlarının nedenlerini anlamak ve yanlış nedenleri tespit edebilmek  1,4,5,8  1,2,3,5 A,C
2. Şirket birleşme ve satın alımlarının tarihi performansını bilmek ve bu performansı etkileyen nedenleri anlamak 1,3,4,5,8 1,2,3,5 A,C
3. Tipik bir şirket birleşme ve satın alımında tarafların anlaşmanın başlatılmasından tamamlanmasına kadar geçtiği temel aşamaları tanımlayıp tartışabilmek  1,2,3,4,5,6,8,9,10 1,2,3,5 A,C
4. Birleşen şirketlerin varlıklarını değerlendirebilmek için uygun değerlendirme tekniklerini uygulayabilmek 1,2,5,8 1,2,3,5 A,C
5. Şirket birleşmelerinde taraflar arasındaki temel pazarlık maddelerini tanımlayabilmek ve bu maddelerin taraflar üzerindeki ekonomik etkilerini değerlendirebilmek 1,2,3,4,5,6,8,9,10 1,2,3,5 A,C
6. Birleşme sonrasında çıkabilecek kurumsal yönetim problemlerini ve bu problemlerle uğraşmak için kullanılabilecek yöntemleri tanımlayabilmek 1,3,4,8,9,10 1,2,3,5 A,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Şirket Birleşmeleri ve Satın Alımlarına Giriş Ders Kitabı Bölüm 1
2 Şirket Birleşme ve Alımlarının Motive Edici Etkenleri; Şirket Birleşme ve Alımlarında Etiğin Rolü Ders Kitabı Bölüm 2, Online kaynaklar
3 Şirket Birleşme ve Alımlarının Performansı Ders Kitabı Bölüm 2
4 Sınır Ötesi Şirket Birleşmeleri ve Alımları Ders Kitabı Bölüm 18
5 Strateji ve Hedef Araması Ders Kitabı Bölüm 4
6 Durum Tespit Süreci Ders Kitabı Bölüm 5
7 Ara Sınav  
8 Değerlendirme Yaklaşımları Ders Kitabı Bölüm 7
9 Sinerjilerin Değerlendirilmesi Ders Kitabı Bölüm 8
10 Yüksek Kaldıraçlı Birleşmelerin Değerlendirilmesi Ders Kitabı Bölüm 14
11 Likiditenin ve Kontrolün Değerlendirilmesi Ders Kitabı Bölüm 8
12 Anlaşmanın Yapılandırılması Ders Kitabı Bölüm 11
13 Birleşme Sonrası Yönetim Problemleri ve Kurumsal Yönetim Ders Kitabı Bölüm 6
14 Muvaffakatsız Satın Alımlar ve Savunma Mekanizmaları Ders Kitabı Bölüm 3

 

Kaynaklar

Ders Kitabı DePamphilis (2017). Mergers, Acquisitions, , and Other Restructuring Activities, Academic Press, 9th Edition.
Diğer Kaynaklar Damodaran (2012). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of any Asset, Wiley, 3rd Edition.

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders kitabı, ders notları, makaleler, dersin Moodle sayfası
Ödevler Ev ödevleri, vaka çalışmaları
Sınavlar 1 ara sınav ve final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Sınıf Performansı 1 30
Final 1 40
  Toplam 100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   40
YARIYIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
  Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Uzman/ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Finansın temel ilkelerini kavramak ve bu ilkeleri ulusal ve uluslararası alanlarda uygulayabilmek.         X
2 Çağdaş bilişim teknolojilerini ve güncel finans araçlarını etkin şekilde kullanmak.   X      
3 Finans meslek kuruluşları tarafından kabul edilmiş etik kurallarını ve sosyal sorumluluk anlayışını kavramak ve alacağı kararlarda uygulamak.   X      
4 Çok kültürlü, çok dilli ve disiplinler arası çevrelerde iş yapabilmesini sağlayacak altyapıya sahip olmak.          
5 Piyasalar ve piyasaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak ve bu piyasalardaki gelişmeleri analiz edebilmek.     X    
6 Çokuluslu şirketlere özgü yönetim araç ve modellerini tanımak ve gerektiği yerlerde bunları uygulayabilmek.          
7 Global ekonomik sistemin yapısını anlamak ve yeni gelişmelerin bu yapıyı nasıl etkileyeceğini analiz edebilmek.          
8 Karar alma sürecinde eleştirel düşünme yeteneğini kullanabilmek.     X    
9 Edindiği liderlik, takım çalışması ve iletişim becerilerini yaşam boyu öğrenme sürecine aktarabilmek.          
10 Dinamik çalışma koşullarının yaratabileceği fırsat ve problemleri öngörerek analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla süreci yönetebilmek.          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ 
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15X toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme) 16 4 96
Ödev/Sunum 5+1(Proje) 60 60
Ara Sınav 1 10 20
Final 1 15 30
Toplam İş Yükü     254
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.16
Dersin AKTS Kredisi     10